13 Δεκ 2015

Με αφορμή την συζήτηση των κρατών για το κλίμα.. Αυτά τα ρόδα δεν εν για καλόνAceras anthropophorumΤα φυτά καταλάβουν που κλιματικές αλλαγές περίτου που τους αθρώπους. Δεν έχουν πόθκια να φύουν τζ̆αι τούτον κάμνει τα να αισθάνουνται το κλίμαν. Γινίσκουνται έναν μαζίν του για να προσαρμόζουνται, να ωφελούνται που τα καλά του τζ̆αι να προστατέφκουνται που τα κακά του, που τα επειλούν ανά πάσαν στιγμήν να τα κρούσουν είτε που την κρυάδαν, είτε που την ξερασ̆ιάν. Τούτην όμως την αλλαγήν, παρόλον που την νώθουν, δεν μπορούν να την διαχειριστούν. Όταν έρκεται ο Μάρτης τον Δετζ̆έβρην, η ξυλοπαούρα του Φεβράρη θα κρούσει ότι ενόμισεν ότι ήρτεν ο τζ̆αιρός να ξημουττήσει. Τα τριαντάφυλλα  π΄αθθήσαν Δετζ̆έβρην μήναν κρυομαχούν κακομάζαλα ως που να ξεράνουν πρόωρα.

 Η κλιματική αλλαγή εν μες τους κήπους μας, τζ̆αι μεις παίζουμεν τους αχάπαρους. 

Κάθε έμπα του σ̆ειμώνα, η πρώτη μέρα πον ν΄αρκέψω να ξ̆ω το τζ̆άμιν τ΄αυτοκινήτου είναι μέρα σσύφφιλης. Θέλει να ξ̆ώ το τζ̆αμιν έναν δεκάλεπτον πριν να ξεκινήσω το πρωΐν. Έρκεται τέλη τ΄Οκτώβρη, άτε αρκές του Νιόβρη. Πέρσι ήρτεν στες 11 του Νιόβρη, έβαλα τζ̆αι ανάρτησην.

Φέτη ήρτεν 11 του Δετζ̆έβρη. Πέρσυ εσαλαβάτουν "εν τον θέλω", τον τζ̆αιρόν του σ̆ειμώνα, φέτη αγωνιούσα που δεν έρκετουν.

Οι Γάλλοι θέλουν να περιορίσουμεν την άνοδον της θερμοκρασίας στους ανάμισι βαθμούς λέει στο COP 21, ενώ οι άλλοι παζαρέφκουν για 2°C τζ̆αι με δίχα αναγκαστικές πρόνοιες.

Αν έρκουνταν τα αγγόνια τους τούτους ούλλους, τζιαι μας, τζ̆είνα πον να ζήσουν το 2100, τζ̆αι μας αρωτούσαν τον λόγον γιατί δεν γίνεται να μειώσουμεν τους ρύπους, τί θα τους απαντούσαμεν; Όι πέτε μου.

Ήμουν μάρτυρας μιας ιστόρησης που με εκόφταρεν που λαλούν τζ̆αι οι μιτσ̆οί για να εκφράσουν το κατά το γαλλικόν "je suis resté bouche bée".

— Πρέπει να συναχτούμεν, λέει ένας γέρος αρχιτέχτονας της κατάθλιψης σε έναν νεαρόν  τζ̆αι χαρούμενον, όλον φιλοδοξίαν, τζ̆αι πιθανόν γαμπρόν, απόφοιτον της περίφημης Ecole du Commerce. Δεν γίνεται να καταναλώννουμεν τόσους πόρους.
— Δεν καταλαβαίννω γιατί αφού μπορούμεν να τα προσφέρουμεν στους εαυτούς μας πρέπει να τα στερηθούμεν; Είπεν ο οικονομολόγος απόφοιτος της Εκόλ Μαλακί

— Διότι θα τα στερήσεις που άλλον. Χτηνόν. Θα του ελάλουν αν έκοφκα τζ̆ειαμαί.

Τζ̆αι δεν εννοώ κανέναν Μαύρον, κανέναν Αράπην, ή κανέναν Ασιάτην, που ούτως ή άλλως του τα στερείς, όπως του τα στερούσαν γεναιές δεκατέσσερεις προγόνων σου. Έτσι τζ̆αι αλλιώς για τούτους εφρόντισεν ο πονηρός ο Εγγλέζος τζ̆αι αποενοχοποίησεν σας, μαθθαίννοντας σας ότι η σύγκρουση πολλών αθρώπων που αναζητούν το προσωπικόν σσυφφέρον οδηγά στον πλουτισμόν του συνόλου, άρα ότι αρπάξετε είναι τζ̆̆αι για το συλλογικόν καλόν. Εννοώ για τα παιδάκια σας τζ̆αι τα αγγονάκια σας. Γιατί έλακκιμου υπάρχει τζ̆αι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, που είναι υπεράνω τζ̆αι ανθρώπινων συμπεριφορών τζ̆αι ηθικών αρχών. Εκτός που τους ανάμισι με πέντε βαθμούς πυράν πον να κάμνει τον τζ̆αιρόν πον να ζήσουν τα παιδάκια πον να κάμετε τζ̆αι για το καλόν των οποίων καμώννεστε πως πλουτίζετε, σε έναν κλειστόν σύστημαν όπως εν η γή με την ατμόσφαιραν της, Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ. Δηλαδή, ότι τζ̆αι να γινεί, ότι μέτρα τζ̆αι να παρτούν, οι μή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα λείψουν. Όι πως θα εξαφανιστούν, αλλά θα συνεχίζουν να υπάρχουν υπό μορφήν διοξειδίου του άθρακα τζ̆αι νερού αντί υπό μορφήν υδρογονανθράκων. Δηλαδή υπό μορφήν μή χρήσημην να κινήσουν αυτοκίνητα, να θερμάνουν ή να κρυάνουν σπίθκια, να φωτίσουν τα σκότη ή να κινήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ότι κρούσεις αλοάρκαστα σε ενέργειαν, χτηνόν της αγοράς, θα το στερήσεις στα παιδάκια σου.

Ευτυχώς που όστι να τελειώσω το κείμενον της ανάρτησης, οι αρχηγοί των κρατών αποφασίσαν να βάλουν πρόγραμμαν να περιορίσουν την άνοδον της θερμοκρασίας σε ανάμισι τζ̆αι όχι σε δύο βαθμούς που εθέλαν τα λόμπι της παλιάς κοπής οικονομίας. Αν είναι ειλικρινή τα κράτη που υπογράψαν, δεν θα τα στερηθής οικειοθελώς τα καλά της τζ̆οιλιάς τζ̆αι του κώλου σου, θα σου τα στερήσουν.


Επήρα τα ποτζ̆ει, έφερα τα ποδά, άκκι πέττι (τελικά) εκατάφερα να μπήξω μες την κουβένταν το έλακκιμου που μου έγινεν έμμονη ιδέα μέχρι να έβρω την ετοιμολογίαν του. Έβαλα τζ̆αι το ευτυχώς, αλλά σε αυτήν την πρότασην δεν θα μου έρκετου αυθόρμητα η λέξη έλακκι μου, ενώ στην πρώτην που εν πιο εξηλεοτική φκαίννει έλακκιμου. Άρα δεν το νοιώθω να είναι ισοδύναμον το ευτυχώς με το έλακκιμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου