28 Μαΐ 2017

Με ποιόν δεξ̆ιόν να συμμαχήσεις;

Aceras Anthropophorum


Ο Κυπραίος πολίτης ιζ̆ει τον σ̆ειρόττερον καπιταλισμόν της Ευρώπης, τζ̆είνον πο χτίστην πας τα ερείπια της οθωμανιάς, πας τους ίδιους κοινωνικούς θεμελιούς, όπως τους εκουβάλησεν ανέντζ̆ιστους που τον μεσαίωναν η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία. Πέραν της « νόμιμης »  κανονικής εκμετάλλευσης, να διά ο εργοδότης εξακόσ̆ια με σ̆σ̆ίλια  ευρώ τζ̆αι να κάμνει την δουλειάν του, ανεξάρτητα με το πόσα έσ̆ει ανάγκην ο άνθρωπος να ζήσει αξιοπρεπώς, πέραν που την ιταμότηταν των αρπακτικών, να κάμνουν μνημόσυνα ηρώων τες Κυριακάες τζ̆αι να ξηκοκκονίζουν  τον δημόσιον πλούτον τες καθημερινές, είναι που πρέπει να ζήσει τζ̆αι τον εξευτελισμόν της ταπείνωσης να ζητά που τον κάθε παράγονταν μέσον για να απολαύσει την παραμικρήν πρόσβασην σε κοινωνικά αγαθά, είτε τούτα λέγονται δημόσιες υπηρεσίες, είτε λέγονται απλά μια δουλειά να ζήσει.

Δεν είναι που λείφκουνται λεφτά τζ̆αι πρέπει να καρτερά ο πολίτης 18 μήνες για να τον δει γιατρόν αν του τύχει να πουζ̆ιάσει ή να στραβωθεί που τον καταρράχτην. Για αυτοκινητόδρομους, μαρίνες, μνημεία ηρώων, ελικόπτερα, φρεγάτες, μιαν φάουσαν λιμουζίνες για υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, τρία χωρκά μονίμους μες τον στρατόν, ιβρίσκει πόρους η κοινωνία να τα χρηματοδοτήσει. Δέκα γιατρούς να ξηστραβώσουν 500 πολίτες που κουβαλούν μήνες τον καταρράχτην, αν εθέλαν θα μπορούσαν να τους φέρουν προσωρινά που την Κούβαν πιλέ, όπως έκαμεν ο Ισημερινός ή η Νικαράγουα με την επιχείρησην
milagro. Όμαν όμως ο πολίτης ιξέρει πως αν προσηκωθεί του παράγοντα που κρατά τα κλειθκιά του χρόνου μπορεί να κάμει θαύματα, τζ̆αι οι 18 μήνες μπορεί να γινουν 18 ώρες, μπορεί να γινεί έτοιμος να κάμει πολλά παραπάνω που το να προσηκωθεί… 

Έχταχτον να σε πιάουν στο δασονομείον ή στην υπηρεσίαν θήρας με 800 ευρώ τον μήναν, έξι μήνες δουλειάν τον χρόνον να μεν πεινάσουν τα κοπελλούθκια σου, πρέπει να κάμεις δήλωσην υποταγής στο ρουσφέττιν.
  Μικροεργολάβος να είσαι τζ̆αι να έσ̆εις φορτηγόν να κουβαλείς ποσκούπηα, θα πρέπει να έσ̆εις τον ππεζεβέγκην σου στο κράτος ή σε δημαρχείον τζ̆αι να ξημαρίσεις τα σ̆έρκα σου με τα λάθκι̮α για να μεν κλείσεις την δουλειάν σου. Παλιά οι εθνικόφρονες είχαν κκοτσιανιασμένες τες θέσεις στην αστυνομίαν, στην πυροσβεστικήν στον φόρον, στο κτηματολόγιον. Τωρά η κυβέρνηση είναι δευτέρας επιλογής, τζ̆αι ο δεξ̆ιός που θα του προσηκώννεσαι εν τραπεζιτικός. Μόλις εγίνην η κρίση, είπα το σε έναν φίλον μου: ο καπιταλισμός που αγριέφκει τζ̆αι γίνεται αυταρχικός, στην Κύπρον του ρουσφεθκιού, της μίζας τζ̆αι του μέσου, θα κυβερνά κρατόντας την λαιμητόμον της πτώχευσης τζ̆αι των εκποιήσεων πας τους κατώτερους. Πριν εβούρας τους να σου δώσουν, τωρά θα τους βουράς να μεν σου τα πάρουν.

Άλλες χώρες της κρίσης ζιούν την άγριαν Δύσην του καπιταλισμού, ο Κυπραίος ιζ̆εί την άγριαν του Ανατολήν. Δεν έμεινεν τραπεζιτική θέση κλειδίν που να μεν κάτσει κομματικόν στέλεχος η δεξιά. Όσον χοντρινισκει το παχνίδιν τζ̆αι αναπτύσσεται ο καπιταλισμός της συσσώρευσης, τόσον τα τσιβίτζια του πασ̆ινίσκουν τζ̆αι κάμνουν ζάφτιν. 10 μεγαλοδικηγόροι τζ̆αι 20 τραπεζίτες εκάμαν πάρζαν όσην δεν εκάμαν που τον πόλεμον τζ̆αι δα οι ξενοδόχοι που επιάσαν που το ΔΗΚΟ τα χαλίτικα τζ̆αι τες πολεοδομικές αναπτύξεις πας την θάλασσαν μετά την εισβολήν. Τωρά οι πολεοδομικές πάρζες γίνουνται μέσα στην θάλασσαν. Παλιά που τους ιμικρατικούς ωφελούνταν σ̆σ̆ιλιάες εθνικόφρονες που τους επιάνναν δουλειάν, τωρά επωφελούνται 10 που θα τους γοράσουν κοψοτιμής όσα κόψουν οι κυβερνώντες τζ̆αι οι γλύφτες τους, πουλώντας τους Γερμανούς της Ευρωπαϊκής τράπεζας τζ̆αι της Ρουμάνας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ανταγωνιστικότηταν.
 

Αν έβρει κάποιος γαμπρόν, βαφτιστικόν ή πρωτοκουμπάρον υπουργού, που να πιάννει τον μισθόν ανταγωνιστικής οικονομίας όπως έκοψεν το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον 600 - 800 ευρώ - να μου το πει να κόψω το άρθρον τζ̆αι να το αποσύρω.

Μες σε μιάν κοινωνίαν που όταν επέρναν ο διαφωτισμός που την οικουμένην τζ̆είνη εθκιάβαζεν βίους αγίους να γλυτώσει που τους ππασ̆ιάες που εκόφκαν κκελλάες, σε μιαν κοινωνίαν που όταν εκατάφερεν να πετάξει έξω τους ξένους, όσοι εβρεθήκαν να κρατούν όπλον ονειρεύτήκαν να γινούν τζ̆είνοι ππασ̆ιάες τζ̆αι να κάθουνται, να διατάσσουν, τζ̆αι να τους ταΐζουν αμπεροπούλια, προστήθκι̮α της πέρτικας τζ̆αι ζαμπούες τους λαούς, σε μιαν κοινωνίαν όπου τα κοντράτα γίνουνται με τον χιλλέν, τα πρωταθλήματα κανονίζουνται με τον χιλλέν, οι θέσεις εργασίας διούνται στους δικούς με τον χιλλέν, σε μιάν κοινωνίαν όπου ο άρρωστος που θα εγχειριστεί σαν άνθρωπος πρέπει να βάλει μέσον να κόψει άλλον άρρωστον που την σειράν του,
  σε έναν τόπον που να έσ̆ει λάνταν ο δρόμος μπροστά στο σπίτιν σου πρέπει να προσηκώννεσαι τζ̆αι να κοξ̆ιάζεις πέντε χρόνια τον δήμαρχον ή τον μουχτάρην για να σου κάμει χάρην να σου την σάσουν που τους φόρους σου, σε μιαν χώραν που να σου τύχει να ππέσει λαμπρόν μες το σπίτιν σου, πρέπει να θκιακονίσεις για να το σβήσεις, σε μιάν κοινωνίαν που αφήννει τον Παπακώσταν να πεθάνει στην φυλακήν χωρίς να του δώκει άδειαν να πάει να άψει τζ̆ερίν στον τάφον της κόρης του τζ̆αι φκάλλει τον Νεοκλέους τα εκτίσει την ποινην του στο Μέλαθρον Ευγηρίας της ΕΟΚΑ, με ποιόν δεξιόν μπορεί να συμμαχίσει μια μειοψηφούσα αριστερά για να κάμει κάτι θετικόν για τον αδικημένον;

Δεν μιλούμεν για μιαν οποιανδήποτε αριστεράν. Μιλούμεν για την αριστεράν που επροσπάθησεν να διαχειριστεί τούτον τον ρουσφετικού τύπου καπιταλισμόν για μιαν πενταετίαν, χωρίς να έσ̆ει την δύναμην να τον καθαρίσει που τα τσιβίτζια του τζ̆αι τους καρκίνους του τζ̆αι που της έπαιξεν σαν την πόμπαν μες τα σ̆ιέρκα η κρίση του 2008.

Δεν είναι η αριστερά σε μιαν ιστορικήν συγκυρίαν που οι καπιταλισμοί αλλάσσουν με επαναστάσεις. Ούτε τζ̆αι μπορεί να έσ̆ει την ψευδαίσθησην ότι μια τέθκοια τιτάνια προσπάθεια μπορεί να πετύχει ανεξάρτητα που το παγκόσμιον περιβάλλον σε έναν λαόν κάτω του εκατομμύρρίου. Μια αποτελεσματική αντίσταση μπορεί να έσ̆ει αποτέλεσμαν σε τοπικόν επίπεδον με πλειοψηφικές συμμαχίες, που στηρίζουνται που την κοινωνίαν. Η πειρα στην Ελλάδαν δείχνει ότι μια ριζοσπαστική μειοψηφική αντίδραση, ούτε καν να δυσπυρκάσει τον καπιταλισμόν δεν ιμπορεί, όι να τον ανατρέψει. Η δράση για την τιμήν των όπλων, αντίθετα μπορεί τζιαι να τον βολέυκει. Που την άλλην,
  η διαχείρηση χωρίς σύγκρουσην με τα τσιβίτζια... έτα τζ̆ειαμαί με την πείραν στην Κύπρον.

Όσες φορές η αριστερά του τόπου επέτυχεν κάτι καλλύττερον, επέτυχεν το εκμεταλλεύομενη τες εσσωτερικές αντιθέσεις του καπιταλισμού που της έτυχεν. Κάποτε ελάλεν μας ο Ππάπης για τες αντιθέσεις μεταξύ του εθνικού τζ̆αι του πολυεθνικού καφαλαίου. Σε συνθήκες εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ακόμα τζ̆αι το καθαρόαιμον τότε κομμουνιστικόν κόμμαν, εδέχετουν να συμμαχίσει με το εθνικόν κεφάλαιον για να προστατεύσει την εργατικήν τάξην που τον ιμπεριαλισμόν.

Η εργατική τάξη της Κύπρου (τζ̆αι όι μόνον), έσ̆ει τσιβικωμένον πας τα ζινήσ̆ια της όι μόνον τον ιμπεριαλισμόν, που εκφράζεται με 40 χρόνια κατοχήν, που κρατεί χωρισμένους τους Κυπραίους σε ποτζ̆εί τζ̆αι σε ποδά ,για ιστορίες παλιές, έσ̆ει τζ̆αι τα ντόπια τσιβίτζ̆ια που εκτός που την κανονικήν καπιταλιστικήν εκμετάλλεύσην με την υπεραξίαν, αδικούν τους ανθρώπους με τα ρουσφέθκια αν δεν είναι ενεργοί ορκισμένοι εθνικόφρονες του σεραγιού. Ακόμα τζ̆αι τους "μικρούς" εθνικόφρονες εκαταντήσαν τους χρεωμένους σκλάβους τζ̆αι τους έχουν να τους δουλεύκουν για να πληρώννουν μιαν δόσην, διώντας τους αντίτιμον για το "ανήκω" τους μιαν ελπίδαν ότι αν έρτει καμιάν φορά ο επιδότης να πιάσει το σπίτιν, θα τους ηγλιτώσει το τραπεζιτικόν τους στέλεχος, ή ο κομματικός παράγοντας. Για να μεν πληρώννουν οι μεγάλοι τους φόρους, τζ̆ιαι για να εξυπηρετήσουν αυτούς που θα κάμουν πάρζαν τους ιμικρατικούς, εκαταντήσαν αντίς για καλοπληρωμένες θέσεις στο δημόσιον να διανέμουν ΕΕΕ 600 ευρώ σαν ρουσφέττιν τζ̆αι αντίτιμιαν του "ανήκω" .

Υπάρχει μια τάξη της δεξιάς που μιάζει με τζ̆είνην που ελάλεν κάποτε ο μακαρίτης ο Ππάπης " τοπικόν εθνικόν κεφάλαιον", που εν απηυδησμένη με τους ξητσίππωτους άρπαγες που διαιωνίζουν τον καπιταλισμόν της οθωμανιάς τζ̆αι της ορθοδοξίας. Έσ̆ει κόσμον δεξ̆ιόν που έζησεν τα καλά του διαφωτισμού σε άλλες χώρες, που αντρέπεται να προσηκώννεται του κάθε επιτήδιου παράγοντα, που δεν έχει σσυφφέρον που τους χιλλέδες αλλά που έναν υγειήν ανταγωνισμόν επί ίσοις όροις. Έσ̆ει δεξ̆ιούς εργολάβους που ονειρεύκουνται να κάμουν μιαν ημέραν προσφοράν τζ̆αι να μεν θέλει να
  ταπεινωθούν τζ̆αι να λαδώσουν τον κάθε άχρηστον προστατευμένον που τα κατεστημένα. Έσ̆ει κυβερνητικούς υπαλλήλους που παρόλον που τζ̆είνοι επεράσαν ζωήν χαρισάμενην τζ̆αι που η κρίση ούτε καν τα εφάπαξ δεν τους έντζ̆ισεν, που θωρούν τα παιθκιά τους με τα γορασμένα τα μάστερ της Αγγλίας που τζ̆αι να τους δώκουν δουλειάν, ούτε σ̆σ̆ιλιάρικον δεν θα πιάννουν για μισθόν. Ακόμα σ̆ειρόττερα, έσ̆ει που έχουν παιθκιά της αξίας, που αγωνιστήκαν, που αριστέψαν τζ̆αι που είναι το ίδιον καταδικασμένα στο σ̆σ̆ιλιάρικον, όπως τζ̆είνους με τα διπλώματα τα γορασμένα. Τζ̆αι τα διαμερίσματα εν εκατόν πεήντα σ̆σ̆ηλιάρικα τζ̆αι οι μονοκατοικίες τρακόσια. Τρακόσ̆οι μισθοί εν 25 χρόνια δουλειά με δίχα τους τόκους.

Έτσι χοντρικά, αριστεράν στον τόπον άλλην που το 27-35% που εκατάφερεν διαχρονικά να κινητοποιήσει το ΑΚΕΛ έν έσ̆ει. Η δεξιά πάνω στην οποίαν μπόρει σήμμερα να βασιστεί να κάμει μιαν ωφέλιμην κοινωνικήν συμμαχίαν για τους εργαζόμενους, εν η δεξιά που θα θέλει να πολευτερώθει η ίδια που τα παράσιτα του καπιταλισμού της συσσώρευσης. Μια δεξιά ελεύθερη που τα κόστη τζ̆αι τα εμπόδια της μίζας τζ̆αι του ρουσφεθκιού, θα μπορέι να πλουτίσει καλλύττερα. Διότι να μεν περιπαιζούμαστιν, δεξιάν που να μεν ελπίζει να πλουτίσει παραπάνω δεν κινητοποιάς. Η κινητήριος δύναμη του δεξιού είναι εξ ορισμού το κέρδος. Μπορεί όμως να κερδίσει μεγάλον μερος της δεξιάς τζ̆αι που την λύσην του Κυπριακού, τζ̆αι που το σκότωμαν του δεινόσαυρού του ρουσφεθκιού που πίννει το γαίμαν της οικονομίας, χωρίς να φτωσ̆ίνει η εργαθκιά. Δεν θέλουμεν να γινεί τούτη η συμμαχία για να «
 σάσει » τους αριστερούς. Δεν μπορεί να πιστεύκουμεν ότι θα κάμνουμεν γιογιό, μιαν σου - μιάν μου, όπως έκαμνεν το Πασόκ με την ΝΔ στην Ελλάδαν τζ̆αι να φκεί κερτισιμιός ο αριστερός εργαζόμενος. Μια δεξιά κυβέρνηση που θα ελευθερώσει τα παιθκιά τους δεξιούς που τα μέσα τζ̆αι που τα ρουσφέθκια, προσφέροντας μιαν ισότηταν μπροστά στον νόμον, θα ελευθερώσει τζ̆αι τα παιθκιά τους αριστερούς να δικαιούνται έναν μεροκάματον χωρίς να ταπεινωθούν για να περάσουν μπροστά που τον άλλον. Δεν γίνεται να δουλεύκει ο νέος να σπουδάσει, ναν άριστος, να του προσφέρουν 800€ να δουλέψει, τζ̆αι να περνά τζ̆αι μπροστά του ο άχρηστος με το γορασμένον το μάστερ διότι είναι του κόμματος, ούτε τζ̆αι είναι δίκαιον να πρέπει να λαδώσει για να το αποφύγει. Ακόμα τζ̆αι στες μεγάλες τες δουλειές, είναι φείρα του ίδιου του καπιταλισμού να πιάννει το κομματόσκυλλον ο υπουργός τζ̆αι να το καθίσκει διεύθυντήν ή διευθύντριαν.

Μια συμμαχία με την αριστερά της λύσης τζ̆αι με την ακομμάτιστην δεξιάν της λύσης περνά άνετα στον δεύτερον γυρόν των προεδρικών, ιδίως αν έβρει έναν χαρισματικόν υποψήφιον. Η συμμαχία του πρώτου γυρού που εν ικανή να πείσει ότι θα συγκρουστεί τζ̆αι θα σκοτώσει την διαφθοράν, την μίζαν τζ̆αι το ρουσφέττιν, είναι ικανή να γινεί κοινωνική πλειοψηφία που θα στηρίξει ίσως για πρώτην φοράν στην Κύπρον έναν "καπιταλισμόν του διαφωτισμού", αν υπάρχει έτσι πράμαν. Ελευθερία, ισότητα αδερφοσύνη, να εφαρμοστούν σε έναν καπιταλισμόν που διαχειρίζεται μια ορθόδοξη ανατολίτικη μαφία, θα είναι κοινωνική πρόοδος στον τόπον που θα μοιάζει με το πέρασμαν της Ευρώπης που την φεουδαρχίαν εις στον καπιταλισμόν.

Να λυθεί το Κυπριακόν που μιαν συμμαχίαν με κύριον πυλώναν την αριστεράν, τζ̆αι να επελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις που τα ρουσφέθκια τζ̆αι την διαφθοράν, αννοίει τον δρόμον για καθαρούς ταξικούς αγώνες, με ενωμένην τζ̆αι πιο δυνατήν την εργαθκιάν, ελληνοκυπρίους τζ̆αι τουρκοκυπρίους. Εκτός που έναν μέλλον ειρηνικόν, εκτός που μιαν δίκαιην κατανομήν του προϊόντος του κόπου του κόσμου, μια ενωμένη αριστερά σε μιαν ενωμένην Κύπρον θα έσ̆ει να προστατέψει τζ̆αι την πόλην που την ρύπανσην, την φύσην που την απώλειαν της βιοποικηλότητας, θα έχει να οργανωθεί τζ̆αι να συμβάλει στην προσπάθειαν της οικουμένης να γλυτώσει που την κλιματικήν αλλαγήν.

Είμαστιν σε μιαν ιστορικήν συγκυρίαν που τα όνειρα φαίνουνται άπιαστα, που οι ουτοπίες είναι για τους πελλούς τζ̆αι για τους καλλιτέχνες, σε μιαν εποχήν που ακόμα οι επαναστατικές καταβολές εστραντζίσαν που το σχέδιον για το νέον τζ̆αι καταντήσαν σκέττη επιθετικότητα για καταστροφήν του παλιού. Η ζωή όμως τζοιλά, γενιές φέφκουν, γενιές έρκουνται. Γίνεται να ζήσεις με δίχα όνειρα; Επάθαμεν σαν τον καλλιτέχνην με δίχα έμπνευσην. Αν ρίξουμεν τες προσδοκίες τζ̆αι κρατήσουμεν που τα όνειρα τζ̆είνον που μπορεί να πετύχουμεν πολιτικά σε μιαν πενταετίαν τζ̆αι το ονομάσουμεν «
 στόχους » , τουλάχιστον θα έχουμεν τι να κάμουμεν για να τους κάμουμεν επίτευγματα. 

Αν γινεί επίτευγμαν ο στόχος για λύσην του Κυπριακού τζ̆αι το ξήλωμαν των πελατειακών σχέσεων τζ̆αι της διαφθοράς, σε μιαν κοινωνίαν που οι ανθρώποι θα έχουν ίσες εύκαιρίες να δουλέψουν για έναν αξιοπρεπήν μισθόν, σε πέντε χρόνια μπορεί να έχουμεν τζ̆ιαι άλλους στόχους που να μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά στα παλιά μας όνειρα, τζ̆αι τα παλιά μας όνειρα μπορεί να πιάσουν την δύναμην των τζιουνούρκων παρά να λουλλουπίζουν όπως σήμμερα σαν την νοσταλγίαν περασμένων μεγαλείων.
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου