2 Οκτ 2016

Έναν κόσμον ψέφτικον κάθε μέρα πουλούσινΜα εν φανάριν Γιακουμή
που έσιεις εις το σιέριν;
ο ήλιος εν μεσούρανα,
ήβρεν μας μεσομέριν

Σβήστο τον γιόν μου να χαρείς
γιατ’ όποιος πελλετίσει,
πως είσαι νακκουρίν χαντός
εφτύς εν να νομίσει.

Εκάθουμουν θκειέ Γιαννακό
έσσω τζιαι καρτερούσα
να έρτει η «ανάπτυξη»,
τζι όπως έν την θωρούσα

Επιασα κλεφτοφάναρον
να φκώ να την γυρέψω
μέμπα τζιαι εξωστράτησεν,
έσσω μου να την πέμψω.

Γυρέφκω τζιείν τες «αγορές»
που είπαν εν να μπούμεν
τζι εν νά ’ρτουσιν δουλειές πολλές
άσπρην μέραν να δούμεν.

Τζιαι τζιείνην την «ανάπτυξην»
πού ’παν εν να κλουθήσει
τζιαι τούν τον δίσμοιρον λαόν
ήτουν να βοηθήσει.

Τζιαι μιαν τζιαι φκήκα στον γυρόν
είπα να πελλετίσω,
αξίες που εχάθηκαν πέρκει
τες συναντήσω.

Εν να γυρέψω για να βρώ
την δεοντολογίαν,
την ηθικήν τζιαι τες Αρχές
μα τζιαι την ευθιξίαν.

Εσιει π’ αφήτις χάθηκαν
τζιαι εφαραντζιηστήκαν
δρατζιάσαν οι πεμπάμενοι
τζιαι αποθαρασυνθήκαν.

Εν νά ’βρεις τούτα που λαλείς
ρε Γιακουμή θαρκέσαι;
Εφύαν που τον τόπον μας,
άδικα τυρανιέσαι.

Εθκιώξαν τα έσιει τζιαιρόν
τούτοι που κυβερνούσιν
τζιαι κάμνουν ότι θέλουσιν
τζι ούτε πενιάν φακκούσιν

Τα Μέσα Πληροφόρησης
έχουν τα μιλημένα
τζι ‘ότι θέλουσιν κάμνουσιν
γιατί εν στρατεμμένα

Ετσ’ έναν κόσμον ψέφτικον
κάθε μερα πουλούσιν
γιατ΄ έν έχουν την δύναμην
αλήθκιειες να μας πούσιν

Τζιαι κάθεσαι τζιαι κρόννεσαι
τες τσιόφτες που λαλούσιν,
μάν καταλάβεις Γιακουμή
πως ψέματα πουλούσιν;

Μέ «αγορές» μ’ «ανάπτυξην»
ομπρός μας έν θωρούμεν,
στα γρόνια που μας έρκουνται
μόνον πείναν θα δούμεν.

Για να μέν καταλάβουμεν
ότι μας περιπαίζουν,
τα Μέσα Ενημέρωσης
βρώμικον ρόλον παίζουν

Απλώννουσιν το δείκτην τους,
πάντα τους προστατέφκουν
γιατί στον ίδιον χορόν
τούτοι ούλλοι χορέφκουν

Αρχές τζι αξίες Γιακουμή
λαλώ σου μέν γυρέφκεις,
εθκιώξαν τες τζι έν θα τες βρείς
όσον τζι αν πασπατέφκεις.

Χαράλαμπος Τσουρής

21/9/2016           20h00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου