27 Νοε 2016

Πως κτίζεται η επανένωση στην πράξη… βλέποντας μπροστά και στο ευρύτερο πλαίσιο του πλανήτη και της εποχής. Δικοινοτικό Συνέδριο: Διεθνείς τάσεις στην Ανώτερη Εκπαίδευση και Κύπρος  
                    Draft Agenda
Global Trends in Higher Education and Cyprus
Ledra Palace Hotel, Buffer Zone
Nicosia, 1-2 December 2016
Time zone: (GMT +2)
Languages: Greek, Turkish, English

1 December 2016, Thursday
09:00 – 10:00 Registration
10:00 – 10:45 Opening / Words of Welcome
10:45 – 12:00 Session 1: Academic Ethics
Chaired by: Assoc. Prof. Dr Şefika Mertkan
·          Ethics of Science, Prof. Dr. Osman İnci,
·         Broadening Academics Ethics: From Deontology to “Self-Government”, Assoc. Prof. Dr. Alessandro Arienzo
·          Universities as Practice Ground of Academic Ethics and Some Facts, Prof. Dr. İsmail Doğan
·         Being a Plagiarism Whistleblower in North Cyprus , Assist. Prof. Dr. Ömür Yılmaz
12:00- 12:45 Questions &Answer Session
13:00 – 14:00 Lunch at Home for Cooperation

14:15 – 15:15 Session 2: Teacher Training in a Federal Cyprus
Chaired by:  Dr. Burçak Özoğlu
·         Paradoxes of Conflict: Teacher Education in Transitional and Fragile Contexts, Prof. Dr. Lynn Davies
·         A Possible Alternative for Co-Learning Sustainability in Interior/Architectural Education, Assist. Prof. Dr. Münevver Özgür Özersay
·         Teacher Education in Cyprus: Issues, Challenges and Opportunities, Assist. Prof. Dr. Stavroulla Philippou
·         Improving Prospective English Language Teachers’ Creativity Through  Creative Collaborative Short Story Writing, Çelen Dimililer
15:15- 15:45 Questions &Answer Session
15:45 - 16:15 Coffee Break
16:15 – 17:15 Session 3: Social Functions of Universities and Quality in Higher Education
Chaired by:  Dr. Constadina  Charalambous
·         Teaching Vs. Research İn Higher Education: A Global False Dichotomy, Prof. Dr. Ali Baykal
·         Developing And Evaluating Students’ Democratic Competences From Within The University Classroom, Rhian Webb
·         The Challenge of Making Universities and HIgher Education Institutions Centres for Social Change and Transformation. Formation or Information?  Prof. Dr. Alicia Cabezudo

17:15 – 17:45 Questions & Answer Session

17:45 – 18:00 Wrap up Session
20:30 (GMT+3)   Gala Dinner at Anchor Restaurant, Dome Hotel, Kyrenia

2 December 2016, Friday
09:00-09:30 Registration
09:30 – 10:30 Session 4: Globalization and Higher Education in a Federal Cyprus
Chaired by: Assoc. Prof. Ali Sıdkı Ağazade
·         The Process Of Quality Assurance And Accreditation İn Higher Education İn Cyprus, Dr. Nicos Anastasiou, Despo Georgiou and Adamantini Peratikou
·         Challenges For The Future Of Higher Education Institutions In Germany: A Case Study, Mehmet Evrim Altın
·         Accountability at a Time of Reunification, Assist. Prof. Dr.  Miranda Christou
·         Change and Change Management in Higher Education,  Prof. Dr. Mustafa Tokyay

10:30 – 11:00 Questions & Answer Session

11:00 – 11:30 Coffee Break
11:30 – 12:30 Session 5: Unionization in the Higher Education Sector
Chaired by:  Assist. Prof. Dr. Mustafa Rıza
·         Organizing The Workplace 'University', When Market (And) Authoritarianism Takes Hold: The Example Of Laureate Edu, Inc. / İstanbul Bilgi University,  Aslı Odman & Dr. Hakan Arslan
·         The Deterioration of Employment and Working Conditions in the Academia, Dr. Gregoris İoannou & Sophia Stavrou
·         Unionization in Higher Education; Past and Present, Assoc. Prof. Ahmet Tarık Timur
12:30 – 13:00 Questions &Answer Session
13:00 – 14:00 Lunch at Home for Cooperation
14:00 – 15:15 Session 6: Teacher Training in a Federal Cyprus & Social Functions of Universities and  Quality in Higher Education
Chaired by:  Prof. Dr. Andreas Demetriou
·         Teacher Training in Turkish Cypriot Community, History and Present, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan
·         Teacher Training For History Teachers in A Federal Cyprus Of The 21st Century, Assoc. Prof. Dr. Charis Psaltis
·         Language Learning Under Conflict: A Study Of Turkish Cypriot Adolescents Learning Greek İn Cyprus, Dr. Danyal Öztaş Tüm & Assist. Prof. Dr. Naciye Kunt  & Assist. Prof. Dr. Mehmet Kunt
·         Experiences Of National And Long Term International Students Upon Adaptation Period And Internationalization Experiences Of National And Long Term International Students Upon Adaptation, Büşra Nur Özer Musaoğlu
·         Between University and “Multiversity”: The Changing Role of Higher Education and Research in Society, Assoc. Prof. Dr. Alessandro Arienzo


15:15 – 15:45 Questions &Answer Session

15:45 – 16:15 Closing Session 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου