17 Απρ 2016

Αφιέρωμα – τα σύνορα του Τοπικού και του Διεθνούς: η τουρκοκυπριακή εμπειρία σαν σημείο διασταύρωσης του κυπριακού με το συνοριακό καθεστώς της Κυπρου, αναμεσα στην Ανατολή και την Δύση

Τα πιο κάτω σχεδιαγράμματα από το κείμενο «Συνοριακές εμπειρίες»[1] σκιαγραφούν μια απόπειρα ερμηνείας της λειτουργίας της Κύπρου ως Συνοριακός Χώρος. Στην ανάλυση υιοθετείται η ύπαρξη δυο διαφορετικών επιπέδων συνόρων [εξωτερικού και εσωτερικού] των οποίων η αλληλεπίδραση καθορίζει και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κυπριακής κοινωνίας ως σύνολο, αλλά και στο εσωτερικό των κοινοτήτων όπως διαμορφώθηκαν στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα.


Δυναμικές εξωτερικού ΣυνόρουΔυναμικές εσωτερικών συνόρων
[1] Στο βιβλίο «το Πορτοκαλι της Κύπρου», εκδ. 2005, Αθήνα, Νήσος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου