27 Φεβ 2017

Λαλούσαν πως καλλύττερα οι ιδιώτες ξέρουν

Λαλούσαν πως καλλύττερα
οι ιδιώτες ξέρουν
τζιαι στο λιμάνιν μας πολλούς
πελάτες εν να φέρουν

Ετσι τους το εδώσασιν
για να το λειτουργήσουν
τζιαι καταφέραν τελικά
τες πόρτες του να κλείσουν

Το πρώτον που εκάμασιν
εφτύς άμα το πιάσαν
αλλάξαν τες τταρίφες τους,
τες πολλαπλασιάσαν

Πετάξαν τζιαι το σύστημαν
που το εδιοικούσεν
δίχα να έσιει πρόβλημα,
όμορφα λειτουργούσεν

Είπαν είχαν καλλύττερον
στην θέσην του να βάλουν
τζιαι το αντικατάστησαν
δίχα να το προβάρουν

Πριχού το δοτζιιμάσουν
να δούσιν αν δουλέφκει,
πράμαν που κάθε νούσιμον
πλάσμαν πρώτα γυρέφκει

Τίποτε έν εδούλεψεν
τζι ούλλα εσταματήσαν
τζιαι το μιάλον λιμάνιν μας
στο χάος εβουττήσαν

Εδείξαν ότι έν ξέρουν,
άτσαλλα εδουλέψαν
τζιαι την οικονομίαν μας
στον πάτον την επέψαν

Θαρκούμαι εν αχάπαροι
τζι αν μέν τους σταματήσουν
εν ούλλον το εμπόριον
που εν να πουκουππήσουν

Εσιεις τζιαι την κυβέρνησην
που έσιει ξεκινήσει
τζι ούλλους τους Ημικρατικούς
θέλει να τους πουλήσει

Τζιείνους τους Ημικρατικούς
π’ ακόμα τους κρατούμεν
έφτασε λέσιν ο τζιαιρός
να τους ποχωριστούμεν

Να πάν εις το Κεφάλαιον
τώρα που έσιει κρίση
τζιαι πρέπει του βοήθεια
για να ορθοποδήσει

Όταν τους κοκκαλίσουσιν,
τίποτες έν αφήσουν,
ρουφήσουν ότι έμεινεν,
αφού τους ξηζουμίσουν

Αφού ‘ν θα μείνει τίποτε
να φάσιν με να πιούσιν,
θα θέλουν οπωσδήποτε
να τους ποχωριστούσιν

Τότε εν νάν πάλε τζιαιρός,
όπως θα σου ‘ξηγήσω,
το Κράτος νά ’ρτει αρωγός
γοράζοντας τους πίσω

Τζιαι τες ζημιές που τελικά
εν να γινούν βουνάριν
θα τες φορτώσουν τους φτωχούς
ασήκωτον γουμάριν

Εν η φιλοσοφία τους
τζιαι η πολιτική τους,
τον πλούτον να τον σιαίρουνται
τζιείνοι τζιαι οι δικοί τους

Χαράλαμπος Τσουρής
22/2/2017        14h30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου