29 Ιαν 2017

Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο Cyprus Movements Archive Kıbrıs Sosyal ...


Το Κινηματικό Αρχείο είναι μια απόπειρα να γίνει προσβάσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις του, με έμφαση στις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να αγνοούνται οι σύγχρονες δημοσιεύσεις.
Θέλουμε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες ατόμων με μειωμένη όραση, σε διάφορες εύχρηστες ψηφιακές μορφές.
Είναι σημαντικό το αρχείο να αντέξει στον χρόνο, αποφεύγοντας τόσο την φυσική φθορά των εντύπων, αλλά και την χρήση εφήμερων μη-ελεύθερων μορφών ψηφιακών αρχείων που ίσως να μην μπορούν να διαβαστούν από μελλοντικό λογισμικό. Παράλληλα, η δημιουργία αντιγράφων του αρχείου από οποιοδήποτε άτομο θα είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη για να αντιμετωπιστεί το “ένα μοναδικό σημείο βλάβης” που θα μπορούσε να εξαφανίσει το αρχείο ανεπιστρεπτί.
Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική. Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, και ελπίζουμε σύντομα να οργανώσουμε τόσο πρακτικά εργαστήρια ψηφιοποίησης, όσο και μια τακτική συνέλευση που θα ασχοληθεί με την πολιτική διαχείρισης του αρχείου.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

§  Παρέχοντας πρόσβαση σε προσωπικά ή άλλα αρχεία που περιέχουν περιοδικά, μπροσούρες, φυλλάδια, αφίσες, γκράφιτι, φωτογραφίες κλπ από δράσεις του ριζοσπαστικού κινήματος στην Κύπρο
§  Προσεκτικό σκανάρισμα εντύπων
§  Δακτυλογράφηση των άρθρων ή επιμέλεια του αποτελέσματος της αυτόματης Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR)
§  Ανεύρεση των πρωτότυπων ηλεκτρονικών αρχείωντων εντύπων (PDF, doc/docx/odt/rtf/html documents, αρχεία προγραμμάτων σελίδωσης κλπ) όπου αυτά διασώθηκαν
§  Κατηγοριοποίηση του υλικού και ανέβασμα του στο παρών site και στο archive.org
§  Ενημέρωση του Καταλόγου μας, ώστε ανα πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τι υλικό δεν ανακτήσαμε ακόμα, και ποιες εργασίες εκκρεμούν
§  Συγγραφή σύντομων ιστορικών σημειωμάτων που να συνοδεύουν κάθε έντυπο, ή και κάθε τεύχος
§  Επαφή με τις/τους αρχικές/ους συγγραφείς ώστε να τους ζητηθεί η απελευθέρωση των κειμένων τους στα Πολιτιστικά Κοινά, κάτω από μια άδεια ελεύθερου περιεχομένου.
§  Μετάφραση του υλικού σε άλλες γλώσσες (το site προσφέρει την δυνατότητα μετάφρασης κάθε σελίδας σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Τουρκικά, Αγγλικά. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη μπορούν να προστεθούν και άλλες γλώσσες)

The Movement's Archive is an attempt to make the history of the Cypriot radical movement throughout the island available, as it is recorded through its publications, with an emphasis on past decades; but without ignoring recent publications.
We want the material to be made accessible to all through various useful digital forms, keeping in mind the needs of individuals with depreciated eye-sight.
It is important for the archive to last through time, avoiding the physical depreciation of the printed material, but also the use of short-lived non-free digital forms of archiving, that may not be readable by future software. In parallel, the creation of copies of the archive by any individual will be made as easy as possible, in order to target the “single flaw” that could damage the archive irreversibly.
This attempt could be nothing less than a collective one, therefore the website supports participatory editing (it is a Wiki). We welcome any help that you could provide, and we hope that soon we will organize practical digitizing workshops, but also an assembly which would occupy itself with the policy of managing the Archive.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου