29 Μαρ 2015

Η CABS και το SPA δημοσιεύουν τις αναφορές πεδίου για τις Περιοδείες Προστασίας Πουλιών κατά τις περιόδους του Φθινοπώρου 2014 και του Χειμώνα 2014/2015: Επείγουσα έκκληση για ένα ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο και αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο δράσης ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιώνΗ Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών (Committee Against Bird Slaughter  CABS) και το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας (Foundation ProBiodiversity  SPA) δημοσίεσυαν δύο νέες αναφορές πεδίου για τις Περιοδείες Προστασίας Πουλιών κατά τις περιόδους του Φθινοπώρου 2014 και του Χειμώνα 2014/2015.
Το 2014 πραγματοποιήθηκε η 5η Φθινοπωρινή Περιοδεία Προστασίας Πουλιών, καλύπτοντας μία περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Συνολικά, στην περιοδεία συμμετείχαν 14 εθελοντές, από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Όλοι οι εθελοντές είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοιες Περιοδείες Προστασίας Πουλιών και γνώριζαν καλά την περιοχή. Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας (ΚΠΛ), η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την καταγγελία των παγιδευτών, όσο και για την κατάσχεση των μέσων παγίδευσης. Μέσα σε 26 εργάσιμες μέρες, κατασχέθηκαν 3,950 ξόβεργα, 116 δίχτυα, 35 ηλεκτρονικές ηχομιμητικές συσκευές και 13 σιδεροπαγίδες, ενώ παράλληλα καταγγέλθηκαν 27 άτομα για το αδίκημα της παράνομης παγίδευσης πουλιών. Ο αριθμός των μέσων παγίδευσης που κατασχέθηκαν και των παγιδευτών που καταγγέλθηκαν το φθινόπωρο του 2014 θα ήταν κατά πολύ υψηλότερος, εάν οι δύο διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν επίσης και τη συνεργασία της Ομάδας Πάταξης Λαθροθηρίας (ΟΠΛ) της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας και συνεπώς την ευκαιρία να διεξάγουν την έρευνα τους και στην επικράτεια των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.
Το 2015 πραγματοποιήθηκε η 1η Χειμερινή Περιοδεία Προστασίας Πουλιών, καλύπτοντας μία περίοδο 10 ημερών, από τις 21 Ιανουαρίου μέχρι την 1ηΦεβρουαρίου. Συνολικά, στην περιοδεία συμμετείχαν 8 εθελοντές από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Αυτή τη φορά, οι εθελοντές της CABS και του SPA διεξήγαγαν από κοινού την έρευνα πεδίου τόσο με το ΚΠΛ της Κυπριακής Αστυνομίας όσο και με την ΟΠΛ της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας. Μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες, ελέγχθησαν 30 σημεία παγίδευσης με τη συνοδεία των περιπόλων της αστυνομίας και 16 από αυτά βρέθηκαν να είναι ενεργά. Συνολικά, κατασχέθηκαν 57 δίχτυα και 10 ηλεκτρονικές ηχομιμητικές συσκευές, ενώ παράλληλα 3 άτομα καταγγέλθηκαν για το αδίκημα της παράνομης παγίδευσης πουλιών. Η συνεργασία με το ΚΠΛ της Κυπριακής Αστυνομίας και την ΟΠΛ της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας ήταν επαρκής, καθώς κατά τη διάρκεια της κοινής έρευνας πεδίου ελέχθησαν τα περισσότερα από τα σημεία παγίδευσης που είχαν καταγγελθεί και διασφαλίστηκε η ασφάλεια των εθελοντών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη ιδανικά, εάν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των καταγγελιών που έγιναν, καθώς καταγγέλθηκαν 3 παγιδευτές από το ΚΠΛ της Κυπριακής Αστυνομίας αλλά δυστυχώς κανένας από την ΟΠΛ της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.
Μελλοντικά, θα πρέπει να καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την επιτόπια καταγγελία των παγιδευτών για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και οριστικά η παράνομη, μη-επιλεκτική και μαζική παγίδευση, θανάτωση και εμπορία άγριων πτηνών στην Κύπρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λαθροθήρες ωδικών πτηνών πρέπει να καταγγελθούν περισσότερο από μία φορά για να σταματήσουν την παράνομη παγίδευση. Αυτό καταδεικνύεται από τη μελέτη που διεξήχθη, τόσο το φθινόπωρο του 2014 όσο και τον χειμώνα του 2014/2015, για την επαναδραστηριοποίηση των σημείων παγίδευσης όπου είχαν καταγγελθεί οι λαθροθήρες στο παρελθόν. Όλα τα σημεία παγίδευσης που ελέγχθησαν τον περασμένο χειμώνα και όπου οι παγιδευτές είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν, βρέθηκαν ενεργά για ακόμη μια φορά. Το ελάχιστο έως και μηδαμινό αποτέλεσμα των καταγγελιών για το αδίκημα της παγίδευσης παρατηρήθηκε επίσης το φθινόπωρο του 2014. Εκτός από τη συχνή καταγγελία των παγιδευτών, τα πρόστιμα και οι ποινές που επιβάλλονται από τα Δικαστήρια θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, έτσι ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Η CABS και το SPA καλούν τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραμματείας της Σύμβασης της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει:
·         Να υιοθετήσουν και να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή το ‘Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Παγίδευσης Άγριων Πτηνών στην Κύπρο’.
·         Να αποσύρουν οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση ή «εναλλακτικό σχεδιασμό» που δεν στηρίζεται στην αρχή της πολιτικής ‘μηδενικής ανοχής’ ενάντια στην παράνομη παγίδευση, θανάτωση και εμπορία προστατευόμενων άγριων πτηνών στην Κύπρο.
·         Να αυξήσουν το μέσο όρο των προστίμων και ποινών που επιβάλλονται από τα Δικαστήρια έτσι ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
·         Να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ικανότητα του ΚΠΛ της Κυπριακής Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα περίπολα, που να είναι σε θέση να παρεμποδίζουν τη δραστηριότητα της παράνομης παγίδευσης πουλιών και να καταγγέλουν τους λαθροθήρες ωδικών πτηνών σε καθημερινή βάση, κατά τη διάρκεια κάθε φθινοπωρινής και χειμωνιάτικης αποδημητικής περιόδου.
·         Να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές πάταξης της λαθροθηρίας – συγκεκριμένα το ΚΠΛ της Κυπριακής Αστυνομίας και το Ταμείο Θήρας – διατηρούν ένα μέσο αριθμό καταγγελιών κάθε χρόνο, έτσι ώστε να αποφεύγονται μεγάλες διακυμάνσεις στην προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας, κάτι το οποίο εξαρτάται κυρίως από την απαραίτητη πολιτική βούληση και τις σωστές διοικητικές αποφάσεις παρά από μία ουσιαστική αλλαγή του ρυθμού παγίδευσης.
·         Να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές πάταξης της λαθροθηρίας δημοσιεύουν σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλουν, έτσι ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις προσπάθειες εφαρμογής της νομοθεσίας.

·         Να αναπτύξουν εθνικές επικοινωνιακές στρατηγικές, εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αλλαγής της νοοτροπίας κατανάλωσης των αμπελοπουλιών και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για τον οικολογικό αντίκτυπο της λαθροθηρίας ωδικών πτηνών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου