7 Φεβ 2016

Ο Ακάμας ως το οχυρό κατά της διαπλοκής και της παρανομίας – Μετά την παράτζιαιρη πουλιστρίνα του τατά, έρχονται οι παραβιάσεις μέσα από τη χορήγηση παρεκκλίσεων – η πουλιστρίνα ως ο δούρειος ίππος για εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων μεγαλογαιοκτημόνων και επιχειρηματιών

Στο προηγούμενο τεύχος, θέσαμε ερωτήματα στον Αβέρωφ Νεοφύτου[1] σχετικά με πληροφορίες που τον φέρουν να έχει παρέμβει, ώστε να ευνοηθεί ο βαφτιστικός του, στον οποίο παράτυπα υπενοικιάστηκε τεμάχιο τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας για να λειτουργήσει ιδιωτικό κατασκηνωτικό χώρο. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν διέψευσε ούτο το άρθρο της 2ηΑ, ούτε και αυτό του Φιλελευθέρου[2]. Σήμερα, προχωρούμε για να εξηγήσουμε πώς ο βαφτιστικός και οι παράτυπες παραχωρήσεις σε αυτόν μπορεί να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων μεγαλιογαιοκτημόνων και επιχειρηματιών και συγκεκριμένα του Φώτου Φωτιάδη και στα σχέδιά του για «ανάπτυξη» της περιοχής.
Ο χάρτης πιο κάτω παρουσιάζει με κίτρινο χρώμα το τεμάχιο τουρκοκυπριακής γης που υπενοικιάστηκε στον βαφτιστικό του Αβέρωφ Νεοφύτου, το οποίο ουσιαστικά επιχειρείται να μετατραπεί σε ένα θύλακα μεταξύ των διαφορετικών ζωνών προστασίας: 1) την πολεοδομική ζώνης προστασίας «Διατηρετέα Περιοχή Ειδικού Ενδιαφέροντος, Χαρακτήρα και Φυσικής Καλλονής της ευρύτερης περιοχής των τοποθεσιών Λουτρά της Αφροδίτης, Νησί του Αγίου Γεωργίου, Φοντάνα Αμορόζα και Νησί της Χαμηλής (που σημειώνονται στο χάρτη με πράσινο χρώμα), 2) την περιβαλλοντική ζώνη προστασίας στην οποία εμπίπτει πέραν του μίσού του τεμαχίου, το οποίο επιπλέον περιβάλλεται από τη Θαλάσσια Περιοχή Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα και 3) την αρχαιολογική ζώνη προστασίας (παρουσιάζεται στον πιο κάτω χάρτη με μωβ χρώμα) που αφορά στο κηρυγμένο αρχαίο μνημείο Πίνακα Β στην τοποθεσία Δύο Ποταμοί-Λουτρά της Αφροδίτης
Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (27/05/1989), Αρ. 2414 της 27ης Μαΐου 1989, Παράρτημα ΙΙΙ – Διοικητικές Πράξεις, Μέρος Ι – Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, Αριθμός 114 – Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Νόμοι 90 του 1972 και 56 του 1982), Διάταγμα Διατήρησης σύμφωνα με το Άρθρο 38(1), σελ. 369-371

Η εκμίσθωση του συγκεκριμένου τεμαχίου τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στην τοποθεσία Βέρικον, με την παράτυπη υπενοικίασή του και τις προφανείς παραβιάσεις, και επιπρόσθετα με την παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία καντίνας, την παράτυπη αλλαγή χρήσης γης από γεωργική σε οργανωμένο κατασκηνωτικό χώρο και οι διαδικασίες αδειοδότησης, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές, αντί να τύχουν διερεύνησης αφού προκαλούν τόσα και τόσα ερωτήματα για την νομικότητά τους και την τήρηση των αρχών ισονομίας και χρηστής διοίκησης, παραβλέπονται και γίνεται απόπειρα αποσιωποίησής τους, ακόμα και παρά το γεγονός ότι η υπόθεση, ήδη, διερευνάται από την ελεκτική υπηρεσία[3].

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και με τη χορήγηση αλλεπάλληλων παρεεκκλίσεων με τον αναδιπλασιασμό του συντελεστή δόμησης και ποσοστού κάλυψης σε ένα τεμάχιο τουρκοκυπριακής γης που βρίσκεται σε γεωργική ζώνη λόγω του ότι βρίσκεται περίκλειστο σε προστατευόμενες ζώνες, όπως φαίνεται πιο πάνω, αντί να επιβληθούν αυστερότεροι περιορισμοί ώστε να διαφυλαχθεί περαιτέρω η περιοχή. Ταυτόχρονα, για να μειωθούν και εξαφανιστούν οποιεσδήποτε αντιστάσεις/ ενστάσεις ή εμπόδια από διάφορες υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα μερικώς και ειδικώς, παραγνωρίστηκαν και τους αναιρέθηκε ο λόγος. Τραντακτό παράδειγμα το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ενώ το τεμάχιο περικλείεται από την αρχαιολογική ζώνη προστασίας (παρουσιάζεται στον χάρτη με μωβ χρώμα) που αφορά στο κηρυγμένο αρχαίο μνημείο Πίνακα Β στην τοποθεσία Δύο Ποταμοί-Λουτρά της Αφροδίτης και την πολεοδομική ζώνης προστασίας «Διατηρετέα Περιοχή Ειδικού Ενδιαφέροντος, Χαρακτήρα και Φυσικής Καλλονής της ευρύτερης περιοχής των τοποθεσιών Λουτρά της Αφροδίτης, Νησί του Αγίου Γεωργίου, Φοντάνα Αμορόζα και Νησί της Χαμηλής (που σημειώνονται στο χάρτη με πράσινο χρώμα), φαίνεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν ενημερώθηκε, δεν ζητήθηκε η γνώμη του και ουσιαστικά αποκλείστηκε από τη διαδικασία, ακόμα κι όταν προτάθηκε η επέκταση του κατασκηνωτικού χώρου εντός του αρχαίου μνημείου, με τη μεταφορά των χώρων αντισκήνων και πρόσθετων υποδομών και παρά το γεγονός ότι η έκθεση τη δέουσας εκτίμηησς επιπτώσεων στο περιβάλλον της Περιβαλλοντικής Αρχής έθεσε ως ουσιώδη όρο να προστατευθούν τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής[4].
Πέραν τούτου, παραγνωρίζονται σημαντικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που σχετίζονται με το Άρθρο 38 του Περί Πολοεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, το οποίο καλύπτει και ολόκληρη την περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Λουτρά της Αφροδίτης – Νησία του Αγίου Γεωργίου – Φοντάνα Αμορόζα – Νησί της Χαμηλής, μέσα από Διάταγμα Διατήρησης. Το τελευταιο που εκδόθηκε το 1989 απαγορεύει ρητώς οικοδομικές εργασίες και μετατροπές αναφέροντας συγκεκριμένα «δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή του φυσικού περιβάλλοντος και καμία εκτέλεση οικοδομικής εργασίας».

Όλα τα πιο πάνω, και άλλα τόσα ζητήματα, όπως υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση, ικανοποιητική προσπέλαση, συντελεστές δόμησης και κάλυψης που παρουσιάζουν αναντιστοιχία, η Δήλωση Πολιτικής, αλλά και σωρεία περιβαλλοντικών εκθέσεων και προνοιών, που δεν παρουσιάζονται εδώ – τουλάχιστον προς το παρόν – δεν εγείρουν πλέον απλώς ερωτήματα, παρά καταδεικνύουν πρόθεση καταπάτησης των αρχών του κράτους δικαίου και χρηστής διοίκησης. Κι’ αυτό συμβαίνει, προφανώς, ώστε η δημιουργία καθεστώτος εξαίρεσης για ένα σχετικά μικρό σε μέγεθος τεμάχιο, να αποτελέσει προηγούμενο, αφορμή και δικαιολογία, ώστε σε κατοπινό στάδιο να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστούν ανάλογως παρεκλίσεις, παραχωρήσεις και χάρες για μεγαλύτερες.... «αναπτύξεις», όπως αυτή που προβλέπεται από τον Φ. Φωτιάδη στην Φοντάνα Αμορόζα, και φαίνεται στη φωτό πιο κάτω

[1] Ο Ακάμας ως το οχυρό κατά της διαπλοκής και της παρανομίας και η παράτζιαιρη πουλουστρίνα του τατά; - http://2ha-cy.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_62.html


[3] «Μέτρα Χάσικου για την κατασκήνωση Ακάμα: Αναθεώρηση ενοικίου τ/κ γης στα €1500 μηνιαίως από €300 που είχαν συμφωνήσει με ιδιώτη» - http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/295890/metra-chasikou-gia-tin-kataskinosi-akama
[4] Τμήμα Περιβάλλοντος – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλοντος  - Έκθεση για Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με βάση το Άρρθο 16 του Νόμου 153(Ι)/2003 περι Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής – Για την κατασκευή και Λειτουργία Κατασκηνωτικού Χώρου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» (ΤΚΣ: CY40000010 και ΖΕΠ: CY4000023), κοντά στα Λουτρά της Αφροδίτης (ΠΑΦ/0064/2015)Αρ. Φακ. 02.15.004.031.001, σελ 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου