12 Ιουλ 2014

Μια νίκη των κινημάτων: Μετατέθηκε η ΣιακαλλήΟ Χάσικος μάλλον δεν άντεξε τελικά το βάρος της αυθαιρεσίας της κ. Σιακαλλή,  που τον οδηγούσε σε συνεχείς αντιπαραθέσεις, και ανάλογο πολιτικό και νομικό κόστος

Η μετάθεση της κ. Σιακαλλή ήταν μεν μια απρόσμενη στα δεδομένα πλαίσια κίνηση του υπουργού εσωτερικών, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων ομάδων μεταναστών, της δημοσιοποίησης των πρακτικών της κ. Σιακαλλή,[1] αλλά και των δικαστικών αποφάσεων, που οδήγησαν τελικά τον υπουργό να την δει ως βάρος στη θητεία του. Η κίνηση του κ. Χάσικου ήταν η δεύτερη σε μερικές βδομάδες, η οποία δείχνει μια διάθεση να αφήσει πίσω τις απειλές που χαρακτήρισαν τον πρώτο χρόνο της θητείας του και να αρχίσει να κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί, πια, η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα – και ότι αυτό δεν αφορά μόνο του νυν κύπριους πολίτες.

Αναδημοσιεύουμε πιο κάτω την ανακοίνωση της ΚΙΣΑ της οργάνωσης, η οποία τράβηξε ένα μεγάλο μέρος του βάρους της αντιπαράθεσης.
Μετατέθηκε η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Άννυ Σιακαλλή: 
Ώρα για αντιμετώπιση και των προβλημάτων των θεσμικών διακρίσεων και του θεσμικού ρατσισμού, όπως και των αποικιοκρατικών καταλοίπων
.
 Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Σωκράτη Χάσικου, για μετάθεση της κ. Άννυς Σιακαλλή από τη θέση της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ). Η απόφαση αυτή δείχνει αποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων και αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η κ. Σιακαλλή διορίστηκε ως Αν. Διευθύντρια του ΤΑΠΜ το 2002 και τον Οκτώβριο του 2004 ως Διευθύντρια, μετά από χρόνια προβλήματα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας που παρατηρούνταν στη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος. Μάλιστα, η κ. Σιακαλλή επιλέγηκε να αναλάβει τα ηνία του ΤΑΠΜ με την προσδοκία ότι θα κατάφερνε να το βοηθήσει να ξεπεράσει όλα τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, δυστυχώς, όχι μόνο δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις εν λόγω προσδοκίες, αλλά ουσιαστικά η κ. Σιακαλλή μετέτρεψε το ΤΑΠΜ στη χειρότερη δημόσια υπηρεσία, όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.

Η ΚΙΣΑ, αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που έθετε η κ. Σιακαλλή στη λειτουργία του ΤΑΠΜ, ζήτησε κατ’ επανάληψη τη μετακίνηση ή την παύση της. Η σημερινή ανακοίνωση της μετάθεσης της αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εξυγίανση του εν λόγω Τμήματος και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ΚΙΣΑ τονίζει, ωστόσο, ότι για να υπάρξουν ουσιαστικές και μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις, τόσο όσον αφορά την εφαρμογή μιας σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής όσο και τη λειτουργία του ΤΑΠΜ, θα πρέπει να επέλθουν μία σειρά από θεσμικές αλλαγές:

 Πρώτον, θα πρέπει να καθιερωθεί ένας ειλικρινής και εποικοδομητικός διάλογος με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και των κοινοτήτων των μεταναστών και των προσφύγων, ο οποίος θα πρέπει να στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.
 Δεύτερον, θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι αναχρονιστικές πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και κυρίως να ξεπεραστούν όλα τα αποικιοκρατικά κατάλοιπα του Νόμου περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διευρυμένη διακριτική ευχέρεια που παραχωρείται στον εκάστοτε Διευθυντή του ΤΑΠΜ. Ειδικότερα, η πρόνοια της διευρυμένης διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει να αντικατασταθεί με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούν για να λειτουργούν στο πλαίσιο του νόμου, χωρίς η πρόσβαση τους σε βασικά δικαιώματα και δημόσιες υπηρεσίες να εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών ή Διευθυντή του ΤΑΠΜ.

 Τρίτον, θα πρέπει να καταπολεμηθούν ριζικά και οριστικά τα προβλήματα θεσμικών διακρίσεων και θεσμικού ρατσισμού που παρατηρούνται διαχρονικά στο ΤΑΠΜ, έτσι ώστε η υπηρεσία να καταστεί προσβάσιμη για όλα τα μέλη των κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών, μέσα από διάφανες διαδικασίες και χωρίς τη διαμεσολάβηση των διαφόρων μεσαζόντων (όπως οι ατζέντηδες, οι εργοδότες, οι «ειδικοί συνεργάτες» δικηγορικών γραφείων, κτλ).

Η ΚΙΣΑ, στηριζόμενη στη γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι έτοιμη να συμβάλει, μέσα από ένα δομημένο και διαφανή διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών, στον εκσυγχρονισμό του ΤΑΠΜ και στην υλοποίηση των πιο πάνω θεσμικών αλλαγών.

[1] Υπηρξαν αποφάσεις του Ανωτάτου εναντίον της, αρχικά παραβίαση δικαστικού εντάλματος το οποίο δεν εκτελέστηκε.. Τις μερες της μεταθεσης της υπηρξε και άλλη απόφαση εναντίον απο το Ανώτατο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου