18 Οκτ 2015

Ψήφισμα: Σώσε τον Ακάμα: Κήρυξη της περιοχής NATURA 2000 του Ακάμα σε Εθνικό Πάρκο (Declaration to save Akamas)

Γιατί είναι σημαντικό;
Καλούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή, όπως προχωρήσουν άμεσα στην κήρυξη της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 της χερσονήσου του Ακάμα σε Εθνικό Πάρκο Ακάμαγια αποτελεσματική προστασία του από τις όποιες πιέσεις για οικοδομική και άλλη δραστηριότητα ή λεγόμενη ανάπτυξη ασυμβίβαστη με τις αρχές της προστασίας της φύσης εντός των περιοχών προστασίας και να κωφεύσουν σε πιέσεις που εξασκούνται από μεμονωμένους επιχειρηματίες με σκοπό να αλλοιωθεί το δημοσιευμένο Διαχειριστικό Σχέδιο NATURA 2000 Ακάμα. Επίσης καλούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να στηρίξει με έργα και όχι με λόγια την βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών του Ακάμα.


We urge the President of the Republic of Cyprus, the Council of Ministers and the Parliament to proceed immediately to declare the protected area of Natura 2000 of the Akamas peninsula into the Akamas National Park for its effective protection against pressures for development or other activities not compatible with the principles of the protection of nature and to resist pressures by individual developers to alter the published Management Plan of Akamas Natura 2000 area. We also urge the President to give support with concrete works, not words, the villages of Akamas.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı'nı, Bakanlar Kurulu'nu ve Parlementosu'nu, Akamas yarımadasında koruma altında bulunan Natura 2000 bölgesinin yapılaşmaya, doğanın korunması ilkesi ile bağdaşmayan diğer aktivitelere ve bölgenin yönetim planının değiştirilmesi yönünde girişimcilerden gelen baskılara karşı korumak amacıyla Akamas Milli Parkı’na dönüştürülmesi ve bunun ivedi olarak ilan edilmesi için teşvik ediyoruz.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου