8 Μαΐ 2017

Ελληνοκυπριακή ομάδα Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση: Eπιστολή προς Υπουργό Παιδείας για την Αγγλική Σχολή. Έχουν υιοθετηθεί από την Σχολή οι εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχωρισμού, αποκλεισμού και απομόνωσης των τουρκοκυπρίων?

Αποκαλύπτουμε επιστολή που στάλθηκε πριν ένα χρόνο από την Ελληνοκυπριακή ομάδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον Υπουργό Παιδείας, με θέμα «Προβλήματα στην Αγγλική Σχολή: Διαπιστώσεις και εισηγήσεις»

Διαπιστώσεις της επιτροπής που καταγράφονται στην επιστολή:

1.  Η Αγγλική Σχολή δεν φαίνεται να λειτουργεί σε κλίμα συμφιλίωσης, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, αντίθετα τουρκοκύπριοι γονείς εκφράζουν φόβους ότι τα παιδιά γίνονται συστηματικά θύματα εκφοβισμού. Γίνεται αναφορά στην «καθόλου κολακευτική» αξιολόγηση της διακυβέρνησης του σχολείου από διεθνή επιθεωρητές...

2.  Καταγράφονται περιστατικά διαχωρισμού, αποκλεισμού και απομόνωσης των τουρκοκυπρίων μαθητών τα οποία δεν αντιμετωπίζονται σωστά από το σχολείο...

3. Το σχολείο δε έχει ξεκάθαρη αντιρατσιστική πολιτική με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά να μην αντιμετωπίζονται με την δέουσα προσοχή...

4.  Δεν έχουν εφαρμοστεί οι εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων (π.χ. Laurie Johnson) γα συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για να διαφοροποιηθεί το αρνητικό κλίμα..

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα, είναι κατά πόσο εξετάστηκε το θέμα από την κυβέρνηση , αν έχουν «αναζητηθεί και αποδοθεί ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν» όπως ζητά η επιτροπή, αν έχουν εφαρμοστεί/τροχοιοδρομηθεί τα ακόλουθα 5 μέτρα που εισηγείται η Τεχνική Επιτροπή για «εξομάλυνση (ή εξυγίανση) της κατάστασης» και ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά..

Εισηγήσεις Eπιτροπής:

·         Ανάληψη ευθύνης της διεύθυνσης της Σχολής για εφαρμογή ολοκληρωμένης αντιρατσιστικής πολιτικής.
·         Αξιοποίηση τόσο της εντόπιας όσο και της διεθνούς εμπειρίας και έρευνας σε θέματα εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
·         Επιμόρφωσης του προσωπικού πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, αλλά και συνεχής στήριξη από επιτροπή παρακολούθησης και Στήριξης.
·         Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με γνώσεις/ εμπειρίες σε θέματα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης σε θέσεις που να προωθούν συστηματικά τις νέες πολιτικές και πρακτι9κές του σχολείου.

·         Υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών και παιδαγωγικών πρακτικών που να διαπνέονται από τις αξίες της ειρηνικής συμβίωσης, της πολυπρισματικότητας, της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας αι του αντιρατσιστικού ήθους σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα (επίσημο και ανεπίσημο).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου