5 Μαρ 2017

Παρέμβαση της Συνέλευσης για μια Αποστρατιωτικοποιημένη Λευκωσία: μια παρέμβαση για την ειρήνη, αλλά και για την επαναδιεκδίκηση του χώρου σαν μέρους των κοινών, όπου η συμβολική αντιπαράθεση κουβαλά μέσα στο βιωματικό το Ιστορικό…Στις 4 Μαρτίου έγινε παρέμβαση στο χώρο της διαχωριστικής γραμμής από ακτιβιστές/τριες ενάντια στον διαχωρισμό αλλά και την στρατιωτικοποίηση της πόλης. Η παρέμβαση είχε σαν στόχο την προώθηση της ειρήνης σαν κουλτούρας πλουραλιστικής συμβίωσης – αλλά η παρέμβαση σε ένα κεντρικό σημείο του ιστορικού κέντρου της πόλης, με τα πολλαπλά επίπεδα ιστορικού χρόνου που αλληλεπικαλύπτονται, είναι και μια κίνηση επαναδιεκδίκησης της πόλης σαν μέρος των κοινών βιωματικών εμπειριών, εκτρέποντας την ηγεμονική κωδικοποίηση σε παρεκκλίνουσες ανατρεπτικές προοπτικές του φαντασιακού αλλά και του βιωμένου χώρου.
«Οι δραστηριότητες των Λετριστών του Potlatch αφορούν καταρχάς την ανακάλυψη και την επινόηση του περιβάλλοντος τους, δηλαδή της πόλης. Η 'παρεκκλίνουσα πορεία' είναι ένας τρόπος να πηγαίνουμε από τη μια συνοικία στην άλλη, από το ένα σπίτι στο άλλο βαδίζοντας στην τύχη. Η 'ψυχογεωγραφία' είναι ένα ιδιαίτερο χωρικό συναίσθημα που μας επιτρέπει να ερμηνεύουμε εκ νέου ορισμένα τοπωνύμια ή να τα εκτρέπουμε από την ιστορία τους».

Frederic Valabregue, «Καταστασιακή Διεθνής: Διεθνής επαναστατική οργάνωση, 1957-1972», στο Emmanuel de Waresquiel (επιμ.), Ο Αιώνας των Ανατροπών: Το Λεξικό των Κινημάτων Αμφισβήτησης στον 20ο Αιώνα. Larousse & Εκδόσεις Οξύ, Αθήνα, 2004, σελ. 239-241.Σχετικές ανταποκρίσεις:
Ο Διάλογος, Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, «Ειρηνικά ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στη Νεκρή Ζώνη»
Ο Πολίτης, Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, «Μπήκαν στην νεκρή ζώνη Ε/Κ και Τ/Κ διαδηλωτές»
Cyprus Mail, Saturday, 4 March 2017, “Peace protesters enter buffer zone”


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου