17 Ιαν 2016

Ίδρυση της συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ)Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) 
Δελτίο Τύπου - Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2016
         Πρόκειται για ένα μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιστημόνων, στην εργασία των οποίων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η συνεχής επέκταση της κυπριακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Επιστημόνων που παρά την υψηλή εξειδίκευση, τα προσόντα και την εμπειρία τους, εργοδοτούνται είτε σε ωρομίσθια βάση (διδασκαλία), είτε με συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας (έρευνα), που ανανεώνονται διακεκομμένα για χρόνια, στην πλειοψηφία τους με χαμηλούς μισθούς, χωρίς τα περισσότερα από τα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα και ωφελήματα και γενικά σε συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας. Παρά το ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται, δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στα σώματα και τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ, παρόλο που συχνά πρωταγωνιστούν στην έρευνα, έχουν υποβαθμισμένους ρόλους στα ερευνητικά προγράμματα ως αποτέλεσμα της εργασιακής σχέσης που έχουν με τα πανεπιστήμια.  

         Η ΔΕΔΕ έχει στόχο να στηρίξει τους επισφαλώς εργαζόμενους ερευνητές και διδάσκοντες σε όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια για να διεκδικήσουν βελτίωση της θέσης των νέων επιστημόνων στον κυπριακό ακαδημαϊκό χώρο καθώς και των όρων και των συνθηκών εργασίας τους. Θεωρούμε ότι αυτό δεν εξυπηρετεί μόνο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών της, αλλά συνολικά την κυπριακή έρευνα και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι όροι της ερευνητικής και διδακτικής εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ποιότητα της παραγόμενης έρευνας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των οποίων θέτει ως προτεραιότητα.                     

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Ιωάννου
Ιστοσελίδα: www.dede.org.cy
Facebook page: www.facebook.com/cydede

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου