5 Δεκ 2016

The People of Cyprus demand Solution and Reunification, Now!


Declaration
Following on from last Monday’s mass Bi-communal rally in support of peace and reunification and reviewing the current breakdown of the negotiation process the bi-communal movement declares the following:

1. We would like to thank the thousands of Greek and Turkish Cypriots who responded to the call and gathered at the Cetinkaya grounds demanding an end to the partition of our country and supporting the intensive negotiations to reach an agreed solution. We salute their massive response and promise that together we will continue the struggle to achieve a solution and of course to make it work and last.

2. Despite the people’s call for a solution, the meeting in Mont Pelerin unfortunately did not bring the expected results and this has created an atmosphere of disappointment, loss of hope and uncertainty. This unfortunate development is unacceptable and dangerous and must be redressed immediately.

3. It is reassuring that both leaders have to a large extent refrained from engaging themselves in a blame game. We have also been reassured by their statements that they are still striving to achieve a negotiated settlement. We urge them to put aside any tactical calculations and ignore any negative foreign influences because our homeland cannot survive the division much longer.

4. What is imperative now, is for the two leaders to return to the negotiating table as soon as possible and agree on a road map for reaching a speedy comprehensive solution for a bi-zonal and bi-communal Cyprus. We call upon the United Nations, other international bodies and key players to encourage and support the two leaders in the new round of talks.

5. We would like to reassure all Cypriots, Greek, Turkish, Maronite, Armenians and Latins, that we will continue to work towards peace, solution and the reunification of our country and together we promise to keep the flame of hope and struggle alive by a series of initiatives and actions which we will announce shortly. Our road towards reuniting our country will not be an easy one, but we are confident that the two leaders will listen to the desperate cries of the people.

6. Given the security risks associated with the escalating conflict in Eastern Mediterranean and the resulting social tension and economic uncertainties we need to take up this historic opportunity for peace and reconciliation in Cyprus, an example so badly needed in today’s World.

7. Today, we have formally requested a meeting of a delegation of our broad bi-communal movement with the leaders to convey the wishes, the hopes and the demands of the people of Cyprus for Solution and Reunification, now! 

Supporting organizations:

Dayanışma, Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Çözüm ve Barış Platformu, Daü Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Feminist Atölye (FEMA), Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, POST Araştırma Enstitüsü, Gençlik Merkezi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Mülteci Hakları Derneği, Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Akçay Kültür Sanat Derneği (Ak-Der), Management Centre, Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der), The Center for Migration Identity and Rights Studies, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Yeşil Barış Hareketi, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER), United Cyprus Platform, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), 11 Meşale Derneği, Kuir Kıbrıs, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Cyprus Academic Dialogue, Kıbrıs Havaları Derneği, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Ziya Rızkı Vakfı, Özgür Kadın Akademisi, KTOEÖS, Lefke Turizm Derneği, KYB, Movement for a Federal Cyprus, Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, Socialist İnitiative, United Democrats Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can , Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Barış Derneği, New Cyprus Association , Left Wing, KTD, KIBES, KGP, Cyprus Youth Platform, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement, German-Cypriot Forum, Workers Democracy, NGO Support Centre, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research, United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations, Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, Committee for a Radical Left Coalition ERAS, New Internationalist Left, Drasy- Eylem, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, , Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism , Bicommunal Kyrenia Initiative, Cyprus Writer's Union, Epilogi Limassol cultural movement, INVEST IN EDUCATION, Enorasis sociocultural club, Politia, KIBHAD, Cyprus Turkish Businessmen Association, Cyprus Turkish Chamber of Commerce
28th November 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου