3 Μαΐ 2015

Μια νέα, νομική, στρατηγική αμφισβήτησης των «δικαιωμάτων» των τραπεζών: μπορούσε ο Συνεργατισμός να δίνει δάνεια με υποθήκες ακίνητα; Αν όχι..τοτε;


 

Σε παρουσίαση τους στο μεσημεριανό πρόγραμμα του Μέγκα, στις 28 Απριλίου εκπρόσωποι του Κινήματος ενάντια στις εκποιήσεις, ήγηραν ενα πολύ σοβαρό θέμα αναφορικά με τις δανειοδοτήσεις του Συνεργατισμού. Σύμφωνα με το δικηγόρο κ. Χρίστο Πουτζιουρή και την οικονομολόγου Άννα Θεολόγου, ως εκπρόσωποι του Κινήματος ενάντια στις εκποιήσεις, κενά στους κανονισμούς του συνεργατισμού ανοίγουν τον ασκό του άιολου για τις υποθήκες σπιτιών.
Με βαση το καταστατικό και το καθεστώς του συνεργατισμού δεν μπορούσε ο συνεργατισμός να δίνει δάνεια με υποθήκευση οποιασδήποτε μορφής ακίνητης ιδιοκτησίας, παρά μόνο κινητής ιδιοκτησίας δηλ. μηχανηματα, εργαλεια, προιόντα κτλ..και μέχρι σήμερα δεν εχει αλλάξει αυτός ο όρος στην νομοθεσία.
«23.—(1) (α) Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να χορηγή δάνεια εις τα μέλη της, συμφώνως προς τους εγγεγραμμένους ειδικούς κανονισμούς της.
(β) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται, όταν χορηγή δάνεια ή όταν συνάπτη συμφωνίαν μετά μέλους διά την χορήγησιν εις αυτό δανείου, ή όταν μέλος οφείλει προς την τοιαύτην εταιρείαν, να απαιτήση παρά του τοιούτου μέλους να συστήση επιβάρυνσιν προς όφελος της εταιρείας κατά τοιούτον τύπον, ως δυνατόν να καθορίζηται υπό των Θεσμών, επί πάσης εσοδείας ή άλλων γεωργικών προϊόντων, προϊόντων θαλάσσης (περιλαμβανομένων των ιχθύων), αποκοπείσης ξυλείας, ζώων, ζωοτροφών, γεωργικών, βιομηχανικών ή αλιευτικών εργαλείων, μηχανών, λέμβων, συσκευών και δικτύων, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και γενικώς επί απάντων των παραγομένων δια χειρωνακτικής εργασίας προϊόντων, και επί όλων των χρησιμοποιουμένων εν σχέσει προς την παραγωγήν πραγμάτων, ανεξαρτήτως του εάν κατά την ημερομηνίαν συστάσεως της επιβαρύνσεως η βεβαρημένη περιουσία υφίσταται ή μη, ή απεκτήθη ή μη παρά του προσώπου το οποίον παρέχει την επιβάρυνσιν
Όπως εξηγούν, σε περίπτωση δανειοδότησης από το συνεργατισμό με υποθήκη ακίνητο, βάσει του καθεστώτος του συνεργατισμού, δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, δηλαδή η υποθήκευση ακινήτου για την εξασφάλιση δανείου. Επειδή ο συνεργατισμός ιδρύθηκε για να προστατεύσει τον κόσμο από την τοκογλυφία και για να βοηθήσει τους αγρότες και εργάτες να παράξουν και να υπάρξει μια μορφής ανάπτυξη στην τότε οικονομία, επιτρεπόταν η υποθήκευση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα μηχανήματά τους και γενικότερα κινητή ιδιοκτήσία. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα στην νομοθεσία, η οποία δεν φαίνεται να έχει τροποποιηθεί στο σημείο αυτό εδώ και δεκαετίες, ώστε να συμπεριληφθεί και η ακίνητη ιδιοκτησία. Συνεπώς, οι συμβάσεις για δάνεια με υποθήκη ακίνητη ιδιοκτησία δεν τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας του συνεργατισμού.
Όπως εξήγησε ο κ. Πουτζιουρής στην προαναφερθείσα εκπομπή, ότι ο συνεργατισμός δεν υπαγόταν στην Κεντρική Τράπεζα, αλλά στην Κεντρική Συνεργατική που ήταν και ο φορέας της, κάτι το οποίο πλέον δεν ισχύει με την ένταξη του συνεργατισμού στην Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με σχετικές τροποποιήσεις σε νομοθεσίες που ψηφίζονταν από τη βουλή μέχρι και πρότινος το 2015. Τα δάνεια τα οποία είναι υπό συζήτηση έγινα πριν από τις εν λόγω τροποιήσεις της νομοθεσίας, επομένως οι συνεργατικές δεν είχαν δικαίωμα να δίδουν δάνεια με ενυπόθηκη ακίνητη περιουσία. Επιπλεόν και βάση τις θεσμοθετημένες πρόνοιες για υπεύθυνο δανεισμό, δηλαδή την παραχώρηση δανείου σε άτομα που μπορούν να τα αποπληρώσουν, φαίνεται να διαφαίνεται πρόβλημα στη δανειοδότηση και οι θεραπείες είναι ανάλογες αυτής της περίπτωσης. 
Το συγκεκριμένο θέμα που εγέρθηκε δημοσίως και για το οποίο οι καταγγέλοντες ζητούν κατ’ επανάληψη καθ΄ όλη τη διάρκεια της βδομάδας απαντήσεις για το θέμα, έχει συσκοτισθεί και αποσιωποιηθεί τόσο από τα ΜΜΕ, όσο και από τον πολιτικο-οικονομικό κόσμο. Το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια γενικότερα προβάλλονται ως μέγα θέμα, η συσκότιση σε μια τέτοια αποκάλυψη δεν μπορεί παρά να εγείρει περαιτέρω ερωτήματα. Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι του Κινήματος κατά των εκποιήσεων  «Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ατόμων από όλα τα πολιτικά κόμματα και η συσκότιση του θέματος θα πλήξει όλους ανεξαιρέτως, αν δικαιώματα που έχουν τώρα οι δανειολήπτες, τα απεμπολήσουν με τις αναδιαρθώσεις που δεν είναι τίποτε άλλο παρά νέες συμφωνίες δανεισμού συγκαλυμμένες με τον μανδύα της παραπλανητικής λέξης «αναδιάρθρωση» που ο περισσότερος κόσμος την αντιλαμβάνεται ως επιμήκυνση του δανείου με χαμηλότερη δόση.» Οι εκπρόσωποι του Κινήματος κατά των Εκποιήσεων προκαλούν και προσκαλούν το άνοιγμα δημόσιας συζήτησης για το θέμα, ώστε να αποδειχθεί ή έστω να ριχθεί περισσότερο φως στο κατά πόσον ευσταθούν οι διαπιστώσεις τους, αφήνοντας ταυτόχρονα και «ας αφήσουν κατά μέρος τις έμμεσες απειλές για νομικές διώξεις» όπως αναφέρουν εκφραστικά, για να συμπληρώσουν ότι με το άνοιγμα μιας τέτοιας συζήτησης μπορεί να προκύψουν εκβιασμοί για κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως είχε γίνει και με την περίπτωση της Λαϊκής, αλλά και την πιθανότητα νέων απειλών για ακόμα ένα κούρεμα καταθέσεων.

Εξαιτίας της σοβαρότητας τους ζητήματος, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να το θέσουμε δημοσίως ώστε πραγματικά να ανοίξει διάλογος για το θέμα, αφού σε τέτοια περίπτωση τα δεδομένα για τους δανειολήπτες – τουλάχιστον του συνεργατισμού – αλλάζουν άρδην. Ταυτόχρονα, η περίπτωση του Κινήματος κατά των Εκποιήσεων μπορεί να αποτελέσει για την Κύπρο και ένα παράδειγμα κοινωνικής κινηματικής δράσης.που δεν περιορίζεται στη διαμαρτυρία του δρόμου, αλλά επιχειρεί να εντάξει στο ρεπορτόριό της και ένδικα μέσα ή έστω νομική ανάλυση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου