17 Απρ 2016

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών: Για το Χασάνη τζιαι την Χαμπού, για την κοινή, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά όλων μας !


Η ανάρτηση αυτή γίνεται εις μνήμη δύο μοναδικών ανθρώπων που αγαπήσαμε όσο αγαπούμε τη Χερσόνησο του Ακάμα και το Οροπέδιο της Λαόνας. Η ανάρτηση αυτή είναι ειδικά αφιερωμένη στον Χασάνη και την Χαμπού, δύο ανθρώπους που μας δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη και ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού, αλλά και σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος. Δύο ανθρώπους που μας έμαθαν τι σημαίνει φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, τι σημαίνει έρωτας, υπομονή και επιμονή, τι σημαίνει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοχή οποιασδήποτε διαφορετικόττηας, τι σημαίνει προάσπιση της άγριας φύσης και διαφύλαξη των αρχαίων μνημείωντον Χασάνη και την Χαμπού, δύο ανθρώπους που μας δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη και ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού, αλλά και σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος. Δύο ανθρώπους που μας έμαθαν τι σημαίνει φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, τι σημαίνει έρωτας, υπομονή και επιμονή, τι σημαίνει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοχή οποιασδήποτε διαφορετικότητας, τι σημαίνει προάσπιση της άγριας φύσης και διαφύλαξη των αρχαίων μνημείων.τον Χασάνη και την Χαμπού, δύο ανθρώπους που μας δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη και ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού, αλλά και σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος. Δύο ανθρώπους που μας έμαθαν τι σημαίνει φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, τι σημαίνει έρωτας, υπομονή και επιμονή, τι σημαίνει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοχή οποιασδήποτε διαφορετικότητας, τι σημαίνει προάσπιση της άγριας φύσης και διαφύλαξη των αρχαίων μνημείων.δύο ανθρώπους που μας δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη και ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού, αλλά και σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος. Δύο ανθρώπους που μας έμαθαν τι σημαίνει φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, τι σημαίνει έρωτας, υπομονή και επιμονή, τι σημαίνει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοχή οποιασδήποτε διαφορετικότητας, τι σημαίνει προάσπιση της άγριας φύσης και διαφύλαξη των αρχαίων μνημείων.Την ερχόμενη Τρίτη, 19 Απριλίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καλείται να αξιολογήσει δύο Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από τη δημιουργία ενός νέου και την επέκταση ενός υφιστάμενου λατομείου εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου, στην περιοχή των Φαραγγιών της Ανδρολύκου, στην Χερσόνησο του Ακάμα.Σύμφωνα με τις ίδιες τις ΜΕΕΠ, «το σύνολο της περιοχής ανήκει στο κράτος (χαλίτικη γη) και πριν από οποιανδήποτε επέμβαση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επέλθει σε συμφωνία με αυτό».Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών δημοσιοποιεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τα δύο έργα, έτσι ώστε οι τοπικές κοινότητες της Ανδρολύκου και του Νέου Χωρίου Πάφου, αλλά και ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία να έχουν πρόσβαση σε κάποιες σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες αποσιωπούνται από το δημόσιο διάλογο.Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε συνοδεύονται από επίσημους χάρτες, είτε των ιδιωτών μελετητών – αιτητών, είτε των καθ’ ύλην αρμόδιων αρχών.Η ανάρτηση αυτή πρωτίστως στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Χωρίου Πάφου για απόρριψη των αιτήσεων που αφορούν την επέκταση και λειτουργία δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου στην περιοχή μεταξύ Ανδρολύκου και Νέου Χωρίου Πάφου.Και βέβαια, η ανάρτηση αυτή γίνεται εις μνήμη δύο μοναδικών ανθρώπων που αγαπήσαμε όσο αγαπούμε τη Χερσόνησο του Ακάμα και το Οροπέδιο της Λαόνας. Η ανάρτηση αυτή είναι ειδικά αφιερωμένη στον Χασάνη και την Χαμπού, δύο ανθρώπους που μας δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη και ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού, αλλά και σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος. Δύο ανθρώπους που μας έμαθαν τι σημαίνει φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, τι σημαίνει έρωτας, υπομονή και επιμονή, τι σημαίνει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοχή οποιασδήποτε διαφορετικότητας, τι σημαίνει προάσπιση της άγριας φύσης και διαφύλαξη των αρχαίων μνημείων.Υ.Γ. Όσοι επιχειρηματίες, πολιτικοί και τεχνοκράτες ονειρεύονται μαρίνες και κυματοθραύστες, μεγάλες και ενοποιημένες αναπτύξεις, πολυτελείς επαύλεις και παραθεριστικές κατοικίες, ας αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, να θυσιαστεί η κοινή, φυσική και πολιτιστική, κληρονομιά όλων μας, στο βωμό νέων λατομικών ζωνών και ορίων ανάπτυξης εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Όχι στα λατομεία ασβεστόλιθου μέσα και δίπλα από τα Φαράγγια της Ανδρολύκου και του Νέου Χωρίου!

Χάρτης 1 – Φύλλο Σχεδίου (από αριστερά προς τα δεξιά):

 


Με πράσινο χρώμα σημειώνονται τα υφιστάμενα όρια της «Ζώνης Προστασίας της Φύσης» (Δα1), στην οποία περιλαμβάνονται τα Φαράγγια της Ανδρολύκου – ο Πετράτης, οι Καμάρες, το Κρανάζι / τα Αμπελάτζια – τα οποία έχουν κηρυχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ως «Προστατευόμενα Τοπία», στη βάση της «Δήλωσης Πολιτικής για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά», από το 1990.Σημειώνεται ότι όλα τα τεμάχια κρατικής χαλίτικης γης βρίσκονται εντός της «Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα», η οποία έχει κηρυχθεί τόσο σε «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» για τα άγρια πτηνά όσο και σε «Τόπο Κοινοτικής Σημασίας» για τους φυσικούς οικοτόπους, από το 2009 και το 2010 αντίστοιχα. Επιπλέον, όλα τα τεμάχια κρατικής χαλίτικης γης βρίσκονται εντός του «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα», από τον Μάρτιο του 2016. Τα τεμάχια της κρατικής χαλίτικης γης όπου προτείνεται η επέκταση και λειτουργία των δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου καλύπτει συνολικά μία έκταση 884.000 m2, 300.000 m2 για το πρώτο και 584.000 m2 για το δεύτερο λατομείο.Με γαλάζιο χρώμα σημειώνονται τα Φαράγγια / Αρκάτζια της Ανδρολύκου (από αριστερά προς τα δεξιά, ο Πετράτης, οι Καμάρες και το Κρανάζι / τα Αμπελάτζια), ενώ με μπλε χρώμα σημειώνονται οι κοίτες των Ποταμών της περιοχής, του Πετράτη και της Μαγκουλίνας.Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα «Αρχαία Μνημεία», όπου βρίσκονται «ο Χώρος και τα Κατάλοιπα του Νεολιθικού Οικισμού στην τοποθεσία Άγιος Μάμας», καθώς επίσης και «ο Ερειπωμένος Ναός και ο Χώρος που τον περιβάλλει στην τοποθεσία Πραστειό», τα οποία έχουν κηρυχθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων ήδη από το 1979.Με κόκκινο (διαβαθμισμένο) χρώμα σημειώνονται όλα τα τεμάχια κρατικής χαλίτικης γης – στις τοποθεσίες Καμάρες, Κοιλάθκια, Πουλιόκαμπος, Κάσια, Μαριαγκού, Σιήστρες – όπου προτείνεται η επέκταση και λειτουργία των δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου.Με πορτοκαλί χρώμα σημειώνεται το προτεινόμενο όριο επέκτασης μίας ακόμη «Ζώνης Λατόμευσης» κάτω από τα Φαράγγια της Ανδρολύκου, στην τοποθεσία Λιβάθκια, κάτω από τον Θρουμπόσπηλλον, η οποία σήμερα αποτελεί «Κτηνοτροφική Ζώνη» (Δα32). Το τεμάχιο της κρατικής χαλίτικης γης όπου προτείνεται η επέκταση και λειτουργία του τρίτου λατομείου εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου καλύπτει συνολικά μία έκταση 18.500 m2 στην «Κτηνοτροφική Ζώνη» της Ανδρολύκου.

Χάρτης 2 – Πολεοδομικό Καθεστώς:

 


Η μεγαλύτερη έκταση γης με τον κωδικό Δα1, με πράσινο χρώμα, αποτελεί «Ζώνη Προστασίας της Φύσης», η οποία αποσκοπεί στην «αποτροπή της ανάπτυξης και της αλλοίωσης του χαρακτήρα της περιοχής».Επιπλέον, η περιοχή με τον κωδικό Δα1-Π.Τ. έχει χαρακτηριστεί από τη «Δήλωση Πολιτικής για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά»  ως «Ζώνη Προστασίας της Φύσης» και «Προστατευόμενο Τοπίο» ταυτόχρονα, γιατί «περιλαμβάνει δάση, γκρεμούς, φαράγγια, γεωμορφώματα, καθώς επίσης και ευαίσθητα οικοσυστήματα με βιότοπους που περιέχουν ποικιλόμορφα ή σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη της αυτοφυούς χλωρίδας ή και πανίδας».Η μεγάλη έκταση γης με τον κωδικό Πκ3, με ροζ χρώμα, αποτελεί «Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας», η οποία κατά την άποψη μας κακώς έγινε στο παρελθόν, καθώς κατακερματίζει τις «Ζώνες Προστασίας της Φύσης» και τα «Προστατευόμενα Τοπία» των Φαραγγιών και των Γκρεμών μεταξύ της Ανδρολύκου και του Νέου Χωρίου.Η μεγάλη έκταση γης με τον κωδικό Δα32, με κίτρινο χρώμα, αποτελεί «Κτηνοτροφική Ζώνη», στην οποία «επιτρέπεται η ανέγερση υποστατικών για εκτροφή οικόσιτων ζώων και πτηνών, εξαιρουμένων των χοίρων».Οι επίσης μεγάλες εκτάσεις γης Δα3, Δα30 και Δα31, με καφέ χρώμα, αποτελούν «Γεωργική Ζώνη» και «Ζώνη Γεωργικού Αναδασμού», καθώς πρόκειται για «εύφορη γεωργική γη, όπου καλλιεργούνται αμπέλια, σιτηρά, κηπευτικά, ελιές, χαρουπιές, κλπ».Η έκταση γης με τους κωδικούς Κα61 και Κα611, με ελαφρύ κόκκινο χρώμα, είναι η «Οικιστική Ζώνη» της τοπικής κοινότητας της Ανδρολύκου, η βασική ενασχόληση των κατοίκων της οποίας παραδοσιακά ήταν η γεωργοκτηνοτροφία, γι’ αυτό και περιβάλλεται από «Ζώνες Κτηνοτροφίας, Γεωργίας και Αναδασμού».Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προέκυψαν δύο νέες ζώνες στην περιοχή, με κωδικό ΛΖ και ΒΕ3, οι οποίες παρουσιάζονται με μωβ χρώμα. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν στην «Λατομική Ζώνη» και τη «Βιοτεχνική Ζώνη» της Ανδρολύκου και της Δρούσειας, όπου λειτουργούν λατομεία εξόρυξης ασβεστόλιθου και σκυροθραυστικές μονάδες, με σοβαρές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή όπου προτείνεται η επέκταση και λειτουργία δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου συνιστά «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», όπου «απαιτείται απόλυτη προστασία και δεν επιτρέπεται καμία ανάπτυξη». «Ακόμα και παραδοσιακές εργασίες στον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοπονίας δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την ισορροπία των τοπικών οικοσυστημάτων ή τη μορφολογία και τη φυσιογνωμία της περιοχής. Εξαιρούνται μόνο οι εργασίες που διεξάγονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Αρχαία Μνημεία που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, καθώς επίσης και οι εργασίες που εκτελεί το Τμήμα Δασών, όπως δασικοί δρόμοι, πυροφυλάκια, δασικοί σταθμοί, δεξαμενές νερού για πυρόσβεση, αποθήκες υλικών, κ.λπ., που θεωρούνται απαραίτητες για τη διαχείριση και διοίκηση του κρατικού δάσους, νοουμένου ότι αυτές θα εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν θα προκαλείται οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό και στην οικολογία της περιοχής». Μάλιστα, η περιοχή όπου προτείνεται η επέκταση και λειτουργία δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου βρίσκεται στο ενδιάμεσο δύο «Προστατευόμενων Τοπίων», των Φαραγγιών Πετράτης και Κρανάζι – Αμπελάτζια, όπου «δεν επιτρέπονται αναπτύξεις που μπορούν να αλλοιώσουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία και να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή υποβάθμιση των Προστατευόμενων Τοπίων».
Χάρτης 3 – Ιδιοκτησιακό καθεστώς:

 


Με μπλέ χρώμα η «Κρατική Χαλίτικη Γη» και με κίτρινο χρώμα η «Ιδιωτική Γεωργική Γη» εντός της «Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα» και του «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα», στην Ανδρολύκου.Όλα τα τεμάχια όπου προτείνεται η επέκταση και λειτουργία των δύο ιδιωτικών λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου αποτελούν χαλίτικη γη και κρατική περιουσία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις τοποθεσίες Καμάρες, Κοιλάθκια, Πουλιόκαμπος, Κάσια, Μαριαγκού και Σιήστρες, μεταξύ δύο «Προστατευόμενων Τοπίων» (Φαραγγιών Πετράτη και Κρανάζι – Αμπελάτζια) και δύο «Κηρυγμένων Αρχαίων Μνημείων Πίνακα Β» (Ο Χώρος και τα Κατάλοιπα του Νεολιθικού Οικισμού στην τοποθεσία Άγιος Μάμας και Ο Ερειπωμένος Ναός και ο Χώρος που τον περιβάλλει στην τοποθεσία Πραστειό).Χάρτης 4 – Φυσικοί οικότοποι:

 


Στην περιοχή των Φαραγγιών της Ανδρολύκου και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (300 μέτρα περιμετρικά της) έχουν εντοπιστεί 10 τύποι οικοτόπων, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

1.       Εποχιακά λιμνία,

2.       Θερμό-μεσογειακούς πρό-στεππικούς θαμνώνες,

3.       Φρύγανα,

4.       Μίξη από φρύγανα και θερόφυτα,

5.       Ξηροφυτικούς λειμώνες Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή,

6.       Δάση ελιάς και χαρουπιάς,

7.       Παραποτάμιες στοές και συστάδες του Νότου,

8.       Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της ενδοχώρας με χασμοφυτική βλάστηση,

9.       Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκης της Μεσογείου και

10.   Δάση κυπάρισσου.Στην περιοχή των Φαραγγιών της Ανδρολύκου συναντώνται 151 είδη χλωρίδας, κάποια από τα οποία περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας», όπως το Callitriche brutia Petagna, το Osyris alba, το Nigella unguicularis και το Ballota integrifolia Benth.
Χάρτης 5 – Ενδιαιτήματα

 


Στην περιοχή των Φαραγγιών της Ανδρολύκου συναντώνται 18 είδη θηλαστικών (όπως διάφορα είδη νυκτερίδων, αλλά και αλεπούδες και λαγοί), 16 είδη ερπετών (σαύρες και φίδια), 3 είδη αμφίβιων (βατράχια) και 112 είδη πουλιών (όπως το περτικοσιάχινο, η κράγκα, ο πετρίτης, ο μελισσοφάγος, η σκαλιφούρτα, ο τρυπομάζης και διάφορα αρπακτικά), τα οποία αναμένεται ότι θα χάσουν σημαντικό μέρος του βιότοπου τους. Οι επιπτώσεις σε αυτά από την κατασκευή και επέκταση των δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου θα είναι αρνητικές, μη-αναστρέψιμες και θα περιλαμβάνουν:

-          Απώλεια περιοχής τροφοληψίας,

-          Απώλεια περιοχής φωλεοποίησης,

-          Απώλεια περιοχής κουρνιάσματος,

-          Απώλεια περιοχής κάλυψης

-          Έκθεση σε αρπακτικά,

-          Θανάτωση,

-          Όχληση,

-          Προσφυγοποίηση ειδών,

-          Κατακερματισμό των οικοτόπων τους και

-          Αλλοίωση τοπογραφίας.Χάρτης 6 – Ζώνη Υψηλής Προστασίας της Άγριας Φύσης και Ζωής:

 


Σύμφωνα με το «Διαχειριστικό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα», τα Φαράγγια της Ανδρολύκου θα έπρεπε επίσης να κηρυχθούν σε «Χερσαίες Ζώνες Υψηλής Προστασίας της Φύσης». Το «Διαχειριστικό Σχέδιο» εκπονήθηκε τον Ιούνιο του 2014, τέθηκε σε δημόσια παρουσίαση τον Ιανουάριο του 2015 και αποτέλεσε το αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Παρόλα αυτά, από τότε μέχρι σήμερα αναμένεται η έγκριση του από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.Τον Ιούλιο του 2016, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε την «Έκθεση Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, στους Οικοτόπους και τα Είδη της Περιοχής Μελέτης, για την Κατασκευή και Λειτουργία Τριών (3) Λατομείων Εξόρυξης Ογκόλιθων Ασβεστόλιθου στην περιοχή Ανδρολύκου», δύο (2) εκ των οποίων βρίσκονταν εντός και ένα (1) εκτός της καθορισμένης περιοχής προστασίας των Φαραγγιών της Ανδρολύκου και του Νέου Χωρίου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της Γνωμάτευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (η οποία λήφθηκε με την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου) οι επιπτώσεις στους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής των Φαραγγιών της Ανδρολύκου αναμένεται να είναι σοβαρές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες, δηλαδή θα είναι καταστροφικές και ανεπανόρθωτες και δεν θα μπορούν να αντισταθμιστούν και να μετριαστούν.Παρόλα αυτά, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και η Υπηρεσία Λατομείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιμένουν στις αρχικές τους απόψεις και θέσεις για την επέκταση και λειτουργία δύο λατομείων εξόρυξης ογκόλιθων ασβεστόλιθου μέσα στα και ενός δίπλα από τα Φαράγγια της Ανδρολύκου και του Νέου Χωρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου