12 Ιουν 2016

Ένα διδακτικό παραμυθάκι

Πρόσφατα, ο κ. Τάδε Τάδε, υπέβαλε Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) για να εκριζώσει αριθμό πεύκων σε ιδιωτικό τεμάχιο γης που εφάπτεται κρατικού δάσους και αποτελεί προέκταση της φυσικής βλάστησης που συναντάται στην περιοχή, έτσι ώστε να καλλιεργήσει τη γη και να φυτεύσει οπορωφόρα δέντρα (π.χ. ροδακινιές, δαμασκηνιές, μηλιές, αχλαδιές, ροδιές, κερασιές, καστανιές, καρυδιές, κτλ).


Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) απέστειλε γραπτώς τις απόψεις και θέσεις του προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναφέροντας μεταξύ άλλων:
«1. [...] τα υπό μελέτη τεμάχια εμπίπτουν:
α) σε Πολεοδομική Ζώνη Ζ1, με συντελεστή δόμησης (0,06:1) [δηλαδή 6%),
β) σε Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με βάση τις υπό εξέλιξη εργασίες του έργου MEDSCAPES που αφορά την κατηγοριοποίηση του κυπριακού τοπίου [...] διαφαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να χαρακτηρστεί ως δασωμένη περιοχή.
2. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω πιστεύεται πως πριν καταλήξετε σε περιβαλλοντική γνωμάτευση θα πρέπει να εξασφαλιστεί:
α) Η επιβεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι τα εδαφολογικά δεδομένα των υπό συζήτηση τεμαχίων είναι κατάλληλα για την αιτούμενη φυτεία.
β) Η αξιολόγηση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του τρόπου άρδευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά.
γ) Κατά πόσο η συγκεκριμένη αίτηση ενδεχομένως να δημιουργήσει προηγούμενο και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές αιτήσεις οπότε σε τέτοια περίπτωση δημιουργείται ένα γενικότερο θέμα για το Τμήμα Δασών, που αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της πιθανής απώλειας μιας σημαντικής έκτασης ιδιωτικού δάσους. Επιπρόσθετα με βάση πρόσφατη αεροφωτογραφία εντοπίζονται παραδοσιακές αναβαθμίδες [ξερολιθιές ή δόμες]. [...] Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί αν υπάρχουν ή όχι παραδοσιακές αναβαθμίδες και στα υπό συζήτηση τεμάχια, γεγονός το οποίο καταδεικνύει και την γεωργική χρήση των εν λόγω τεμαχίων κατά το παρελθόν».
Την ίδια περίοδο με τον κ. Τάδε Τάδε, ο κ. Ένας Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή μίας Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων (με εκατοντάδες σπίτια και διαμερίσματα) σε ιδιωτική γη δεκαπέντε τεμαχίων, η οποία:
1. Βρίσκεται εντός και πλησίον της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα.
2. Εφάπτεται με το Κρατικό Δάσος Πέγειας και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.
3. Αποτελεί προέκταση της φυσικής βλάστησης που συναντάται στην περιοχή και περιλαμβάνει 6 τύπους φυσικών οικοτόπων, εκ των οποίων και οι 6 είναι τύποι καθορισμού της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και οι 2 είναι τύποι προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
4. Στα δεκαπέντε τεμάχια γης συναντώνται ενδημικά είδη χλωρίδας, καθώς και είδη πανίδας καθορισμού της περιοχής του Δικτύου Natura 2000, κυρίως πουλιά και νυκτερίδες.
5. Το ΤΠΟ δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν όλα τα ιδιωτικά τεμάχια γης εμπίπτουν σε Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής ή εάν κάποια από αυτά εμπίπτουν σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης (η οποία βάσει της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής προϋποθέτει ακόμη πιο αυστηρούς όρους συγκριτικά με την Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής για οποιαδήποτε μορφή «ανάπτυξης»).
6. Στα δεκαπέντε ιδιωτικά τεμάχια γης συναντώνται δεκάδες παραδοσιακές αναβαθμίδες (ξερολιθιές ή δόμες) και ένα αξιόλογο δείγμα διατηρητέου ασβεστοκάμινου, το οποίο βρίσκεται σε ύψωμα που δεσπόζει ενός Χωριού που παρουσιάζει Ειδικό Κοινωνικό, Αρχιτεκτονικό, Ιστορικό ή Άλλο Ενδιαφέρον ή Χαρακτήρα, και αποτελεί το υψηλότερο σημείο θέας στην ευρύτερη περιοχή, από όπου μπορείς να αγναντέψεις τη μισή επαρχία.
7. Τα δεκαπέντε ιδιωτικά τεμάχια γης βρίσκονται μεταξύ δύο αργακιών και λόγω του μεγάλου ποσοστού σφράγισης εδάφους της περιοχής μεγιστοποιούν τον κίνδυνο πλημμύρας της παρακείμενης κοινότητας, ενώ για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες άρδευσης του έργου θα πρέπει να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί νερό ύδρευσης από φράγμα που βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
8. Τα δεκαπέντε ιδιωτικά τεμάχια γης χαρακτηρίζονται από τις μεγάλες κλίσεις και το έντονο ανάγλυφο της περιοχής, διαμορφώνοντας ένα συνεχές βραχώδες τοπίο με απότομες εξάρσεις, αβαθείς σπηλιές και αξιόλογα γεωμορφώματα.
9. Για την κατασκευή της Ενοποιημένης Ανάπτυξης Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων δεν έχει εκπονηθεί καν γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη, παρά το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί το φαινόμενο των παλαιοκατολισθήσεων στην περιοχή και υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
10. Και προφανώς, σε αντίθεση με τον κ. Τάδε Τάδε, ο κ. Ένας Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να κόψει εκατοντάδες περισσότερα δέντρα (κυρίως πεύκα, κυπαρίσια, χαρουπιές και ελιές) και να αποψιλώσει χιλιάδες περισσότερα τετραγωνικά μέτρα βλάστησης (αποτελούμενης κυρίως από θάμνους, φρύγανα και μεσογειακά εποχικά λιμνία) για να προχωρήσει στην πολυδιαφημιζόμενη... «ανάπτυξη».
Ερώτημα:
Τι είναι το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση, τι το μή-κράτος δικαίου και η μή-χρηστή διοίκηση και τι το ανάμεσο τους;


Αναδημοσίευση από το φμπ της Πρωτοβουλίας για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου