11 Σεπ 2016

Έργα και ημέρες των «βολεμένων» και του νεοφιλελευθερισμού που αναζητά «φτηνό εργατικό δυναμικό», μετατρέπωντας του νέους ακαδημαϊκούς σε «υπηρεσιακό προσωπικό»;.. Πανεπιστήμιο Κύπρου και πάλι…

Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ)
Δελτίο Τύπου - Παρασκευή 29.07.2016


 «Δίνει τη βαλίτσα στο χέρι στους νέους ακαδημαϊκούς και μάλιστα αναδρομικά»


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών που φέρεται να λήφθηκε στις 22/04/2016, αλλά δημοσιοποιήθηκε δυο μήνες αργότερα, θεσμοθετεί χρονικό περιορισμό ώστε τα άτομα που απασχολούνται σε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων διδασκαλίας (περίπου το 1/3 του ακαδημαϊκού προσωπικού) να διακόπτεται η εργοδότηση τους στα 5 χρόνια. Ανάλογος χρονικός περιορισμός έχει ήδη εφαρμοστεί και από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μόνιμο του προσωπικό. Η απόφαση για μια τέτοιου είδους θεσμική πρακτική εκφράζει μια ευρύτερη τάση υποβάθμισης των όρων και συνθηκών εργασίας των νέων ακαδημαϊκών στην Κύπρο, όσο και της ποιότητας των διαδικασιών στη βάση των οποίων προσλαμβάνονται.
Εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας και των φοιτητών
Σήμερα, σημαντικό μέρος των πάγιων διδακτικών αναγκών των δημόσιων πανεπιστημίων οι οποίες αυξάνονται συνεχώς εξυπηρετείται από Ειδικούς Επιστήμονες (Ε.Ε.), δηλαδή ακαδημαϊκούς σε μη οργανικές θέσεις. Στην πλειοψηφία τους κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, πολλοί με προσόντα ανάλογα με τα μέλη ΔΕΠ, διδάσκουν βασικά μαθήματα των προσφερόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι Ε.Ε. εργάζονται στη βάση διαδοχικών και διακεκομμένων συμβολαίων, για τα οποία πρέπει να υποβάλλουν κάθε φορά αίτηση εκ του μηδενός, και με ιδιαίτερα επισφαλείς όρους εργασίας. Πέραν των οικονομικών και εργασιακών προβλημάτων που θέτουν για τους ίδιους, η επισφάλεια των συμβολαίων αποτελεί εμπόδιο και στην απαραίτητη συνοχή της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να χαρακτηρίζει και τον διεθνή χώρο, η κρισιμότητα του όμως για ένα πανεπιστημιακό χώρο που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο καθιέρωσης και ανάπτυξης, όπως ο κυπριακός, είναι μεγαλύτερη.
Ενώ  ο αριθμός των ακαδημαϊκών σε μη οργανικές θέσεις αυξάνεται κατακόρυφα, οι αρχές των πανεπιστημίων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργοδότησης των νέων ακαδημαϊκών, με την επιβολή χρονικών περιορισμών. Η Συντεχνία Δ.Ε.Δ.Ε διαφωνεί με την απόφαση αυτή, την οποία βρίσκει άδικη, αφού τέτοιου είδους κριτήρια έρχονται σε αντιπαράθεση με τη λογική της αξιοκρατίας στην πρόσληψη των Ε.Ε., δηλαδή με βάση τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων. Η λογική επιβολής χρονικών περιορισμών για θέσεις υψηλής ακαδημαϊκής εξειδίκευσης φαίνεται να μην εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό από την καθιέρωση της συνεχούς ροής εργασίας και της εδραίωσης μιας μεγάλης δεξαμενής αναλώσιμων ακαδημαϊκών οι οποίοι μετά τα 5 χρόνια υπηρεσίας τους θα αποκλείονται από το Πανεπιστήμιο. Μιας ροής εργασίας που αναπόφευκτα είναι εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας και εις βάρος και των φοιτητών/ριών.
Όχι προνόμια αλλά αξιοκρατία για να μην υπάρξει «διαρροή εγκεφάλων»
Το κύριο αίτημα των μελών της Συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε είναι να μην υπάρχει στέρηση του δικαιώματος οποιουδήποτε διδάκτορα να διεκδικήσει εργασία στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με βάση τα προσόντα του και την επαγγελματική του εμπειρία, πόσον μάλλον για άτομα που έχουν υπηρετήσει το πανεπιστήμιο για χρόνια με συνέπεια και τα καλύτερα αποτελέσματα. Η Δ.Ε.Δ.Ε δεν απαιτεί κανενός είδους προνόμιο για τα μέλη της ή μερίδα των μελών της αλλά αντίθετα απαιτεί αξιοκρατία για όλους σε όλα τα επίπεδα. Σε συνάντηση του με τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου, το συμβούλιο της Δ.Ε.Δ.Ε. τάχθηκε ενάντια σε οποιαδήποτε αρνητική διάκριση που τιμωρεί επιστήμονες με υψηλά προσόντα και εμπειρία, και που έχουν μάλιστα εργαστεί με επαγγελματισμό τα τελευταία χρόνια. Απαντώντας στη θέση του Πρύτανη για την αναγκαιότητα πρόσληψης και νεότερων επιστημόνων που μόλις έχουν αποκτήσει τον διδακτορικό τους τίτλο, η Δ.Ε.Δ.Ε έκανε την εισήγηση της εφαρμογής μιας πρακτικής θετικής διάκρισης για αυτή την ομάδα πχ ποσόστωσης θέσεων, αντί της θεσμοθέτησης μιας αρνητικής διάκρισης ενάντια σε παλαιότερους και πιο έμπειρους ακαδημαϊκούς σε μη οργανικές θέσεις.
Η Δ.Ε.Δ.Ε θεωρεί ότι με αυτόν τον κανονισμό, το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου όχι μόνο δεν αξιοποιεί τους νέους επιστήμονες του τόπου, αλλά επιπρόσθετα τους βάζει στο περιθώριο του κυπριακού πανεπιστημιακού χώρου. Οι Ε.Ε. καλύπτουν πάγιες διδακτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου για την κάλυψη των οποίων δεν ανοίγονται πλέον οι απαραίτητες οργανικές θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού. Συνεπώς, ένας τέτοιος κανονισμός δημιουργεί άνεργους επιστήμονες, αναγκάζοντας τους είτε να μεταναστεύσουν είτε να εγκαταλείψουν μόνιμα αυτό τον χώρο. Και αυτό, όχι γιατί δεν τους επιτρέπει να παραμείνουν στη θέση των Ε.Ε., αλλά γιατί ανάμεσα στην έλλειψη κανονικών θέσεων εργασίας (ΔΕΠ) και τον χρονικό περιορισμό για τις ωρομίσθιες θέσεις Ε.Ε., δεν δίνει σε αυτά τα άτομα καμία εναλλακτική προοπτική εργασίας στην Κύπρο.
Μάλιστα, υπήρξαν οδηγίες για αναδρομική εφαρμογή του κανόνα, δηλαδή πριν την ημερομηνία έγκρισης του Κανονισμού και χωρίς η αναδρομικότητα να προβλέπεται από τον ίδιο τον Κανονισμό, ώστε άτομα που εργάστηκαν για τα τελευταία 5 έτη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να μην επαναπροσληφθούν για το έτος 2016 – 2017. Με επιστολή του δικηγόρου της που κοινοποίησε στις αρχές του πανεπιστημίου, η Δ.Ε.Δ.Ε έχει εκφράσει τη αντίθεση της σε αυτή την ενέργεια που θεωρεί πέραν από αντιδεοντολογική, και παράνομη και τα μέλη της επιφυλάσσουν όλα τα νόμιμα τους δικαιώματα. Η Δ.Ε.Δ.Ε, καλεί και δημόσια, τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου να άρουν αυτά τα μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν και την υγιή, ποιοτική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του πανεπιστημίου.  


Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ)
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016
Απάντηση στις δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην εφημερίδα «Καθημερινή»
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Καθημερινή» (31/07/2016) [1], επιχειρεί να σχολιάσει τις αντιδράσεις των Ειδικών Επιστημόνων (Ε.Ε.) που προκάλεσε η τροποποίηση των κανόνων απασχόλησής τους με αναδρομική εφαρμογή (επιβολή χρονικού περιορισμού πέντε ετών στην εργοδότηση των Ε.Ε.). Στην προσπάθειά του αυτή, ο Πρύτανης υποπίπτει σε ασάφειες οι οποίες ενδέχεται να παραπλανήσουν. Κατά συνέπεια ως ΔΕΔΕ, επειδή πρόκειται για δημόσιο ζήτημα, θεωρούμε υποχρέωση μας να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα βασικά σημεία των δηλώσεων του κ. Χριστοφίδη..
Ίσες ευκαιρίες – Αξιοκρατία  
Η ΔΕΔΕ εκπροσωπεί τόσο τους έμπειρους όσο και τους νέους διδάκτορες (ακόμη και αυτούς/ές που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Ε.Ε.) καθώς βρισκόμαστε όλοι στον ίδιο παρονομαστή ανασφάλειας και περιστασιακής κακοπληρωμένης εργασίας. Ως εκ τούτου, ο χαρακτηρισμός των αντιδράσεων ως «εγωιστικές», εκτός από άκομψος, είναι και άτοπος. Πόσον μάλλον όταν ο παράλογος αυτός κανονισμός, που επιβλήθηκε από μια επιτροπή σε επίπεδο συμβουλίου χωρίς καμιά αιτιολόγηση, συνάντησε ήδη αντιδράσεις τμημάτων, ακόμα και κοσμητόρων που αντιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά προβλήματα που δημιουργούνται στην ομαλή λειτουργία διαφόρων προγραμμάτων σπουδών εξαιτίας αυτού.  
Οι προσλήψεις των Ε.Ε. γίνονται στη βάση ετήσιας αξιολόγησης με ακαδημαϊκά κριτήρια. Πέραν από το ερευνητικό και διδακτικό έργο, αξιολογούνται και οι προοπτικές του/της κάθε υποψήφιου/ας. Σε πολλά τμήματα εφαρμόζεται, δηλαδή, ήδη ένα είδος ποσόστωσης μεταξύ παλαιών και νέων επιστημόνων. Πρόκειται για μια πρακτική την οποία ως ΔΕΔΕ χαιρετίζουμε ανεπιφύλακτα και μάλιστα προτείναμε και τη θεσμοθέτησή της, ακριβώς για να στηρίξουμε όλους τους νέους συναδέλφους που υπολείπονται ερευνητική και διδακτική εμπειρία ώστε να διεκδικήσουν θέσεις Ε.Ε., στα πλαίσια όμως της αξιοκρατίας και της διαφάνειας που οφείλει να υπηρετεί κάθε δημόσιος φορέας. 


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν θεωρεί ότι μόνο με εκ των προτέρων αποκλεισμούς στη βάση μη ακαδημαϊκών κριτηρίων, μπορεί να δώσει «ίσες ευκαιρίες» Ή μήπως τελικά ο στόχος δεν είναι άλλος από την εκδίωξη των «παλαιότερων» που μεσοπρόθεσμα μπορούν να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς όρους εργασίας; Μήπως μετά από τη μονομερή αποκοπή του μισθού αποκλειστικά των Ε.Ε. το 2015, η αφαίρεση του δικαιώματος αίτησης για θέση Ε.Ε. στα 5 χρόνια το 2016 να ερμηνευτεί ως μια 2η προσπάθεια καταστολής οποιασδήποτε οργανωμένης συλλογικής δράσης των Ε.Ε. που ξεκίνησε για διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους;
Ο Πρύτανης στις δηλώσεις του επισήμανε ότι οι θέσεις των Ειδικών Επιστημόνων «δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ μόνιμες» και ότι οι Ε.Ε., μετά το πέρας των πέντε ετών, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για θέσεις Λεκτόρων και Επίκουρων. Πρόκειται για παραποίηση της πραγματικότητας εις διπλούν. Από τη μια δίνεται η εντύπωση ότι ως Ε.Ε. διεκδικούμε μονιμοποίηση κάτω από το υφιστάμενο καθεστώς και από την άλλη αφήνεται να νοηθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μια πληθώρα θέσεων ΔΕΠ τις οποίες οι Ε.Ε. μπορούν να διεκδικήσουν. 
Νέες θέσεις Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Ο Πρύτανης στις δηλώσεις του επισήμανε ότι οι θέσεις των Ειδικών Επιστημόνων «δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ μόνιμες» και ότι οι Ε.Ε., μετά το πέρας των πέντε ετών, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για θέσεις Λεκτόρων και Επίκουρων. Πρόκειται για παραποίηση της πραγματικότητας εις διπλούν. Από τη μια δίνεται η εντύπωση ότι ως Ε.Ε. διεκδικούμε μονιμοποίηση κάτω από το υφιστάμενο καθεστώς και από την άλλη αφήνεται να νοηθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μια πληθώρα θέσεων ΔΕΠ τις οποίες οι Ε.Ε. μπορούν να διεκδικήσουν. 
Θα θέλαμε αρχικά να καθησυχάσουμε το ΠΚ ότι, ούτε εμείς, αλλά ούτε και κανένας επιστήμονας με αξιοπρέπεια, θα επιθυμούσε ποτέ να ερευνά και να διδάσκει επί μονίμου βάσεως κάτω από τέτοιες συνθήκες εργασίας (5 000 – 10 000 ετήσιο μισθό, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα όπως άδεια ασθενείας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ). Εξού και διεκδικούμε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Ε.Ε., ιδιαίτερα αυτών που διδάσκουν πολλά μαθήματα και καλύπτουν πάγιες ανάγκες.
Όσον αφορά τη δεύτερη ασάφεια, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο πολλαπλασιασμός των θέσεων ΔΕΠ είναι θεμελιώδης και πάγια θέση της ΔΕΔΕ. Αυτή τη στιγμή το 1/3 περίπου των ακαδημαϊκών του Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελείται από ωρομίσθιο προσωπικό. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι ελάχιστες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του ΠΚ που αύξησε σημαντικά την τελευταία δεκαετία τα προγράμματα σπουδών του. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση μιας ολόκληρης γενιάς επιστημόνων σε ωρομίσθιες θέσεις, της οποίας η συντριπτική πλειοψηφία δεν πρόκειται ποτέ να εκλεγεί σε θέση ΔΕΠ, αν οι θέσεις αυτές συνεχίζουν να προσφέρονται με τον ίδιο ρυθμό και οι ανάγκες του ΠΚ συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από ωρομίσθιους.
Αξιοπρεπείς όρους εργασίας και ίσα δικαιώματα για ένα ψηλό επίπεδο έρευνας και σπουδών στον τόπο μας, αυτό διεκδικούμε αγαπητέ κύριε Πρύτανη!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γρηγόρης Ιωάννου, τηλέφωνο: 99380819
Ιστιότοπος: http://www.dede.org.cy/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου