13 Σεπ 2014

Η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη διαχείριση των παραλιών – Ενδιαφέρει όλες/ους, όσο κι αν νομίζουμε το αντίθετοΕπιτέλους, μπορούμε να πούμε. Μετά από αντιδράσεις πρόσφατες και άλλες που χρονολογούνται, πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος για τις παραλίες και τα κακώς έχοντα σε αυτές. Μέχρι τώρα, ήταν σαν ξέφραγο αμπέλι, μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, τουλάχιστο ο κόσμος πλέον έχει στα χέρια του ένα δυνατό χαρτί για να διεκδικήσει την προστασία των παραλιών και τον έλεγχο των παρεμβάσεων, παρατυπιών και παρανομιών που συντελούνται για χρόνια.

Εποπτεία παραλιών
Οι διαπιστώσεις καταγράφουν την έλλειψη εποπτείας σε πρώτο πλάνο. Έχουμε ήδη δει που μπορεί να οδηγήσει η έλλειψη εποπτείας σε άλλους τομείς. Η διαπίστωση σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη παρέμβαση για διορθώσεις. Η έλλειψη εποπτείας παραλιών έγκειται τόσο στις τιμολογήσεις υπηρεσιών για το κοινό – προφανώς συνδέεται με τις καταγγελίες που ακούγονταν όλο το καλοκαίρι – αλλά και τις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών και επαρχιακών διοικήσεων, οι οποίες φαίνεται να είναι ανεπαρκείς. Από έλλειψη σχεδίων χρήσης παραλίας, μέχρι την απουσία μητρώου για τις επιθεωρήσεις των αμμοφυλάκων και την επιτήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οικονομική Διαχείριση παραλιών
Προφανώς, η διαχείριση παραλιών αποφέρει σημαντικά έσοδα για τις τοπικές αρχές, εντούτοις διαπιστώνεται ότι σε περιπτώσεις δεν εξασφαλίζονται άδειες από τα αρμόδια κρατικά τμήματα. Συγκεκριμένα, «Σε έξι παραλίες που βρίσκονται σε κρατικό δάσος παρέχονται υπηρεσίες χωρίς την εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το Τμήμα Δασών», ενώ παρατηρούνται ελλείψης στις διαδικασίες αδειοδότησης από πλευράς των τοπικών αρχών, ενώ σε υπηρεσίες εντός Ζωνών Προστασίας Παραλιών δεν εκδίδονται άδειες. Διαπιστώθηκε ακόμα και η περίπτωση τοπικής αρχής, η οποία δεν τιμολογεί ομοιόμορφα στην έκδοση/ ανανέωση των σχετικών αδειών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν φαίνεται να επαληθεύονται τα μετρητά στα ταμεία των εισπρακτόρων.

Περιβαλλοντική διαχείριση παραλιών
Αυτή η κατηγορία φέρνει ζάλη, αφού δεν υπάρχει καν εθνικός κατάλογος με τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, ούτε για τους οικότοπους, κάτι που προκαλεί παράβαση του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο. Τα είδη που χαρακτηρίζονται διεθνώς ως κινδυνεύοντα, «δεν έχουν περιληφθεί σε επίσημα πρωτόκολλα ή σχέδια δράσης για την προστασία τους ως απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών θαλάσσιας πανίδας». Όσο δε, αφορά στη διαχείριση της πράσινης χελώνας και της μεσογειακής φώκιας η κατάσταση ως «κακή» και «ανεπαρκής», σύμφωνα με έκθεση για την εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο και γι΄αυτό η ΚΔ παρέλαβε προειδοποιητική επιστολή για παράβαση των υποχρεώσεών της με επισημάνσεις για την έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων.

Όσον αφορά στα Διαχειριστικά Σχέδια για τις παράκτιες περιοχές που εντάχθηκαν στο δίκτυο “Natura 2000”, πολύ απλά σε καμιά περίπτωση δεν εκδόθηκε σχετική γνωστοποίηση, όπως ορίζει η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ούτε και διατάγματα διαχείρισης και προστασίας της φύσης, κατά παράβαση του Νόμου 153(Ι)/2003. Επιπρόσθετα, στο δίκτυο «Natura 2000» στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά», διαπιστώθηκαν παραβάσεις για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ, «σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας χελώνων στην Κύπρο.» Η δε Περιβαλλοντική Αρχή προβαίνει σε παραδοχή για έλλειψη επαρκών μέτρων πρόληψης και προφύλαξης του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη παραδοχή, προφανώς, αποτελεί και ιδία μαρτυρία για παράβαση των ίδιων των αρμοδιοτήτων της Περιβαλλοντικής Αρχής, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης στην περίπτωση που παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις και στη λήψη μέτρων. Και για το συγκεκριμένο θέμα, η ΚΔ παρέλαβε προειδοποιητική επιστολή από την ΕΕ για παράβαση των υποχρεώσεών της βάσει διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας (ΖΠΠ)
Αυτός ο τομέας προκαλεί ασφυξία. Δεν λήφθηκαν υπόψη αλλοιώσεις που επήλθαν στην ακτογραμμή λόγω διάβροσης με αποτέλεσμα να μη συνάδει με σχετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης και δεν δόθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία ικανοποιητικές εξηγήσεις για τον τρόπο καθορισμού της ΖΠΠ, αφού συγκεκριμένα τεμάχια παρακάμπτονται. Σε ποιούς να ανήκουν άραγε, ταα τεμάχια γης που παρακάφθηκαν. Σίγουρα, θα ήταν ενδιαφέρον να δημοσιοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Επίσης, εντός της ΖΠΠ παραχωρούνται χαλαρώσεις για ανέγερση οικοδομών χωρίς να δικαιολογείται επαρκώς η τεκμηρίωση που προβλήθηκε «για λόγους δημοσίου συμφέροντος». Τώρα πως μια ιδιωτική οικοδομή μπορεί να έχει σχέση με το δημόσιο συμφέρον, άγνωστο, ιδιαίτερα όταν μετά των εντοπισμό των εν λόγω παρανομιών, όχι μόνο δεν επέρχεται τιμωρία, αλλά παραχωρείται επιπρόσθετα και κάλυψη. Τέτοιες οικοδομές, εντοπίστηκαν ακόμα και σε κρατικά τεμάχια γης, με την ανοχή του κράτους και των τοπικών αρχών, αφού οι τελευταίες δεν καταγράφουν τις παράνομες επεμβάσεις και να λαμβάνουν μέτρα αποκατάστασης της νομιμότητας. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η ΚΔ δεν προχώρησε στην κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου.

Άλλα θέματα
Λόγω του ότι το θέμα διαχείρισης λυμάτων των σκαφών δεν τυγχάνει χειρισμού από κεντρικό συντονιστικό φορέα με αποτέλεσμα να μην γίνονται επαρκείς επιθεωρήσεις σκαφών για τη διαχείριση αποβλήτων, ενώ δεν τηρούνται επικαιροποιημένα σχετικά στοιχεία. Η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των παραλιών επιβαρύνει την κατάσταση, ειδικά σε συνάρτηση με τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται.

 Μόνο 37 παραλίες είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες, από τις οποίες οι 25 παρέχουν μόνο μερική πρόσβαση, παρά τις συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως για εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας.  
Μια διαπίστωση, εγείρει περαιτέρω ερωτήματα που σχετίζονται και με δημοσιεύματα που είδαν το φως πρόσφατα. Γίνεται αναφορά σε οχληρία που προκαλείται σε συγκεκριμένο κλειστό κόλπο της Αγίας Νάπας στον οποίο επικεντρώνεται η εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού. Μήπως η συγκεκριμένη διαπίστωση αφορά στο ιχθυοτροφείο της εταιρείας "Τelia Aqua Marine Ltd" οικογενειακών συμφερόντων του ΥΠΕΣ, Σωκράτη Χάσικου για την οποία υπήρξε δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο την περασμένη βδομάδα; Μάλιστα στο δημοσίευμα γινόταν αναφορά σε διαμαρτυρίες κατοίκων, αύξηση παραγωγής ψαριών και υποθαλάσσιο αγωγό για απόρριψη υγρών αποβλήτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου