8 Νοε 2014

Δημόσια Καταγγελία για πιθανή πολεοδομική/ οικοδομική παρατυπία/ παρανομία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ / ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ / ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΖΩΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ)

ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ


Η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού καταγγέλλει πιθανή πολεοδομική / οικοδομική παρατυπία / παρανομία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας του Δήμου Λεμεσού, η οποία βρίσκεται εντός της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ζώνης διατηρητέων οικοδομών) και του συμπαγούς ιστορικού και παραδοσιακού πυρήνα της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικοδομή φαίνεται να ανεγείρεται από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Πολεοδομικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού. 
Η συγκεκριμένη οικοδομή άρχισε να ανεγείρεται μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και εφάπτεται διατηρητέων σπιτιών, επηρεάζοντας καθοριστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η οικοδομή ανεγείρεται σε οικόπεδο όπου βρίσκεται ένα παλιό διατηρητέο σπίτι. Ανοικοδομείται με μεταλλικό σκελετό (σιδερονευκές) ύψους 11 μέτρων, μέχρι στιγμής, και με κάλυψη 100% του οικοπέδου, κρατώντας μόνο τη πρόσοψη και δύο μόνο δωμάτια και ισοπεδώνοντας το υπόλοιπο 90% της παλιάς οικοδομής. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής δόμησης της περιοχής είναι 1.2 με ανώτατο ύψος 7 μέτρων και 70% κάλυψη.
Η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού ζητά από όλες τις αρμόδιες αρχές [1] να διερευνήσουν κατά πόσον η εν λόγω οικοδομή έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Λεμεσού ή / και εάν πληρεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Κλάδου Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Πολεοδομικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού, με επιρροή και θέση εξουσίας, και κατά συνέπεια με την αναγκαία πρόσβαση και τις σχετικές διευκολύνσεις στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές. Στη βάση των πιο πάνω, πιθανόν να προκύπτει πρόβλημα ευνοϊκής μεταχείρισης ή / και σύγκρουσης συμφερόντων με την αδειοδότηση της συγκεκριμένης οικοδομής. 
Τέλος, η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού τονίζει ότι η ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παράτυπων / παράνομων / λανθασμένων ενεργειών, οι οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες του παλαιού ιστού της πόλης και αποτελούν πλήγματα στην προσπάθεια διατήρησης του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα του κέντρου. Σε αυτές τις ενέργειες συγκαταλέγονται οι κατεδαφίσεις ιστορικών και παραδοσιακών, διατηρητέων ή μη οικοδομών, η μετατροπή τους σε παρκινγκ και οι αυθαίρετες επεμβάσεις, πλησίον ή ακόμη και εντός, της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ζώνης διατηρητέων οικοδομών) και του συμπαγούς ιστορικού / παραδοσιακού πυρήνα της πόλης.


[1]          Η Πρωτοβουλία / Παρέμβαση για τα Διατηρητέα Λεμεσού καλεί δημόσια τις καθ’ ύλη αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν το θέμα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου