27 Σεπ 2014

Κινητοποίηση για τις κλιματικές αλλαγές…


Η κινητοποίηση με στόχο τη διεκδίκηση μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές κέρδισε την προσοχή φέτος – ιδιαίτερα λόγω της μαζικότητας της εκδήλωσης στην Νέα Υόρκη, αλλά και των ταυτόχρονων εκδηλώσεων σε μια σειρά από άλλες πόλεις/χώρες. Η κινητοποίηση η ίδια σε μια χώρα που έχει ένα από τους πιο χαμηλούς δείκτες κατανόησης του προβλήματος (40% λ.χ. σε σύγκριση με 76% στην Βραζιλία) θεωρήθηκε από μόνη της σημαντική σαν τέτοια.


Η εξέλιξη του κινήματος και η σταδιακή διασύνδεση του με άλλα κινήματα και αιτήματα στο πλαίσιο διεκδίκησης «περιβαλλοντικής δικαιοσύνης» είναι μια από τις διαστάσεις που δείχνουν και την παγκόσμια διάσταση του οικολογικού κινήματος, αλλά και το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε λίγες δεκαετίες.   Υπολογίζεται ότι στην Νέα Υόρκη 400,000 άτομα έλαβαν μέρος στην εκδήλωση στις 21/9/2014 και την επόμενη μέρα μια κίνηση ακτιβιστών (“Flood Wall Street” civil disobedience) έκανε παρέμβαση/εκδήλωση στη Wall Street. Ήταν μια συμβολική κίνηση σύνδεσης των οικολογικών αιτημάτων με τις οικονομικές ριζες/αιτιες του «προβλήματος», αλλά και σύνδεσης των πρακτικών της κινητοποίησης με την κριτική του καπιταλισμού από το κίνημα occupy. Σε ένα κινηματικό πλαίσιο, η διαδικασία των κινητοποιήσεων, αλλά και η επιτυχία τους, έθεσε και πάλι το δίλημμα της έμφασης: πόση εστίαση πρέπει να δοθεί στην κινητοποίηση και τη δημοσιότητα (και άρα να απευθυνθεί στο ευρύτερο δυνατό κοινό) και πόση έμφαση στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αιτημάτων – να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, η κινητοποίηση και ως μηχανισμός διάχυσης ιδεών και πίεσης σε πολλαπλά μέτωπα. http://www.counterpunch.org/2014/09/26/reversing-global-warming/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου