22 Μαρ 2015

Και νέο σκάνδαλο διαπλοκής του Ρίκκου Ερωτοκρίτου: το δικηγορικό του γραφείο εκπροσωπεί ιδιωτική εταιρεία σε διαμάχη για παράβαση συμβολαίου με το ΙΠΕ, και παρεμβαίνει η Εισαγγελία για να διευκολύνει τον πελάτη του Ρίκκου.

Μήπως κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο σημείο, όπου μερικοί στη γενική εισαγγελία θα απειλούν για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα του δικηγορικού γραφείου του βοηθού γενικού εισαγγελέα;"Η Υπηρεσία μας θεωρεί, τόσο την εμπλοκή  της Νομικής Υπηρεσίας στο θέμα τούτο από τον ΑΦ, όσο και την παρέμβαση της ίδιας της Νομικής Υπηρεσίας στο ζήτημα, ως μη ενδεδειγμένες αφού πρόκειται για διαφορά ιδιωτικού δικαίου, η οποία έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και χρήζει εξωδικαστικού χειρισμού μεταξύ ιδιωτικών δικηγορικών γραφείων.  Άλλωστε, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Νομική Υπηρεσία παρεμβαίνει σε υποθέσεις που αφορούν σε έργα του Ιδρύματος. "
                      Έκθεση του Γενικου Ελεγκτη για το 2013[1]
Ενώ είναι ακόμα υπό διερεύνηση η σύγκρουση συμφερόντων και η πιθανή/ισχυριζόμενη δωροδοκία του κ. Ερωτοκρίτου σε σχέση με το δικηγορικό γραφείο Νεοκλέους, το Σάββατο 21/3/2014 ο Φιλελεύθερος δημοσιοποίησε μια ακόμα περίπτωση που δείχνει την αδυναμία του κ. Ερωτοκρίτου να κατανοήσει τη σύγκρουση συμφερόντων – και μια παράδοξη παρέμβαση της υπηρεσίας στην οποία είναι αξιωματούχος, υπέρ του πελάτη του ιδιωτικού του γραφείου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου «Πόλεμος Εισαγγελίας – Ιδρύματος Έρευνας»[2] το ζήτημα πρόκυψε όταν το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας [ΙΠΕ], ένας δημόσιος οργανισμός που επιχορηγεί ερευνητικά προγράμματα, διαπίστωσε προβλήματα σε εταιρεία η οποία είχε κερδίσει χορηγία για ερευνητικό πρόγραμμα. Το ΙΠΕ «κατά τον έλεγχο που διενήργησε, διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία των πραγματοποιημένων δαπανών και αποφασίστηκε η μη καταβολή της ενδιάμεσης δόσης.» Κρίθηκε, δηλαδή, ότι η εταιρεία δεν παρουσίασε πεαρκεί αποδεικτηκά για να πάρει το δημόσιο χρήμα της επιχορήγησης ή δεν πραγματοποίησε τα όσα περιλάμβανε στην αίτηση με την οποία εξασφάλησε δημόσιο χρήμα. Όπως, ας πούμε, οι εργολάβοι στην Πάφο, που δεν έκαναν ότι έπρεπε και μετά ήθελαν και άλλα με υπερχρεώσεις. Προέκυψαν επίσης και άλλα θέματα με την εταιρεία [με βάση τους δημόσια καθορισμένους κανονισμούς του ΙΠΕ]: «..στο θέμα των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων..δεν επιβεβαίωναν ότι οι ερευνητές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου με την εταιρεία..», ενώ πρόβλημα φαίνεται να υπήρχε και με το άτομο που δηλώθηκε ως κύριος προγραμματιστής του έργου «..ο οποίος είχε δηλωθεί ως εργοδοτούμενος στην εταιρεία η οποία διεκδίκησε για την αμοιβή του 64,00 ευρώ» αλλά όπως αποδείχτηκε ήταν «καθηγητής στην Μέση Εκπαίδευση και κατά συνέπεια οι δαπάνες αυτές δεν θεωρούνται επιλέξιμες». Δηλαδή ως υπάλληλος του δημοσίου, δεν μπορούσε να εργάζεται ταυτόχρονα στην εταιρεία, επομένως, η εταιρεία δεν μπορούσε να διεκδικήσει της καταβολές σε αυτόν.

Με αυτά τα δεδομένα, η εμπλεκόμενη εταιρεία [το Ιατρικό και Διαγνωστικό Κέντρο Καρδιολογίας Α. Αντωνιάδης] είχε σαφή προβλήματα συνέπειας. Τί έκανε; Προσέλαβε το δικηγορικό γραφείο του κ. Ερωτοκρίτου, το οποίο διεκδικεί από το δημόσιο ίδρυμα, το ΙΠΕ 168.850 ευρώ. Και  σύμφωνα με το δημοσίευμα η «Εισαγγελία» έκανε «υποδείξεις» να πληρωθούν τα ποσά. Τώρα γιατί εμπλέκεται η εισαγγελία σε μια διαμάχη που λογικά πρέπει να πάει στα δικαστήρια, αν έχει παράπονο η εταιρεία, αξίζει από μόνο του να διερευνηθεί. Διότι σε μια ευνομούμενη Πολιτεία ο βοηθός γενικός εισαγγελέας θα έπρεπε λογικά, αν δεν είχε να κρύψει κάτι, να πάρει το θέμα στον προϊστάμενό του, αφού στο θέμα εμπλεκόταν και το δικηγορικό του γραφείο – άρα και δικά του ιδιωτικά συμφέροντα.  Αλλά υπάρχει ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο.

Για την υπόθεση του προγραμματιστή, που είναι καθηγητής «..η εταιρεία υπέβαλε τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής του προγραμματιστή από εταιρεία, η οποία ανήκει σε δικηγόρο του δικηγορικού γραφείου που την εκπροσωπούσε.» Ακόμα χειρότερα όμως για την υπόθεση την οποία ανέλαβε να προωθήσει μερίδα της εισαγγελίας, φαίνεται να υπήρχε και παραπλανητική δήλωση:

"Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι ώρες εργασίας που δηλώθηκαν στο έργο συνέπιπταν με τις ώρες εργασίας του ως καθηγητή. "
Γιατί  μια δημόσια υπηρεσία, όπως η εισαγγελία, προτίμησε να αγνοήσει φαινόμενα που δείχνουν παρατυπίες; Το ότι εμπλεκόταν και το δικηγορικό γραφείο του βοηθού γενικού εισαγγελέα δεν φαίνεται να είναι τυχαίο.

Δηλαδή, η ιδιωτικη εταιρεία όχι απλώς πλήρωνε το δικηγορικό γραφείο του βοηθού γενικού εισαγγελέα πλέον, αλλά απευθυνόταν και στην εισαγγελία, ελπίζοντας εμφανώς σε ευνοϊκή μεταχείριση, αφού ο βοηθός γενικός εισαγγελέας θα ευνόητο οικονομικά από την θετική έκβαση της υπόθεσης για την εταιρεία, αλλά υπήρχε και δικηγόρος του γραφείου [συνεργάτης δηλαδή του ίδιου] του κ. Ερωτοκρίτου,  ο οποίος είχε συμφέροντα  με την εταιρεία. Και ακόμα πιο προβληματική είναι η πιθανότητα η εισαγγελία να χρησιμοποείται για να απειλήσει δημόσια υπηρεσία να πληρώσει παράτυπα σε ιδιώτες – γιατί είναι πελάτες του ιδιωτικού δικηγορικού  γραφείου του βοηθού γενικού εισαγγελέα.

Και η απάντηση του Ρίκκου στην παρέμβαση της εισαγγελίας σε μια υπόθεση που αφορούσε και προσωπικά κέρδη για τον ίδιο και για συνεργάτη του; Το κλισέ μετά το διορισμό «δεν χειρίζεται καμία από τις υποθέσεις του πρώην δικηγορικού του γραφείου». Αλλά έχει ή δεν έχει συμφέροντα, εισοδήματα κλπ; άλλωστε στην υπόθεση με τον κ. Νεοκλέους διεκδικούσε 600,000 για τον ίδιο; Η επίκληση ότι έδωσε σε «ανώτερο δικηγόρο» της εισαγγελίας το θέμα, είναι ανοικτό προς διερεύνηση. Αποφάσισε ο ανώτερος δικηγόρος να παρέμβει σε μια υπόθεση που αφορούσε ανώτερο του [τον βοηθό γενικό εισαγγελέα] τυχαία; Και παρά τα εμφανή παραπτώματα της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί το δικηγορικό γραφείο του βοηθού γενικού εισαγγελέα; Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή θέτει και εδώ σοβαρές υπόνοιες:

"Στη συνέχεια στάλθηκε επιστολή του υπό αναφορά δικηγορικού Γραφείου ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2014 προς το Ίδρυμα, η οποία φαίνεται να κοινοποιήθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, όχι όμως στο Γενικό Εισαγγελέα αλλά στη συγκεκριμένη Ανώτερη Δικηγόρο που είχε υπογράψει την επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2013."
Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι γινόταν μια προσπάθεια από μερικούς στη γενική εισαγγελία να παρακάμψουν τον γενικό εισαγγελέα, για να προωθήσουν μια υπόθεση που, όπως παρατηρεί ο γενικός ελεγκτής ήταν «μη ενδεδειγμένη». Μήπως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάποιοι δεν ήθελαν την εμπλοκή του γενικού εισαγγελέα και τον έλεγχό του; Ο βοηθός γενικός εισαγγελέας, αλλά και ο «ανώτερος δικηγόρος» θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Ο γενικός ελεγκτής πάντως ήταν σαφής για την ανάγκη να ξεφύγει το ζήτημα από το δίκτυο που το χειριζόταν αποκλειστικά.

"Για το συγκεκριμένο θέμα, εισηγηθήκαμε όπως ενημερωθεί προσωπικά ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αφού, είναι γνωστό, ότι πολλά θέματα της Νομικής Υπηρεσίας, ανέκαθεν και σήμερα, τυγχάνουν χειρισμού από λειτουργούς της Υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα."

Αν κάποιος κάνει μια σύγκριση με βάση την αναλογία, το ΙΠΕ  εδώ είναι το δημόσιο ίδρυμα, η εταιρεία που φαίνεται από τα στοιχεία να μην είναι συνεπής, να είναι αντίστοιχη με τους εργολάβους στην υπόθεση του ΣΑΠΑ, και το δικηγορικό γραφείο με τον ίδιο να έχει συμφέροντα και σε αυτό και στην Εισαγγελία, θυμίζει αυτούς που έστελλε στα δικαστήρια η εισαγγελία. Μπορεί να διαψεύσει ο κ. Ερωτοκρίτου ότι έχει ιδιωτικά συμφέροντα που διασταυρώνονται με τα δημόσια καθήκοντά του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου