29 Ιαν 2017

Online αρχείο … Για τον Φιντέλ….."In the face of the sophisticated and destructive weapons with which they seek to intimidate and subject us to an unjust , irrational and unsustainable social and economic world order: Sow ideas! Sow ideas! And sow ideas! Build awareness! Build awareness! And build awareness!"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου