12 Ιουν 2017

Unite Cyprus Now Η διεύρυνση του κοινού χώρου που γεφυρώνει με ήχους και χαρά την κάποτε «νεκρή ζώνη» Unite Cyprus Now – The enlargement of the common space which bridges with sounds and joy the once “dead zone”

English follow.. thank you Gina Chappa for the translation and Alexis Hadjisoteriou for the photo


Εκεί στη Λήδρας/Lokmaci δεν μαζεύεται μόνο η ελπίδα, αλλά και η χαρά, καθώς οι σφυρίχτρες και τα τύμπανα δημιουργούν το αίσθημα της τελετουργικής αφύπνισης σε ένα χώρο που ήταν «νεκρή ζώνη», αλλά ο χορός και η ευφορία των ανθρώπων κουβαλά μέσα της την υπόσχεση του μέλλοντος που δεν μπορεί να λογοκριθεί πια…

“It ain’t over till we say so”
«Δεν τελειώνει αν δεν το πούμε εμείς»

Δεν μπορεί πια κανένας/καμιά να διαπραγματεύεται χωρίς να υπολογίζει ότι τούτος ο χώρος έχει πια και τους ανθρώπους του που αρνούνται να τον δουν/βιώσουν αποδεκτούν χωρισμένο. Άρα όσοι νοσταλγούν τα κουτούθκια του διαχωρισμού του παρελθόντος μπορούν να ζουν σε αυτά – αλλά ο χώρος είναι κοινός για αυτούς που θέλουν να ζήσουν ελευθέρα την γοητεία του όλου της χώρας τους.
Και όλοι θα μάθουν να σέβονται το ορια του Αλλου… Και όσοι θέλουν θα ζουν την χαρά των κοινών. Περασμάτων και χορών..

There, at Ledras / Lokmaci it is not only hope that is gatherings, but also joy, while the whistles and the drums are creating the sense of a ritual awakening in a space which was “dead zone”, also dancing and people’s euphoria which carries inside the promise of the future which can no longer be censored…

“It ain’t over till we say so”

No one can negotiate any more without counting that this space has now its people who refuse to see/experience or accept it as divided. So, all those who are nostalgic for the little boxes of separation of the past, can live in them – but the space is common for those who want to live freely the charm of their entire country.
And all will learn to respect the boundaries of the Other… And all those that want to will live the joy of the commons. Passages and dances…

3 σχόλια:

 1. I translated it in english:


  Unite Cyprus Now – The enlargement of the common space which bridges with sounds and joy the once “dead zone”

  There, at Ledras / Lokmaci it is not only hope that is gatherings, but also joy, while the whistles and the drums are creating the sense of a ritual awakening in a space which was “dead zone”, also dancing and people’s euphoria which carries inside the promise of the future which can no longer be censored…

  “It ain’t over till we say so”

  No one can negotiate any more without counting that this space has now its people who refuse to see/experience or accept it as divided. So, all those who are nostalgic for the little boxes of separation of the past, can live in them – but the space is common for those who want to live freely the charm of their entire country.
  And all will learn to respect the boundaries of the Other… And all those that want to will live the joy of the commons. Passages and dances…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Can I kindly ask the creator of this blog that if they have no intention of crediting the photographer from whom they have "borrowed images without asking", at least have the decency not to crop the bottom of the images that contains the photographer's name and copyright... it's illegal, but as it's for a good cause, it's common courtesy to the person that makes the effort just as it is for the person who translated this and you DID have the decency to thank.
  This is the "only" form of payment we expect and encourages us to come back and take some more images.
  Alexis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Dear Alexis Hadjisoteriou, this is a messagee from a member of Defteri Anagnosi team.
  Thank you for the message. The photographs were taken from various facebook posts and they have not been cropped by us. We would very much like to post the original full size photographs and make reference to the photographer(s) names. We would appreciate it if you can help us on this. If on the other hand you would like a photograph of yours to be removed from the post please let us know.

  ΑπάντησηΔιαγραφή