22 Νοε 2015

Από την υποτιθέμενη «αμεροληψία» της κυβέρνησης στους τραμπουκισμούς

Του George Stylianou

 – Από τη σελίδα «Περιβαλλοντικά Θέματα της Κύπρου» στο Facebook


Η υποτιθέμενη «αμεροληψία»

Ο Πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου - Averof Neofytou κατέθεσε πριν από 2 χρόνια μία πρόταση νόμου, την οποία πήγε και υποστήριξε ο ίδιος προσωπικά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος πριν από 6 μήνες, η οποία παραβίαζε εξόφθλμα το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Βάσει της συγκεκριμένης πρότασης νόμου θα δινόταν το δικαίωμα σε κάποιον ιδιώτη επενδυτή να αμφισβητήσει ή / και να απορρίψει τους ουσιώδεις όρους και την περιβαλλοντική γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, παραπέμποντας την απόφαση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας σε υπουργική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό το δικαίωμα θα παρεχόταν στον ιδιώτη επενδυτή ακόμη και εάν η πολεοδομική αρχή δεν διαφωνούσε με την περιβαλλοντική αρχή και παρά το γεγονός ότι η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής στηρίζεται στην επιστημονική αξιολόγηση από τα εξειδικευμένα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, μία αμιγώς επιστημονική και τεχνική διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου, θα αντικαθίστατο από μία αδιαφανή διαδικασία, στην οποία κάποιοι υπουργοί - ερήμην των αρμόδιων αρχών και επιστημονικών επιτροπών -θα αποφάσιζαν για τα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα μιας ανάπτυξης, λόγω της διαφωνίας του αιτητή – ιδιώτη επενδυτή με τους όρους ή/και την απόφαση της περιβαλλοντικής ή/και πολεοδομικής αρχής.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Λευτέρης Χριστοφόρου - Lefteris Christoforou κατέθεσε πριν από 2 μήνες ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, η εισήγηση της οποίας επίσης παραβίαζε εξόφθαλμα το περιβαλοντικό κεκτημένο. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η Κύπρος είναι μία μικρή χώρα της ΕΕ και ότι "επιβλήθηκε δέσμευση περιοχών Natura, σε ποσοστό 28% επί του κυπριακού εδάφους, με αποτέλεσμα η Κύπρος να ασφυκτιά". Έτσι, έφτασε να ρωτά "πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτήν την τεράστια αδικία σε βάρος της Κύπρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή" και "γιατί να μην καθιερωθεί ένα ανώτατο όριο που θα ισχύει για όλες τις χώρες, ή να καθιερωθεί ο μέσος όρος από τις 28 χώρες μέλη"; Ας σημειωθεί ότι οι περιοχές Natura 2000 καθορίζονται στη βάση σχετικών επιστημονικών κριτηρίων βάσει της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, από το ίδιο το κράτος, ενώ το ποσοστό των περιοχών αντανακλά τη βιοποικιλότητα που διαθέτει στην επικράτεια του. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν ανώτατα όρια για τις περιοχές Natura 2000 σε όλες τις χώρες ή να οριστεί ένας μέσος όρος, καθώς ο χαρακτηρισμός των τοποθεσιών γίνεται λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων φυσικών αποκλίσεων στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και κυρίως των ειδικών οικολογικών συνθηκών σε κάθε χώρα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Προδρόμου Πρόδρομος εμφανίζεται σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα της ανέγερσης εργοστασίου επεξεργασίας χρυσού στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου - Καλού Χωριού, σε απόσταση μόλις 800 μέτρων από την προϋπάρχουσα οικιστική ζώνη και κατά παράβαση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης, και δηλώνει ότι "δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος να εξετάσει τέτοιο θέμα, υπάρχει η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Αμφισβητούμε την μελέτη; Το Τμήμα Περιβάλλοντος;"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου