12 Ιουν 2016

Δεν πρόλαβε να συσταθεί η νέα επιτροπή Περιβάλλοντος στην Βουλή, και ο Χάσικος άρχισε τα κόλπα για να εξυπηρητησει την παρανομία και τους ημέτερους λαθροθήρες; [συνεχίζοντας την παρακαταθήκη Χαμπουλά]


Ιωνάς: Ρε Χάσικε νομίζω εκατάλαβαν μας τζαι γελούν μαζί μας, ρε..
Χάσικος: Κρύψε ρε που μας εκαταλαβαν… Αφού κάθε φορά που μιλώ, αρκέφκω τζαι πιστέφκω ότι αν δεν είμαι αγγελούιν, είμαι σίουρα αμπελοπούλι.. Εν γεγονός ότι ακούω κάτι σφυρκές.. αλλά.. εν που τους αρέσκω αλόπως..


Προτού καν συσταθεί και συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Υπουργείο Εσωτερικών Λευκωσία - Socrates Hasicos - Σωκράτης Χάσικος, απέστειλαν νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά τροποποιεί ριζικά βασικές πρόνοιες και διατάξεις του "περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου". Μεταξύ άλλων προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
i. Να δοθεί στα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και της Αστυνομίας, η * δυνατότητα ρύθμισης εξωδίκως, όλων των αδικημάτων που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία * (δηλαδή να μην παραπέμπουν λαθροθήρες στο Δικαστήριο για ποινικά αδικήματα),
ii. Να δοθεί στα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και της Αστυνομίας, η * δυνατότητα να εκδίδουν γραπτές παρατηρήσεις για συγκεκριμένα είδη αδικημάτων * (δηλαδή να μην καταγγέλουν λαθροθήρες για ποινικά αδικήματα),
iii. Να δοθεί η * δυνατότητα σε πρόσωπα ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω να αποκτούν μαθητική άδεια κυνηγίου *, την οποία θα χρησιμοποιούν εφόσον συνοδεύονται από πρόσωπο μεγαλύτερό τους (δηλαδή να μειωθεί το κατώτατο όριο ηλικίας για κυνήγι από τα 18 στα 14 χρόνια και να επιτρέπεται η κατοχή και χρήση όπλων από ανήλικα άτομα),
iv. Να δοθεί η * δυνατότητα σε κατόχους άδειας κυνηγίου που είναι και κάτοχοι αεροβόλων όπλων να κυνηγούν με τη χρήση αεροβόλων όπλων * (δηλαδή να επιτραπεί το κυνήγι μικρών οδικών πτηνών, όπως των αμπελοπουλιών, με τη χρήση αεροβόλου),
v. Να επιτραπεί η * ιερακοθηρία * (δηλαδή να επιτραπεί η κατοχή σε καθεστώς αιχμαλωσίας αρπακτικών πτηνών για λόγους κυνηγίου),
vi. Να επιτραπεί το κυνήγι με τη * χρήση ομοιωμάτων θηραμάτων και μηχανικών μέσων που παράγουν μιμητικά κελαηδήματα άγριων πτηνών * (δηλαδή να επιτραπεί η κατοχή και χρήση μέσων, τα οποία είναι παράνομα, μη-επιλεκτικά και μαζικά, και ουσιαστικά αποτελούν μέσα παγίδευσης και όχι κυνηγίου αγρίων πτηνών).

Συγχαρητήρια στον νέο Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Charalampos Theopemptou Χαράλαμπος Θεοπέμπτου για τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου.
Ειδικά όσον αφορά την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, να μας επιτρέψετε απλά ένα πρώτο σχόλιο:
Ο "περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος" δεν αποτελεί εναρμονιστική νομοθεσία με το περιβαλλοντικό κεκτημένο; Δεν εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την "Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατήρησης των άγριων πτηνών"; 
Είπαμε, τα καραγκιοζιλίκια (θα έπρεπε να) έχουν και ένα όριο...
Ο "περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος" δεν αποτελεί εναρμονιστική νομοθεσία με το περιβαλλοντικό κεκτημένο; Δεν εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την "Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατήρησης των άγριων πτηνών"; 
Είπαμε, τα καραγκιοζιλίκια (θα έπρεπε να) έχουν και ένα όριο...
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το νομοσχέδιο:
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Αρχή > Βουλευτικά > Επιτροπές > Επιτροπή Περιβάλλοντος > Νομοσχέδια - Προτάσεις Νόμου > Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016:
http://theopemptou.com/…/180-coms/envi/nomosx/502-kidshunt16
Σύστημα πληροφόρησης για περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν Ευρωπαϊκές πολιτικές, Οδηγίες, Κανονισμούς και την αντίστοιχη Κυπριακή νομοθεσία.
THEOPEMPTOU.COM|BY SUPER USER


 Αναδημοσίευση από το φμπ του Zero Tolerance against songbirds poaching

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου