18 Σεπ 2016

Ακάμας – υπουργική αξιοπιστία και «δημοσιογραφική αμεροληψία» [όταν τα ΜΜΕ προωθούν χαλαρώσεις για ημέτερους επιχειρηματίες... δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα τεκμήρια, αλλά ούτε για την πραγματικότητα]

«Επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2010, με την οποία εγκρίθηκαν τα σχέδια των Πολεοδομικών Ζωνών της Διοικητικής Περιοχής Ίννιας. Την επίδικη απόφαση προσέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο 176 συνολικά ιδιοκτήτες τεμαχίων γης που βρίσκεται εντός των συγκεκριμένων Πολεοδομικών Ζωνών και οι οποίες είχαν ενταχθεί στη Ζώνη Δα2.
Ανώτατος συντελεστής δόμησης είναι 0,01:1, δηλαδή ένας όροφος και ύψος οικοδομής πέντε μέτρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ίννια αποτελεί μια από τις κοινότητες της χερσονήσου του Ακάμα και τα θέματα που άπτονται της τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών των κοινοτήτων του Ακάμα απασχόλησαν, κατά καιρούς, το Υπουργικό Συμβούλιο σε σειρά αποφάσεών του, κατά τα έτη 2000 ώς 2009».


Η πιο πάνω είδηση δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στον Φιλελεύθερο από τον Χρίστο Γιαννακό. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ενδιαφέρουσα για τον αγώνα διαφύλαξης του Ακάμα, είναι ακόμα πιο εκφραστική της διαπλοκής που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας, ανάμεσα στα ΜΜΕ και τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία προωθούν την ιδιωτικοποίηση των κοινών ή/και τις «χαλαρώσεις» για ίδιον όφελος. Αδιαμφισβήτητα πλέον, αρκετά ΜΜΕ προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη για να προωθήσουν τα συμφέροντα των μεγαλοϊδιοκτητών – που κρύβονται πίσω από τους μικροϊδιοκτήτες. Τελικά, όμως, είναι οι μεγαλοϊδοκτήτες αυτοί που καθορίζουν το πώς σκέφτονται, γράφουν και προβάλλουν οι δημοσιογράφοι των μεγάλων ΜΜΕ τις εξελίξεις που αφορούν τον Ακάμα, μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και τεράστιας οικολογικής σημασίας για ολόκληρη την κοινωνία... Και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο, ο λόγος και ο ρόλος του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, είναι... εμφανής!

Ας δούμε όμως το πρόσφατο ιστορικό των δικαστικών αποφάσεων για την Χερσόνησο του Ακάμα…

Στις 21 Απριλίου 2016 εκδόθηκε η Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μέσω της οποίας ακυρώθηκε, για λόγους κακής σύνθεσης και λειτουργίας καθ’ υπέρβαση εξουσίας της Επιστημονικής Επιτροπής για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και Άγριας Ζωής, η διαδικασία κήρυξης των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα» που ακολουθήθηκε στο παρελθόν (Οκτώβριος 2009 – Μάρτιος 2010). Οι λόγοι ακύρωσης δεν αφορούν το ουσιαστικό περιεχόμενο της απόφασης της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την οριοθέτηση της περιοχής Natura 2000 αυτή καθαυτή. Αντίθετα, οι λόγοι ακύρωσης αφορούν την διαδικασία λήψης της απόφασης της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς όπως αποδείχθηκε από τις σχετικές συνεδρίες όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα απουσίαζαν τακτικά και αδικαιολόγητα συγκεκριμένα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής:
·         Ο εκπρόσωπος (πρώην Πρόεδρος και νυν Εκπρόσωπος Τύπου) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης της Άγριας Ζωής (ΚΟΚ&ΔΑΖ), Αντώνης Κακουλλής και
·         Ο εκπρόσωπος (τότε Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού και αργότερα βουλευτής επαρχίας Λεμεσού του ΔΗΣΥ) της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ευγένιος Χαμπουλλάς.


Υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη μέρα της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εφημερίδες όπως ο Πολίτης και η Αλήθεια κυκλοφορούσαν με πηχιαίους πρωτοσέλιδους τίτλους... υψηλού επιπέδου νομικοτεχνικής ανάλυσης του στυλ:
·         «Ανατροπή Ακάμα μέσω Ανωτάτου: Έκανε αποδεκτές 258 προσφυγές επηρεαζόμενων ιδιοκτητών - Πρωτοφανής προχειρότητα υπηρεσιών» και «Κατέρρευσε το Natura: Έγιναν δεκτές από το Ανώτατο Δικαστήριο 258 προσφυγές - Ανατροπή στο Δίκτυο Natura 2000 για τον Ακάμα - Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την κυβερνητική Απόφαση με την οποία τεράστιες εκτάσεις γης εντάχθηκαν σε προστατευόμενες ζώνες» (Ο Πολίτης, Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016, σελ. 1 & 3 - Του Γιάννη Νεάρχου) και
·         «Στον αέρα το Natura 2000 - Υπουργός Γεωργίας: Όλα τώρα από την αρχή, θα χρειαστούν άλλα 2-3 χρόνια. Το Ανώτατο έκανε δεκτές προσφυγές ιδιοκτητών και ακύρωσε την Απόφαση του 2009 για τον Ακάμα» (Η Αλήθεια, Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016, σελ. 1 & 3 - Του Παναγιώτη Χατζηδημητρίου).
Αυτό το οποίο παρέλειψαν να αναφέρουν από τότε οι υπεύθυνοι του δικαστικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας είναι ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής, που διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 2016 και τα πρακτικά της απεστάλησαν στις 11 Ιουλίου 2016, λήφθηκε εκ νέου – αλλά με τον νομικά προβλεπόμενο και ορθό τρόπο – απόφαση επανακήρυξης των υφιστάμενων ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα. Έκτοτε (δηλαδή εδώ και 2 μήνες), η απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ναι, του ίδιου πολιτικού αξιωματούχου που πριν από 4-5 μήνες μήνες υποστήριζε ότι «όλες οι διαδικασίες για την ένταξη περιουσιών στο Δίκτυο Natura 2000 θα ξεκινήσουν από την αρχή» και «δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν περάσουν 2-3 χρόνια») προς... υπογραφή και δημοσίευση!

Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Φιλελεύθερο, οι υπεύθυνοι του δικαστικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας παρέλειψαν επίσης να μας ενημερώσουν ότι στις 31 Αυγούστου 2016, εκδόθηκε άλλη μία Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα επί της ουσίας και όχι απλά της διαδικασίας του όλου ζητήματος:

«Στην εξεταζόμενη περίπτωση, οι αιτητές (176 ιδιοκτήτες τεμαχίων γης εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα στην διοικητική επικράτεια της κοινότητας Ίνειας), απαντώντας στην υπό αναφορά προδικαστική ένσταση, αρκούνται να επισημάνουν ότι όλα τα ακίνητά τους, πριν από τη δημοσίευση, το 2007, της Γνωστοποίησης Α.Δ.Π. 407, ήταν ενταγμένα στη Γεωργική Ζώνη Ζ4 και, ως εκ τούτου, με τη δημοσίευση, το 2010, της Γνωστοποίησης Α.Δ.Π. 745 και την ένταξή τους, πλέον, στη Ζώνη Δα2, όπου ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης είναι 0,01:1, ουσιαστικά, η οικονομική αξία τους εκμηδενίζεται, δεν μπορούν, πλέον, να αναπτυχθούν και να πωληθούν στην ελεύθερη αγορά και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης σε αυτά. Τα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία δεν υποστηρίζουν τη θέση των αιτητών.
Σύμφωνα με τον Πίνακα, που έχει επισυναφθεί ως Παράρτημα 14 στην ένσταση, τον οποίο οι αιτητές δεν αμφισβητούν, τα περισσότερα ακίνητά τους, όπως έχει, ήδη, αναφερθεί και κατά την παράθεση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης, πιο πάνω, ήταν, ήδη, ενταγμένα, από το 1989, στη Ζώνη Δα2.  Οι ιδιοκτησίες που φαίνονται στο Παράρτημα 14 να μην ήταν ενταγμένες το 1989, το 2007 και το 2010 στη Ζώνη Δα2, εν πάση περιπτώσει, δεν προκύπτει να ήταν ενταγμένες στη Ζώνη Ζ4, όπως ισχυρίζονται οι αιτητές. 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός τους ότι τα κτήματά τους ενέπιπταν, πριν το 2007, στη Ζώνη Ζ4, ελλείψει στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει δεκτός.  Συνεπώς, αυτοί απέτυχαν να αποδείξουν, στη βάση στοιχείων, τη βλάβη που τα ακίνητά τους, με την προσβαλλόμενη πράξη, έχουν υποστεί και, κατ' επέκταση, δεν κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν το έννομό τους συμφέρον.  Ας μη λησμονείται,  άλλωστε, ότι η παρούσα προσφυγή αφορά πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων και, ως εκ τούτου, η υποχρέωση των αιτητών να διασαφηνίσουν το πολεοδομικό καθεστώς εκάστου εξ αυτών ήταν ακόμα πιο επιβεβλημένη».


Ως εκ τούτου, το μόνο που φαίνεται να έχει καταρρεύσει είναι... η αξιοπιστία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, όσον αφορά την... «καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», για τον... «αδικαιολόγητο περιορισμό των αναπτυξιακών δικαιωμάτων των ιδιοκτητών γης στον Ακάμα». Και βέβαια μαζί με την δική του αξιοπιστία καταρρέει και η... αμεροληψία των υπεύθυνων του νομικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας.

Και αν οι υπεύθυνοι του νομικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας θέλουν να περισώσουν την... εναπομείνουσα αντικειμενικότητα τους, ας πάρουν ένα τηλέφωνο τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να τον ρωτήσουν γιατί καθυστερεί εδώ και δύο ολόκληρους μήνες να προβεί στην έγκριση και δημοσίευση της απόφασης επανακήρυξης των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου