30 Οκτ 2016

Θα πάμεν πίσω στα παλιά πού ’σιεν τοκογλυφίαν

Κάποτε πριν πολλά γρονιά,
στα σιίλια ενιακόσια,
που ήτουν δύσκολοι τζιαιροί
τζι είσιεν μιάλην φτώσιαν

Η κάθε οικογένεια
πάλεφκεν με την γήν της
να της γιωρκήσει κάτι τίς,
να φκάλει το ψουμίν της.

Εν τζιαι γιωρκούσασιν πολλά,
‘τσάς για να πιερωθούσιν
οι σπόροι, τα λιπάσματα
τζιαι τζιείνοι να δκιαβούσιν.

Εσπέρναν τα χωράφκια τους
μα για να τους γιωρκήσουν
έν τζι είχαν έφκολα νερά
να τα καλοποτίσουν.

Εκαρτερούσαν η βροσιή
την γήν τους να ποτίσει,
τζι ο κάθε σπόρος μες την γήν
στο φώς να ξημουττήσει.

Τζιαι ύστερα που την βροσιήν
να φκεί λλίον ηλιούιν
για να γιωρκήσει πλούσια
το κάθε χωραφούιν.

Αμά ‘βρεσιεν τζιαι ήλιαζεν,
την γήν πού ’τουν σπερμένη,
της αγροθκιάς οι κόποι της
έν πήαινναν χαμένοι.

Ότ’ ήτουν περισσούμενον
για την δικήν τους ζήση,
εδκιούσαν το του έμπορα
να πά να το πουλήσει.

Μα οι ππαράες πού ’πιανναν
όσον τζιαι εκανούσαν
για σπόρους τζιαι λιπάσματα,
έν τζιαι τους αρτηρούσαν

Ετσι που γρόνον του γρονού
τα πλάσματα εζιούσαν,
άμα ήτουν καλογρονιά
τα πράματα τζιυλούσαν.

Αμα έρκετουν αστοσιά
τζιαι έν είχαν να φάσιν,
στον τοκογλύφον του χωρκού
ελάμνιζαν να πάσιν

Μα γίνετουν συρτοθηλιά
το δάνειον που πιάνναν,
έσφιγγεν τους εις τον λαιμόν
τζιαι πιόν έν τους εχάμναν.

Εχάνναν τα χωράφκια τους,
τα σπίθκια, τα κτηνά τους,
τζιαι μισταρκοί εγίνουνταν
τζιείνοι τζιαι τα παιθκιά τους

Για να γλυτώσουν οι φτωσιοί
που την τοκογλυφίαν
εκάμαν συνεταιρικά
κάποια παντοπουλεία.

Εκάμαν Συνεργατικές
τράπεζες να δανίζουν,
να μπόρουσιν λιπασματα
τζιαι σπόρους να ψουμνίζουν.

Τούτα τα Συνεργατικά
ήτουν μια ευλογία,
εγλύτωσαν τα πλάσματα
που την τοκογλυφία.

Όμως οι Καπιταλιστές
τούτα έν τα χωνέφκαν,
να τα ξηλώσουν μάχουνταν
τζιαι αφορμές γυρέφκαν.

Οι φίλοι τους που κυβερνούν
εν να τα κανονίσουν
τζι έτσι τον Συνεργατισμόν
εν να τους τον πουλήσουν

Τζι άμα ρέξει στα σιέρκα τους
έν θά ’σιει σωτηρίαν,
θα πάμεν πίσω στα παλιά
πού ’σιεν τοκογλυφίαν.

Κατύσιη τους τους καψερούς
μιτά τους πον να μπλέξουν,
εις τον ζυόν σαν τα κτηνά
για πάντα θα τους ζέξουν.

Χαράλαμπος Τσουρής
14/10/2016 23H30

Κεντρικές Φυλακές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου