12 Δεκ 2016

Σχόλιο για τις αξιολογήσεις στην εκπαίδευση: Ερωτήματα για ένα αναγκαίο, τελικά, διάλογο


Αναγνώστης της Δ.Α.Κάθε σύστημα, για να λειτουργήσει, χρειάζεται να γνωρίζει περιπτώσεις καλών πρακτικών (για να τις αναπτύσσει και να τις διαχέει) και τις αδυναμίες του (για να τις συζητά και να τις απαμβλύνει ή να τις εξαλύπτει σταδιακά)

Μπορεί οι διεθνείς αξιολογήσεις να μην είναι τέλειες. Γιατί δεν έχουμε τοπικές; Γιατί μας αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα;

Από τα δεδομένα των διεθνών αξιολογήσεων, δεν θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε για παράδειγμα,
Α. Αν υπάρχουν διαφορές από επαρχία σε επαρχία; μεταξύ αστικών κέντρων και επαρχιακών σχολείων;
Β. Ανάμεσα σε καθηγητές που πέρασαν από πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και αυτούς που δεν είχαν αυτή την ευκαιρία; Ανάμεσα σε καθηγητές που επιμορφώνονται και αυτούς που δεν..;
Γ. Αν η πλειοψηφία των μαθητών μας είναι κοντά στο μέσο όρο ή αν έχουμε μεγάλες ανισότητες;

Γιατι δεν συζητούνται όλα αυτά;
Γιατί δάσκαλοι και καθηγητές επανειλημμένα αντιδρούν αμυντικά για οποιαδήποτε πληροφόρηση προκύπτει μέσα από αξιολόγηση;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου