21 Δεκ 2014

Το κυπριακό Κοινωνικό Φόρουμ [συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων]


Το Φόρουμ Συνδικαλιστικών και Κοινωνικών Οργανώσεων «Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» το οποίο συγκλήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου φαίνεται να εκφράζει δυο διαδικασίες – από την μια είναι η συνέχεια των κινητοποιήσεων του 2013 και των αρχών του 2014, ενώ από την άλλη εκφράζει και μια διευρυνόμενη τάση ανάμεσα σε οργανωτικά σχήματα τα οποία αντιπροσωπεύουν ομάδες οι οποίες αντιδρούν στην λιτότητα αλλα και κινούνται προς μια ντε φάκτο συνεργασία. Έτσι, ενώ η ΣΕΚ και η ΠΑΣΥΔΥ δεν συμμετέχουν, εντούτοις συμμετέχουν κλάδοι και οργανώσεις στους οποίους είχε ισχυρή εκπροσώπηση η Δεξιά [αλλά και το ΔΗΚΟ του οποίου ο χώρος των εργαζόμενων εκφράζεται επίσης από ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ]. Το ότι συμμετέχει και η ΠΟΦΕΝ [φοιτητές] και η ΠΣΕΜ [μαθητές] είναι επίσης ενδιαφέρον.  Σε αυτό το πλαίσιο η διακηρύξει ψήφισμα είναι ένα είδος συλλογικής προσπάθειας άρθρωσης ενός λόγου που να είναι περιεκτικός των διάφορων ομάδων - οργανώσεων που συγκλίνουν

Από τη συγκέντρωση στη Βουλή

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
« Η Κοινωνία Αντιδρά και Διεκδικεί»

Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ
στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της
ύφεσης, δραματική αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας, υπονόμευση της κοινωνικής πρόνοιας και
περιθωριοποίηση του κοινωνικού διαλόγου.
Η συνεχιζόμενη κρίση αποκάλυψε τις βασικές αδυναμίες της
αρχιτεκτονικής της Ε.Ε και της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
η οποία δεν μπορεί να στηρίζεται στο ανταγωνισμό μισθών, την
απορρύθμιση και την χρηματοοικονομική απελευθέρωση.

Χωρίς έργα, χωρίς επενδύσεις, χωρίς δυνατότητα των ανθρώπων για ένα
υποφερτό βιοτικό επίπεδο, όχι μόνο ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά
θα έχουμε σίγουρη ανατροφοδότηση του γνωστού φαύλου κύκλου, με
περαιτέρω ύφεση, περαιτέρω μείωση των εσόδων του κράτους, περαιτέρω
μείωση της κατανάλωσης, νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και διαδικασίες
εκποιήσεων. Αυτά όλα είναι συνταγή αδιεξόδου.

Η ανεργία καλπάζει, οι συνταξιούχοι υποφέρουν από τη συρρίκνωση των
εισοδημάτων τους, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι, οι
τρίτεκνοι, οι φοιτητές, οι ανάπηροι, κινδυνεύουν με φτώχεια, αφού ολοένα
και περισσότερο περιορίζονται οι κοινωνικές παροχές. Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και βιοτεχνίες διαλύονται, οι αγρότες δυσπραγούν και
εγκαταλείπουν την ύπαιθρο μας.
Οι νέοι και οι νέες, οι φοιτητές και οι μαθητές, οι ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, ολόκληρος ο κυπριακός λαός περνούν αυτή την περίοδο μια
σκληρή δοκιμασία αντιμετωπίζοντας τον εφιάλτη της ανεργίας ή
μετανάστευσης.

Εμείς οι οργανώσεις της πλατφόρμας «Η κοινωνία αντιδρά και
διεκδικεί» συναποφασίσαμε σήμερα το δική μας κοινωνική, αναπτυξιακή
και ανθρώπινη διακήρυξη θέσεων και διακδικήσεων.
Τα εργατικά συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις και η κοινωνία των
πολιτών της Κύπρου και Ευρώπης απαιτούμε και θα διακδικήσουμε μια νέα
πορεία της Ευρώπης και της Κύπρου. Μια πορεία επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ειδικότερα για τις νέες γενιές, για
ισότητα, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Θα παλέψουν για αλλαγή
ρότας με κατάργηση των απάνθρωπων συνταγών λιτότητας, και
ανατροφοδοτούμενης ύφεσης και φτωχοποίησης των Ευρωπαίων
εργαζομένων και πολιτών.

Θα αντισταθούμε στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί, και
ιδιαίτερα οι τρεις κερδοφόροι, στρατηγικής σημασίας Οργανισμοί κοινής
ωφέλειας, στις τηλεπικοινωνίες, στον ηλεκτρισμό και τα λιμάνια, οι οποίοι
αποτελού εθνικό πλούτο, οδηγούνται σε ιδιωτικοποίηση που θυμίζει
ξεπούλημα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας απόσυρση της
πρότασης υποβάθμισης του ρόλου του ΟΑΥ και αλλοίωσης της φιλοσοφίας
του ΓεΣΥ με την εμπλοκή των μεγάλων ιδιωτικών ασφαλιστικών
συμφερόντων. Ζητούμε την άμεση προώθηση και τα μέτρα που
απαιτούνται για άμεση εισαγωγή και εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως αυτό
συμφωνήθηκε σε πολύχρονο κοινωνικό διάλογο.
Διεκδικούμε Δημόσια Εκπαίδευση βραχίονα του Κράτους Πρόνοιας,
αποκούμπι κι ελπίδα της κάθε οικογένειας που ταλανίζεται από την
οικονομική κρίση.

Προειδοποιούμε ότι δεν θα μείνουμε απαθείς στο ότι η κυβέρνηση έχει
επιλέξει το πεδίο της σύγκρουσης με την κοινωνία στον τομέα των
εκποιήσεων πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής
καλλιεργήσιμης γης.
Η οικογενειακή και δημογραφική πολιτικής που κινδυνεύει με πλήρη
κατάργηση με αφορμή και πρόσχημα την οικονομική κρίση με την
κατάργηση ή την κατακρεούργηση των επιδομάτων απαιτούμε όπως
αντιμετωπισθεί σαν θέμα εθνικής επιβίωσης.
Διεκδικούμε στήριξη στις χιλιάδες μικρομεσαίες ή και οικογενειακές
επιχειρήσεις και βιοτεχνίες που κινδυνεύουν ή έβαλαν λουκέτο τα
τελευταία χρόνια. Το τοπίο με ερειπωμένους εμπορικούς δρόμους είναι
χαρακτηριστικό φαινόμενο που συνεχίζει να παρατηρείται σε παγκύπρια
κλίμακα.

Απαιτούμε πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Διεκδικούμε
ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, σαφείς στρατηγικές κοινωνικής ένταξης και
αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Η πολιτική λιτότητας συνεχίζεται και
 μέσα από τον προϋπολογισμό για το 2015. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές
 λιτότητας προδιαγράφουν ακόμα χειρότερες ημέρες για τους άνεργους/ες,
 για τους εργαζόμενους/ες τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις,
 τους αγρότες και αγρότισσες, τους συνταξιούχους και τις κοινωνικά
 ευάλωτες ομάδες.

Οι οργανώσεις:
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), Δημοκρατική Εργατική
Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ), Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων
(ΠΟΕΔ), Οργάνωση Ελλήνων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΕΛΜΕΚ), Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ)
Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ), Παγκύπρια
Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), Ένωση
Συνταχτών Κύπρου, Κίνηση Κατά των Εκποιήσεων, Ένωση Κυπρίων
Αγροτών (ΕΚΑ), Νεα Αγροτική, Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ),
Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), Παγκύπρια
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ),
Κίνηση κατά των Ιδιωτικοποιήσεων, Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης
Εκπαίδευσης, Κίνηση Πολιτισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου