18 Οκτ 2014

«Το κυνήγι μέσα από τη διάσταση της αρρενωπότητας και της πατριαρχίας»


την Παρασκευή 31 Οκτώβρη στο φεστιβάλ
 "Φύλα και εξουσία",
 Χώρος Δίπλα από «καλά καθούμενα»
Στην Κύπρο, ακόμη και η λαθροθηρία, πόσο μάλλον το κυνήγι, συνεχίζουν να εκλαμβάνονται μέχρι σήμερα ως «πατροπαράδοτα έθιμα», «ανδρικά αθλήματα», «αδρωπινές συνήθειες και τρόποι ζωής». Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων του νησιού δεν καταπιάνονται και κατά συνέπεια δεν συγκρούονται με εκείνες ακριβώς τις κατεστημένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές, οι οποίες προωθούν και στηρίζουν τις πιο πάνω αντιλήψεις και πρακτικές. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ένα νέο κύμα περιβαλλοντικών ομάδων και οικολογικών πρωτοβουλιών άρχισε να συγκρούεται, ολοένα και περισσότερο, με την κυνηγετική κοινότητα ή ακόμη και με το λόμπι των λαθροθήρων. Από τον «εκφοβισμό» των μελισσοφάγων μέχρι τον «περιορισμό» της αλεπούς και από την παγίδευση των αμπελοπουλιών μέχρι τη λαθροθηρία των αγρινών, η μεταξύ τους αντιπαράθεση φαίνεται πλέον να διευρύνεται και να κλιμακώνεται. Αδιαμφισβήτητα, αυτό το νέο κύμα ακτιβιστικών ομάδων και κινηματικών παρεμβάσεων έχει συμβάλει ήδη καθοριστικά στην αποδόμηση μερικών κυρίαρχων αντιλήψεων και στην προώθηση νέων ριζοσπαστικών παραδειγμάτων.
Παρόλα αυτά, υπάρχει μία σημαντικότατη διάσταση της συζήτησης για το κυνήγι και τη λαθροθηρία στην Κύπρο, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί – τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε – στο δημόσιο διάλογο. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη διάσταση της πατριαρχίας, της αρρενωπότητας και του σεξισμού, καθώς η συζήτηση για το κυνήγι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εξουσιαστικά πρότυπα και ανδρικά προνόμια, με τις έμφυλες διακρίσεις και την έμφυλη βία. Αυτήν ακριβώς τη διάσταση της ευρύτερης συζήτησης για το κυνήγι ή / και τη λαθροθηρία επιδιώκει να καταδείξει και να αναδείξει η συγκεκριμένη παρουσίαση, μέσω μίας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου