3 Ιουλ 2016

Αναταραχή στην Αγγλική ΣχολήΈντονη αντιπαράθεση στην Αγγλική Σχολή για την έκταση που έχουν πάρει τα ιδιαιτέρα μαθήματα που κάνουν μαθητές της σχολής.
Κατά την διάρκεια παρουσίασης που έγινε στο σχολείο στις 22 Ιουνίου 2016, με θέμα την έκθεση που ετοίμασε ανεξάρτητος διεθνής οίκος για την ιστορική σχολή, γονείς αντέδρασαν στην εκλαμβανόμενη άρνηση του σχολείου να αναγνωρίσει το πρόβλημα των ιδιαιτέρων, ζητώντας επιτακτικά απαντήσεις στα ερωτήματα τους και καταθέτοντας τες απόψεις και εμπειρίες τους. Το κλίμα εντάθηκε με τον διευθυντή να αποχωρεί εκνευρισμένος από την αίθουσα διακόπτοντας ουσιαστικά την παρουσίαση,  προκαλώντας τη οργή των γονιών.

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό στην ιστοσελίδα του οίκου
International Schools Inspetorate*, η Αγγλική Σχολή δεν πληρoί όλα τα κριτήρια για τα βρετανικά σχολεία στο εξωτερικό, κυρίως σε θέματα διαχείρισης. Δεδομένης της αντίδρασης για την χαμηλή αυτή αξιολόγηση, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το Διαχειριστικό Συμβούλιο δεν εκπροσωπήθηκε στην παρουσίαση. Το Δ.Σ. της Αγγλικής Σχολής έχει διοριστεί από την κυβέρνηση Αναστασιάδη πριν από 3 χρόνια και κατά την διάρκεια της θητείας του, έχει επανειλημμένα επικριθεί  για την ποιότητα της διακυβέρνησης, καθώς και για καταγγελλόμενες διακρίσεις κατά τουρκοκυπρίων μαθητών και γονιών. Διασταυρωμένες πληροφορίες της Δέφτερης Ανάγνωσης αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχεις δεσμευτεί από τον Ιούλιο του 2015 στον ηγέτη των τουρκοκυπρίων κ. Ακιντζί, ότι θα προχωρήσει με την ολική αλλαγή του Συμβουλίου. Ακόμα περιμένει ο Μουσταφάς..

Κατά την διάρκεια παρουσίασης που έγινε στο σχολείο στις 22 Ιουνίου 2016, με θέμα την έκθεση που ετοίμασε ανεξάρτητος διεθνής οίκος για την ιστορική σχολή, γονείς αντέδρασαν στην εκλαμβανόμενη άρνηση του σχολείου να αναγνωρίσει το πρόβλημα των ιδιαιτέρων, ζητώντας επιτακτικά απαντήσεις στα ερωτήματα τους και καταθέτοντας τες απόψεις και εμπειρίες τους. Το κλίμα εντάθηκε με τον διευθυντή να αποχωρεί εκνευρισμένος από την αίθουσα διακόπτοντας ουσιαστικά την παρουσίαση,  προκαλώντας τη οργή των γονιών.

Όπως αναφέρει το πιο κάτω απόσπασμα σημερινής ανάρτησης στο face book, κατά την διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης, γονείς εξέφρασαν μεταξύ άλλων τες ακόλουθες απόψεις /ανησυχίες:

• Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών των τελευταίων τάξεων κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, συνήθως με τον ίδιο δάσκαλο, κάτι που μειώνει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα του σχολείου. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των μαθημάτων του σχολείου και είναι επιζήμιο για τους λίγους που δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα μαθήματα (είτε επειδή δεν συμφωνούν με αυτή την πρακτική, είτε γιατί δεν μπορούν οικονομικά). Διαπιστώθηκε ότι αυτές οι τάξεις συχνά αποσυντίθεται και ως εκ τούτου οι μαθητές που δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα μαθήματα καταλήγουν να παίρνουν χαμηλούς βαθμούς.

•  Τα ιδιαίτερα μαθήματα αφαιρούν πολύτιμο ελεύθερο χρόνο από τους μαθητές, και συχνά επηρεάζουν αρνητικά την συναισθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση.

 • Τα άριστα ακαδημαϊκά αποτελέσματα της ES σχετίζονται σε κάποιο βαθμό και με την έκταση που έχουν πάρει τα ιδιαίτερα μαθήματα και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.


Σχετικό απόσπασμα από σημερινή ανάρτηση στο face book:

The first question was whether the high academic results were also due to the extremely high level of private tuition received outside the school by the ES students.
The HT answered the question, quoting from a private email sent to him by Mr. Stephen Cole, ISI Reporting Inspector, which the HT had brought with him. In this email Mr. Cole expressed the view that private tuition was a matter of cultural digression. The HT seemed to adopt this view too.
However this was received by several parents in the audience as dismissal of their concerns regarding the private tuition in the ES. Parents kept asking questions, expressing their views and sharing their experiences around private tuition.

Indicatively, some of the various points the parents made:
• The excellent academic results of the ES are related to a certain extent to the large amount of private tuition taking place and this should be acknowledged.
• The large majority of upper years’ students take private lessons, usually with the same teacher, something which greatly diminishes their interest in the school lessons. Subsequently this has a negative impact on the quality of the school lessons and is detrimental for those students who do not take private lessons (either because they do not condone this practice or they cannot afford it). It was noted that such classes often disintegrate and as a result the students who do not take private tuition end up getting low grades.
• Following regular school in the morning and attending private lesions in the afternoon eats in the valuable free time of the students, often affecting negatively the emotional and psychological state of the young people.
• The stark reality makes it necessary for ES students to receive private tuition and there should be no stigma attached to it.
• The school was criticized because the syllabus is not always completed within the academic year, in due time before the exams. Parents mentioned specific lesson as example from this academic year.
• The school was also criticized because the classes in the upper years in effect cease early (after the Easter break, this year) and the students loose valuable lessons time in which they could (and should) have completed the syllabus, made revision and practice with past exam papers. This forces many students to seek extra private tuition during the pre exams period.
• The school needs to acknowledge that there is an issue with private tuition within its community.
• There is a conflict of interest for ES teachers offering out of school private tuition to the ES students without the required approval by the school - as per the school guidelines. Parents mentioned that it is common knowledge that certain ES school teachers offer out of school private tuition, parents know who these teachers are and the HT was asked to inform the parents who were these ES teachers who had obtained the school’s approval to offer private tuition.
• The culture for private tuition is due to the Cypriot parents’ mentality and private lessons are not necessary in order to get good results.
• The Head teacher was asked whether the recently announced A-Level afternoon classes by the English School Institute will be available to ES students. He responded by saying that these lessons are aimed for non ES students and that the morning School lessons are sufficient for ES students. When asked whether ES students will be allowed to do these classes the HT said that they can do extra A-Levels at the Institute over and above the subjects they follow at the school. Parents insisted on having the HT position on whether ES students will be precluded from the Institute classes on the subjects they take at the school. In the end the HT conceded that they would not be precluded.

The discussion became very heated with parents trying to get their points across.
It was clear that this was an issue that really concerns the parents. Unfortunately the headmaster’s initial reaction was received as some kind of dismissal of the parents concerns and denial of the importance of the issue of private tuition on the ES. The feeling many parents expressed was that the school was reluctant to deal with the issue.
By that time, the HT conceded that the issue could be looked in at a later time. However people still wanted to have their opinions heard and the session got out of control with people by then not accepting the assurances by the HT and ESPA president Mr. Marios Anastasiou that the issue will be looked in.
At that point the Headmaster said something which was not audible to all the people in the audience and started making his way out of the auditorium, bringing the meeting to an abrupt end. Parents felt offended by the HT walking out on them and openly expressed their anger.
According to the publicly accessible ISI report*, the English School failed to meet all the requirements of the Standards for British Schools Overseas. To do so, the ES should take action in 9 specific areas listed in the report, with another 4 recommendations for further improvement. Academic achievement was not one of the school's failure areas.
The parents came to the presentation expecting to hear from the ES Management and Governance, exactly what the school proposes to do in order to address its failings. Unfortunately this didn’t happen.

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό στην ιστοσελίδα του οίκου International Schools Inspetorate*, η Αγγλική Σχολή δεν πληρεί όλα τα κριτήρια για τα βρετανικά σχολεία στο εξωτερικό κυρίως σε θέματα διαχείρισης. Δεδομένης της αντίδρασης για την χαμηλή αυτή αξιολόγηση, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το Διαχειριστικού Συμβουλίου δεν εκπροσωπήθηκε στην παρουσίαση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου