21 Ιουν 2015

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πολεοδομική και Οικοδομική Παρατυπία στην περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (Ζώνη Διατηρητέων Οικοδομών) από μέλος της Πολεοδομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού

 Η φωτογραφία από παλαιότερη κατεδάφιση στην Λεμεσό


Λεμεσός – Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015:

Η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού καταγγέλλει δημόσια μία πολεοδομική και οικοδομική παρατυπία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας του Δήμου Λεμεσού, η οποία βρίσκεται εντός της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ζώνης διατηρητέων οικοδομών) και του συμπαγούς ιστορικού και παραδοσιακού πυρήνα της πόλης.

Η συγκεκριμένη οικοδομή άρχισε να ανεγείρεται τον Οκτώβριο του 2014 και εφάπτεται διατηρητέων σπιτιών, επηρεάζοντας καθοριστικά τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, όσο και ένα κεντρικό σημείο της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα και του παλιού πυρήνα της πόλης.

Η οικοδομή ανεγείρεται σε οικόπεδο όπου βρίσκεται ένα παλιό διατηρητέο σπίτι. Ανοικοδομείται με μεταλλικό σκελετό (σιδερονευκές) ύψους 9,40 μέτρων, με επιπλέον μηχανολογικό όροφο και με κάλυψη 83% του οικοπέδου, κρατώντας μόνο τη πρόσοψη και δύο μόνο δωμάτια και ισοπεδώνοντας το υπόλοιπο μέρος της παλιάς οικοδομής. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής δόμησης της περιοχής είναι 1.2 με ανώτατο ύψος 7 μέτρων και 70% κάλυψη.

Το γεγονός ότι ο μελετητής και ιδιοκτήτης της ανεγειρόμενης οικοδομής είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Πολεοδομικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού, με επιρροή και θέση εξουσίας, και κατά συνέπεια με την αναγκαία πρόσβαση και τις σχετικές διευκολύνσεις στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, συνεπάγεται την ευνοϊκή μεταχείριση ή / και σύγκρουση συμφερόντων, λόγω της παραχώρησης αλλεπάλληλων χαλαρώσεων για τη συγκεκριμένη οικοδομή.

Παράλληλα, δεν έχει αναρτηθεί πουθενά, εδώ και οκτώ (8) μήνες, οποιαδήποτε ενημερωτική πινακίδα από τον ιδιοκτήτη και μελετητή, παρά το γεγονός ότι η οικοδομή έχει λάβει τόσες χαλαρώσεις, την υποχρέωση για τη διασφάλιση της συναίνεσης των επηρεαζόμενων κατοίκων, τα παράπονα που υποβλήθηκαν προς τις αρμόδιες αρχές από επηρεαζόμενο περίοικο και τη διερεύνηση του θέματος από μία ανεξάρτητη αρχή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐου 2015[1], ο Δήμος Λεμεσού ακόμα και μετά την υποβολή ενός παραπόνου από επηρεαζόμενο κάτοικο της περιοχής και τη διερεύνηση του από μία ανεξάρτητη αρχή, επέμενε στην αναφορά ότι η παραχώρηση χαλαρώσεων, όσον αφορά την κάλυψη, το ύψος και τον αριθμό των ορόφων της οικοδομής, ήταν απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία είχε ληφθεί στο πλαίσιο της «διακριτικής ευχέρειας» του τμήματος, κατά το στάδιο της εξέτασης της αίτησης για συναίνεση.

Ωστόσο, η διερεύνηση του παραπόνου κατέδειξε ότι η πιο πάνω αναφορά του Δήμου Λεμεσού δεν ευσταθούσε, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε ότι στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης για Συναίνεση, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν υπεισέρχεται στις πολεοδομικές πτυχές της ανάπτυξης, όπως το ποσοστό κάλυψης, το ύψος, ο αριθμός των ορόφων και ο επηρεασμός των ανέσεων γειτονικών χρήσεων. Τα θέματα αυτά εμπίπτουν στη «διακριτική ευχέρεια» της εκάστοτε Πολεοδομικής Αρχής, στην προκειμένη περίπτωση της Πολεοδομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την έκθεση – καταπέλτη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Δήμος Λεμεσού:

·    Απέφυγε και παράλειψε να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους, εντέλει, χορήγησε αλλεπάλληλες χαλαρώσεις στον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στο πλαίσιο της ούτω καλούμενης «διακριτικής ευχέρειας» που έχει, ειδικά όσον αφορά τον αριθμό των ορόφων, το ποσοστό κάλυψης και το ύψος της οικοδομής, καθώς και σε σχέση με το πώς ο Δήμος Λεμεσού συνεκτίμησε ότι δεν υπάρχει επηρεασμός των γειτονικών οικοδομών από τις χαλαρώσεις αυτές.

·  Επιλέγοντας την αδιαφάνεια, ο Δήμος Λεμεσού δεν συνυπολόγισε το δικαίωμα παραπονούμενου κατοίκου της περιοχής για πλήρη ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά την ανάπτυξη που εξουσιοδότησε με χαλαρώσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος Λεμεσού προσέγγισε τα παράπονα πολιτών ενισχύουν περαιτέρω τις ανησυχίες για ευνοιοκρατία, λόγω της ιδιότητας του ιδιοκτήτη και μελετητή της οικοδομής ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και της Πολεοδομικής Επιτροπής. Παρότι η συνύπαρξη τέτοιων ιδιοτήτων στο ίδιο άτομο πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 του ‘περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου’, δηλαδή με την αποχή του ιδιοκτήτη και μελετητή από τη συνεδρίαση της Πολεοδομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία εξετάζεται / συζητείται / λαμβάνεται απόφαση στην αίτηση που τον αφορά, είναι άγνωστο κατά πόσο η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου τηρήθηκε από το Δήμο Λεμεσού στην προκειμένη περίπτωση. Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν αρκεί μόνο η εφαρμογή του νόμου, επειδή ο κίνδυνος μεροληψίας δεν αποκλείεται εντελώς. Γι’ αυτό χρειάζεται διαφάνεια σε σχέση με κάθε απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής, ειδικά μάλιστα όταν λαμβάνεται στο πλαίσιο της «διακριτικής ευχέρειας» της και αμφισβητείται η νομιμότητα και ορθότητα της απόφασης της από επηρεαζόμενους κατοίκους της περιοχής.

Ακόμη χειρότερα, ενώ η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύτηκε πριν από τέσσερεις (4) ολόκληρες εβδομάδες, δεν έχει υλοποιηθεί η βασική εισήγηση της, σύμφωνα με την οποία η Πολεοδομική Αρχή, δηλαδή ο Δήμος Λεμεσού, δεν έχει προσκαλέσει τον παραπονούμενο κάτοικο μέσα σε δύο (2) εβδομάδες σε συνάντηση με εκπροσώπους της Πολεοδομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα έπρεπε να τεθούν υπόψη του επηρεαζόμενου κατοίκου όλες οι αναγκαίες πληροφορίες / στοιχεία / διατάξεις της νομοθεσίας, βάσει των οποίων κατέληξε ο Δήμος ότι δικαιολογείτο η χορήγηση χαλάρωσης σε σχέση με την οικοδομή που γειτνιάζει με την κατοικία του, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για το πώς ο Δήμος κατέληξε ότι η ανάπτυξη, όπως εξουσιοδοτήθηκε με την πολεοδομική άδεια, δεν θα επηρεάζει τις ανέσεις των περιοίκων ή  θα διαφοροποιήσει / επηρεάσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. Κατά τη συνάντηση αυτή μάλιστα, θα έπρεπε να παρασχεθούν στον επηρεαζόμενο κάτοικο κάθε στοιχείο / έγγραφο του διοικητικού φακέλου που αφορά στην οικοδομή  και επιβεβαιώνει ότι κατά την εξέταση της αίτησης για πολεοδομική άδεια και τη λήψη απόφασης, τηρήθηκε η προαναφερθείσα διάταξη του ‘περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου’.

Η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού ζητά από τις αρμόδιες αρχές[2] να αποκαταστήσουν άμεσα τις αλλεπάλληλες χαλαρώσεις που παραχωρήθηκαν παράτυπα, στο πλαίσιο της ούτω καλούμενης «διακριτικής ευχέρειας» της Πολεοδομικής Αρχής, ειδικά όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης, το ύψος, τον αριθμό των ορόφων και τον επηρεασμό των ανέσεων γειτονικών χρήσεων της συγκεκριμένης οικοδομής. 

Τέλος, η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού τονίζει ότι η ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παράτυπων, παράνομων και λανθασμένων ενεργειών, οι οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες του παλαιού ιστού της πόλης και αποτελούν πλήγματα στην προσπάθεια διατήρησης του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα του κέντρου. Σε αυτές τις ενέργειες συγκαταλέγονται οι κατεδαφίσεις ιστορικών και παραδοσιακών, διατηρητέων ή μη οικοδομών, η μετατροπή τους σε παρκινγκ και οι αυθαίρετες επεμβάσεις, πλησίον ή ακόμη και εντός, της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ζώνης διατηρητέων οικοδομών) και του συμπαγούς ιστορικού / παραδοσιακού πυρήνα της πόλης.

Η Πρωτοβουλία/ Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού ζητά από τις αρμόδιες αρχές να αποκαταστήσουν άμεσα τις αλλεπάλληλες χαλαρώσεις που παραχωρήθηκαν παράτυπα, στο πλαίσιο της ούτω καλούμενης «διακριτικής ευχέρειας» της Πολεοδομικής Αρχής, ειδικά όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης, το ύψος, τον αριθμό των ορόφων και τον επηρεασμό των ανέσεων γειτονικών χρήσεων της συγκεκριμένης οικοδομής.  Τέλος, η Πρωτοβουλία/ Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού τονίζει ότι η ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παράτυπων, παράνομων και λανθασμένων ενεργειών, οι οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες του παλαιού ιστού της πόλης και αποτελούν πλήγματα στην προσπάθεια διατήρησης του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα του κέντρου. Σε αυτές τις ενέργειες συγκαταλέγονται οι κατεδαφίσεις ιστορικών και παραδοσιακών, διατηρητέων ή μη οικοδομών, η μετατροπή τους σε παρκινγκ και οι αυθαίρετες επεμβάσεις, πλησίον ή ακόμη και εντός, της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ζώνης διατηρητέων οικοδομών) και του συμπαγούς ιστορικού/ παραδοσιακού πυρήνα της πόλης.
[2] Συγκεκριμένα:
·         Τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Πολεοδομική Επιτροπή του Δήμου Λεμεσού,
·         Την Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
·         Τον Υπουργό Εσωτερικών και
Τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου