13 Μαρ 2017

Το πλοίον του λαϊκισμού εν ξήσιειλα γεμάτον


Τότε που οι Νοσηλευτές
θα κάμναν απεργίαν
ο Υπουργός εδήλωσεν
πως έσιει απορίαν

Είπεν έν εκατάλαβεν
είντα ’χουν να ζητήσουν,
ποια μούγια τους ετσίμπησεν
τζιαι θέλουν ν’ απεργήσουν

Ο Νεοφύτου φουρκιστός
εφκήκεν να δηλώσει
πως όποιος έν πά στην δουλειάν
εν να το μετανιώσει

Ονόμασεν τους με θυμόν
«μια δράκα βολεμένους»
τζιαι έδειξεν τους καθαρά
που τους έσιει γραμμένους

Εγρύλλωσεν τα μμάθκια του
τζιείν’ τα ππυρηλλωμένα
«οποιού ’ν τ’αρέσκ’ ας πά’ αλλού»
είπεν τους θυμωμένα

«Ας πα να γυρεφτούν αλλού
αντί να απεργούσιν,
εν καταλάβουσιν σιόρ
πως έσιει που πεινούσιν;»

Μάνα μου ρε, θθυμήθηκεν
ιμίσσ όσους πεινούσιν
όμως παϊραντάνσορα
Φούλη, όπως λαλούσιν

Ξηχάννει πως στον τόπον μας
για νά ‘σιει που πεινούσιν
εν τζιείνοι που ευθύνουνται,
τζιείνοι που κυβερνούσιν

Τα πράματα εν καθαρά
όποθθεν τζι αν τα πιάσεις
δαμέ μας οδηγήσασιν
δικές τους αποφάσεις

Επετσοκόψαν τους μιστούς
κόμα τζιαι τες συντάξεις,
θωρείς φτωχούς τζιαι άνεργους
όπου τζιαι να κοιτάξεις

Το Κράτος το Κοινωνικόν
τό ’χουν ξηχαρβαλλώσει
τζιαι πάλε εν  ο μισθωτός
που εν να την πιερώσει.

Τωρά πού ’ρκουνται εκλογές
τζιαι του λαού η κρίση
εξέβηκεν ο Πρόεδρος
για να ποκαθαρίσει

Είπεν μας τους Νοσηλευτές
έσιει αποφασίσει
ότι εν δίτζιον τζιαι πρεπόν
να ικανοποιήσει

Αρκέψεν τ’ αρτηρήματα,
έδωκεν υποσχέσεις,
τζιαι θέλει να πιστέψουμεν
στες νέες του «δεσμεύσεις»

Θα κάμει έργα κάμποσα
σ’ ούλλες τις επαρχίες,
σ’ όσους γυρεύκουσιν δουλειάν
θα δώσει ευκαιρίες

Να πιάσουσιν μεροκάματον
να πάσιν να ψουμνίσουν
τζιαι ψουμνισμένοι έσσω τους
την νύχταν να γυρίσουν

Να φάσιν νακκουρίν φαϊ,
να εφκαριστηθούσιν,
να μέν πηαίννουν νηστιτζιοί
πάλε να τζιοιμηθούσιν

Τζι εσού που είσαι άνεργος
τζιαι που δουλειάν γυρέφκεις,
μές την απελπισίαν σου
έφκολα τους πιστέφκεις.

Τζιαι έτσι λαϊκίστικα
θέλουν να μας γελάσουν
τζιαι με καμπόσα ψέματα
τον ψήφον μας να πιάσουν.

Εππέσαν τόσο χαμηλά
που φτάσασιν στον πάτον
το πλοίον του λαϊκισμού
εν ξήσιειλα γεμάτον.


Χαράλαμπος Τσουρής
6/3/2017          18h45


 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου