9 Οκτ 2016

Το θέαμα Μιλτή ΙΙΙ: όπου ανακαλύπτεται ότι ο Μιλτής πήρε σχεδόν 6 εκατομμύρια από την υποθήκευση του μισού χωραφιού της Ομόνοιας – αλλά επιμένει ακόμα ότι του υποσχέθηκαν όλο το χωράφι των Χαλεπιανών, με αλλαγή του πολεοδομικού συντελεστή. Και επειδή ο κακός Χριστόφιας δεν του έκανε την αλλαγή, και ακολούθησε τις δεδομένες διαδικασίες, φταίει.. διότι ο Χάσικος μόλις μπήκε στο υπουργείο φαίνεται ότι «ανέλαβε» αμέσως το θέμα που έμοιαζε με εκστρατεία να μην μπορεί η Ομόνοια να εκμεταλλευτεί, τουλάχιστον, το άλλο μισό χωράφι..


Τις περασμένες δυο εβδομάδες, η φούσκα Μιλτή ξεφούσκωσε, αλλά 1-2 απόπειρες να αναστηθεί το κιτς «φταίει ο Χριστόφιας» άρχισε να δείχνει την κωμική του πια πλευρά. Κωμικοτραγικά, αν θυμηθεί κανείς για ποιους λόγους χρησιμοποιήθηκε αρχικά – και με ποιές σκοπιμότητες. Η μια είδηση αφορούσε την «αποκάλυψη» από τον Φιλελεύθερο ότι το χωράφι που θεωρούσε ότι έπρεπε να του δοθεί του Μιλτή [επιπλωμένο με αλλαγής ζώνης] είχε μπει υποθήκη από το 2010. Και πήρε ο καημένος ο Μιλτής 5.9 εκατομμύρια. Και μετά ζήτησε να δει ποιός ήταν ο ένας από τους 3 ντιβέλοπερς που δάνεισαν με την υποθήκη. Δηλαδή, τότε δεν τον ενδιέφερε καν ποιός δίνει τα λεφτά, και το θυμήθηκε τώρα; Και κοτζάμ μεγαλοεργολάβος δεν κατάλαβε τί σημαίνει «μπήκε υποθήκη»;

Στην περιοχή αυτή υπάρχουν εκατοντάδες τεμάχια και μεταξύ αυτών και το τεμάχιο στο οποίο η ΟΜΟΝΟΙΑ προτίθετο να ανεγείρει το γήπεδο της.
Ο Χάσικος, που σε όλη εκείνη την περιοχή, με τα εκατοντάδες τεμάχια είδε μόνο το τεμάχιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επέμβηκε και τροποποίησε μέρος της εισήγησης του Πολεοδομικού Συμβουλίου που αφορούσε τα ελάχιστα αναγκαία εμβαδά τεμαχίων για ανάπτυξη ανεβάζοντας το στις 200,000 τ.μ. με προκλητικά εμφανή σκοπιμότητα να εμποδίσει την ΟΜΟΝΟΙΑ να αξιοποιήσει το τεμάχιο της.
..Πρόσθετα επιστρατεύοντας όλα τα «παπαγαλάκια» του κατάφερε, στην συνείδηση του κόσμου να ταυτιστεί η λέξη Χαλεπιανές με το γήπεδο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Και έτσι μια μελετημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση του Πολεοδομικού Συμβουλίου (του μόνου θεσμοθετημένου Αρμόδιου σώματος για την Πολεοδομική Ανάπτυξη του τόπου μας) παρουσιάστηκε σαν πρόθεση του να εξυπηρετήσει ένα τεμάχιο γης που απλώς έτυχε να βρίσκεται μεταξύ των εκατοντάδων άλλων τεμαχίων της περιοχής Χαλεπιανές.
Και αυτήν την κωμωδία την περιέφεραν διάφοροι για 4 μέρες χωρίς αιδώ – κάθε ανοησία, κάθε μικροεμπάθεια, κάθε εξευτελιστικό [για τον ίδιο το Μιλτή] μικροκουτσομπολιό που εμφανώς του είχαν πει να βάλει στο δικαστήριο – όπως η αναφορά μόνο σε παίκτες που ήθελε η  Ανόρθωση, αλλά τους πήρε ο Μιλτής στην Ομόνοια. Είναι δικαστής ο Σάντης, που θα έλεγε και ο Ρίκκος. Και ο Σάντης ως γνωστό έχει κουμπιά για να τον κάνει κανείς ακόμα πιο.. προβλέψιμο.. να  αποφασίζει "βολικά".

Δημοσιεύουμε πιο κάτω μια αναφορά στην πολεοδομική αλλαγή, από ειδικο, συνεργάτη της Δ.Α., για την οποία υπήρχε εισήγηση μετά από «μακρά εργασία» τεχνικών επιτροπών, και την οποία ο Χάσικος μπλόκαρε αμέσως. Την δέχτηκε με αλλαγές το 2015. Το θέμα ήταν να αυξηθεί η πίεση στην Ομόνοια το 2013, όταν ήταν ήδη υπό μεγαλη οικονομική πίεση. Και τώρα σερβίρεται εμφανώς και το πιάτο Μιλτής μετανοημένος και απατημένος..

Μια ανάλυση της απόφασης:
Εξειδικευμένες Αναπτύξεις
Η ευρύτερη κυβερνητική πολιτική που περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, καθορίζει στρατηγικούς στόχους για διεύρυνση της οικονομικής βάσης και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.

Για την προώθηση της πιο πάνω πολιτικής κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή ειδικής χωροθετικής πολιτικής για νέους τύπους αναπτύξεων για έγκαιρη ανταπόκριση στις σύγχρονες τάσεις, καθώς και ευέλικτων πολιτικών που να επιτρέπουν εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης προσαρμοσμένες στα δεδομένα και ιδιαιτερότητες των αναπτύξεων αυτών και του ευρωπαϊκού χώρου.

Για τον σκοπό αυτό εισάγονται επίσης εναλλακτικές πολιτικές για την προώθηση και ενθάρρυνση υλοποίησης διαφόρων αναπτύξεων εκτός Περιοχών Ανάπτυξης, όπως Κέντρα Πολλαπλού Αθλητικού και Ψυχαγωγικού χαρακτήρα, Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεματικών Πάρκων κλπ, αναπτύξεις που κατά κανόνα απαιτείται μεγάλη έκταση γής.

Το υψηλό κόστος αγοράς της γής, ο κατακερματισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και η φέρουσα ικανότητα των περιοχών εντός Περιοχών Ανάπτυξης δημιουργεί αναγκαστικά σχετικά όρια ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης των στρατηγικών στόχων εντός των περιοχών αυτών. Ως εκ τούτου η χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων τοποθετείται κατά κανόνα εκτός Ορίου Ανάπτυξης όπου οι πιο πάνω περιορισμοί δεν υφίστανται.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, μετά από πολλή μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, (Στρατηγική Ανάπτυξης, Εισηγήσεις των διαφόρων Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αποφάσισέ ομόφωνα και εισηγήθηκε την ένταξη σε Ζώνη Ειδικών Χρήσεων μιας περιοχής που ήταν σε Αγροτική Ζώνη Γα4.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στα δημοτικά όρια των Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, Πέρα Χωρίου και Νήσου και βρίσκεται δυτικά του αυτοκινητόδρομου προς Λευκωσία (έναντι των Βιομηχανικών Ζωνών Πέρα Χωρίου Νήσου και Ιδαλίου) και νότια του δρόμου πρωταρχικής σημασίας προς Τσέρι (γνωστή ως Χαλεπιανές).

Στην περιοχή αυτή θα επιτρέπονται οι ακόλουθες αναπτύξεις, πάντα τηρουμένων των επί μέρους περιορισμών που διέπουν την κάθε ανάπτυξη ξεχωριστά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα απαιτείται η παραχώρηση και τοπιοτέχνηση ανοικτού δημόσιου χώρου ποσοστού 18% του καθαρού εμβαδού της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας και 23%  σε περίπτωση που η ιδιοκτησία εφάπτεται περιοχών Natura.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 45.000 τ.μ..
Ποσοστοό κάλυψης 0,25:1 και συντελεστής δόμησης 0,40:1
Ενας χώρος στάθμευσης για κάθε μέλος του προσωπικού και ένας για κάθε δυο φοιτητές
Ανοκτοί χώροι πρασίνου, χώρους εστίασης και ανψυχής και για εκπαιδευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του ιδρύματος

Μπορεί να συνοδεύεται από υπσοτηρικτικές χρήσεις όπως βιβλιοπωλείο, φαρμακείο, περιπτερο, μικρό κατάστημα ειδών καθημερινής εξυπηρέτησης, καφεστηατόριο κλπ. Το εμβαδόν των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του ιδρύματος με μέγιστο 500 τ.μ.

Είναι επίσης δυνατή η ανέγερση μικρού αριθμού κατοικιών για τις ανάγκες του ακαδημαικού προσωπικού και των επισκεπτών των οποίων το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του ιδρύματος με μέγιστο εμβαδόν 1000 τ.μ.

Διώροφες φοιτητικές κατοικίες για το 50% των φοιτητών.
Εκπαιδευτήρια εξαιρουμένων Νηπιαγωγείων
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 20.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,25:1 και συντελεστής δόμησης 0,40:1
Αυξημένος αριθμός χώρων στάθμευσης κατά 20%.

Εξειδικευμένα Ιατρικά Κέντρα, Μεγάλα Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Κέντρα Διεθνών Προδιαγραφών και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 10.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,30:1 και συντελεστής δόμησης 0,40:1
Αυξημένος αριθμός χώρων στάθμευσης κατά 20%.

Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, φαρμακείο, περίπτερο, ανθοπωλείο, καφενείο κλπ. Το εμβαδόν των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του ιδρύματος με μέγιστο 750 τ.μ.

Είναι επίσης δυνατή η ανέγερση καταλυμάτων για την διαμονή συγγενών των ασθενών μς αριθμό κλινών όχι μεγαλύτερο από 20% των κλινών της πρωτεύουσας χρήσης.

Κέντρα Πολλαπλού Αθλητικού και Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, Οργανομένα Αθλητικά Κέντρα μεγάλης κλίμακας
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 15.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,15:1 και συντελεστής δόμησης 0,20:1
Ελάχιστος αριθμός χώρων στάθμευσης 120 και ένας ενας επιπλέον χώρος για κάθε 100 τ.μ. πέραν των 15,000 τ.μ. του γηπέδου.
Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, κατάστημα αθλητικών ειδών, περίπτερο, μικρό ιατρείο, κατάστημα ειδών υγιεινής διατροφής κλπ. Και μια κατοικία για τις ανάγκες του προσωπικού. Το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του έργου με μέγιστο 500 τ.μ.
Θεματικά Πάρκα
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 25.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,20:1 και συντελεστής δόμησης 0,25:1
Ελάχιστος αριθμός χώρων στάθμευσης 400 και ένας ένας επιπλέον χώρος για κάθε 100 τ.μ. πέραν των 40,000 τ.μ. του γηπέδου.

Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, κατάστημα αθλητικών ειδών, περίπτερο, μικρό ιατρείο, κατάστημα ειδών υγιεινής διατροφής κλπ. Και δύο κατοικίες για τις ανάγκες του προσωπικού. Το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του έργου με μέγιστο 500 τ.μ.

Κέντρα Ερευνας και Ανάπτυξης, και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 12.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,30:1 και συντελεστής δόμησης 0,40:1
Ελάχιστος αριθμός χώρων στάθμευσης 20 και ένας επιπλέον χώρος για κάθε 65 τ.μ. πέραν των 65 τ.μ. βοηθητικών χώρων.

Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, καφεστιατόριο περίπτερο, μικρό ιατρείο κλπ. Και μία κατοικία για τις ανάγκες του προσωπικού. Το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του έργου με μέγιστο 500 τ.μ.

Τηλεοπτικοί και Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 8.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,20:1 και συντελεστής δόμησης 0,30:1
Ένας χώρος στάθμευσης για κάθε 20 τ.μ. του συνολικού εμβαδού της ανάπτυξης.
Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, καφεστιατόριο περίπτερο. Και μία κατοικία για τις ανάγκες του προσωπικού. Το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του έργου με μέγιστο 250 τ.μ.

Κινηματογράφοι πολλαπλών αιθουσών
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 8.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,25:1 και συντελεστής δόμησης 0,30:1
Ενας χώρος στάθμευσης για κάθε 20 τ.μ. του συνολικού εμβαδού της ανάπτυξης.

Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, καφεστιατόριο περίπτερο. Και μία κατοικία για τις ανάγκες του προσωπικού. Το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του έργου με μέγιστο 500 τ.μ.

Συνεδριακά Κέντρα
Ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου 10.000 τ.μ..
Ποσοστό κάλυψης 0,20:1 και συντελεστής δόμησης 0,30:1
Ενας χώρος στάθμευσης για κάθε 20 τ.μ. του συνολικού εμβαδού της ανάπτυξης.
Μπορεί να συνοδεύεται από υποστηρικτικές χρήσεις όπως, καφεστιατόριο περίπτερο, βιβλιοπωλείο, μικρό ιατρείο κλπ. Και μία κατοικία για τις ανάγκες του προσωπικού. Το δομήσιμο εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού του έργου με μέγιστο 750 τ.μ.

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείονται και άλλες αναπτύξεις, πάντα τηρουμένων των επί μέρους περιορισμών και προνοιών που διέπουν την κάθε ανάπτυξη ξεχωριστά., όπως για παράδειγμα Αίθουσες Δεξιώσεων.

Στην περιοχή αυτή υπάρχουν εκατοντάδες τεμάχια και μεταξύ αυτών και το τεμάχιο στο οποίο η ΟΜΟΝΟΙΑ προτίθετο να ανεγείρει το γήπεδο της.

Ο Χάσικος, που σε όλη εκείνη την περιοχή, με τα εκατοντάδες τεμάχια είδε μόνο το τεμάχιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επέμβηκε και τροποποίησε μέρος της εισήγησης του Πολεοδομικού Συμβουλίου που αφορούσε τα ελάχιστα αναγκαία εμβαδά τεμαχίων για ανάπτυξη ανεβάζοντας το στις 200,000 τ.μ. με προκλητικά εμφανή σκοπιμότητα να εμποδίσει την ΟΜΟΝΟΙΑ να αξιοποιήσει το τεμάχιο της.

Η ..δήλωση «δεν θα βοηθήσω εγώ την ΟΜΟΝΟΙΑ να ξοφλήσει τα χρέη της» δεν αφήνει πολλες αμφιβολίες για τους πραγματικούς σκοπούς της παρέμβασης.

Πρόσθετα επιστρατεύοντας όλα τα «παπαγαλάκια» του κατάφερε, στην συνείδηση του κόσμου να ταυτιστεί η λέξη Χαλεπιανές με το γήπεδο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Και έτσι μια μελετημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση του Πολεοδομικού Συμβουλίου (του μόνου θεσμοθετημένου Αρμόδιου σώματος για την Πολεοδομική Ανάπτυξη του τόπου μας) παρουσιάστηκε σαν πρόθεση του να εξυπηρετήσει ένα τεμάχιο γης που απλώς έτυχε να βρίσκεται μεταξύ των εκατοντάδων άλλων τεμαχίων της περιοχής Χαλεπιανές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου