9 Οκτ 2016

Εν τραπεζίτες Γιακουμή


¾     Θκειέ Γιαννακό να σε χαρώ,
έχω τα συγχυσμένα,
εσού που είσαι πιο μιάλος
εξήγα μου τζι εμένα

Αφού που το Μνημόνιον
εφκήκαμεν λαλούσαν
τζιαι ότι την «ανάπτυξην»
είπαν εκαρτερούσαν

Τζι αφού είπαν, τα δύσκολα
αφήκαμεν τα πίσω,
γιατί πρέπει η Τρόϊκα
να μας βουρά ξοπίσω;

Είντα γυρέφκουν τζι έρκουνται,
είντα ’χουν στο μυαλόν τους;
αφού ούλλα επιάαν τα,
εγίνην το δικόν τους.

¾     Μαν δανικά τζι αγύριστα
θαρκέσαι τα ριάλια
που δώκαν εις τες τράπεζες
πού ’χαν τζιείνα τα χάλια;

Οξα ’ν τα μμάθκια μας τα θκυό
θαρκέσαι π’ αγαπήσαν,
γιά μας ελυπηθήκασιν
τζιαι μας εβοηθήσαν;

Εν τραπεζίτες Γιακουμή
τζι άμα μπλέξεις μιτά τους
εν να σε ξηζουμίσουσιν,
τούτη εν η δουλειά τους.

Εζέξαν μας εις τον ζυόν
τζι εν να μας ξηζουμίσουν,
μιαν σταλαμήν αναπνοήν
έν θεν να μας αφήσουν.

Οι τοκογλύφοι κάποτε
τα ίδια εκάμναν,
όσους ρέσσαν στα σιέρκα τους
τα μάλια τους επιάνναν.

Αμα έρκετουν αστοσιά
τζιαι έν είχαν να φάσιν
εις του χωρκού τον ππαραλλήν
ελάμνιζαν να πάσιν.

Τα όσα τους εδάνιζεν
του γρόνου εγγεννούσαν
τζιαι να ξοφλήσουν οι φτωσιοί
ποττέ έν εμπορούσαν.

Εγίνετουν συρτοθηλιά
το δάνειον που πιάνναν,
έσφιγγεν τους εις τον λαιμόν
τζιαι πιον έν τους εχάμναν.

Εχάνναν τα χωράφκια τους,
τα σπίθκια, τα κτηνά τους
τζιαι μισταρκοί εγίνουνταν
τζιείνοι τζιαι τα παιθκιά τους.

Ετσι κάμνει τζι η Τρόϊκα,
δανίζει εις τα Κράτη
τζιαι εις το τέλος κάμνει τους
σαν κάμναν του χωρκάτη.

Δανείσαν μας ρε Γιακουμή
τζι έρκουνται για να δούσιν
γιατί τα ξηπουλήματα
κόμα καθυστερούσιν.

Εκάμασιν παράπονα
τζιείνοι που καρτερούσιν
να πιάσουσιν τα σπίθκια μας
τζιαι τώρα μουρμουρούσιν.

Ετσ’ εν ο Καπιταλισμός
τζιαι η τοκογλυφία,
λέπρα, καρκίνος τζιαι χτιτζιόν
μέσα στην κοινωνία.


Χαράλαμπος Τσουρής

25/9/2016            23h30
Κεντρικές Φυλακές
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου