3 Μαΐ 2014

Οι εισηγήσεις της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για το καθεστώς εργασίας στη δημόσια εκπαίδευσηΟι δύο από τις τρεις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Παιδεία, τελικά, βγήκαν στη δημοσιότητα[1]. Στη μια εξ’ αυτών, καταγράφονται οι πολιτικές για εκπαιδευτικούς στην Κυπριακή Δημοκρατία (Teacher Policies in the Republic of Cyprus). Στο παρόν στάδιο θα αποφύγουμε την παράθεση όσων καταγράφηκαν στην Έκθεση ως το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικών για τους εκπαιδευτικούς και θα παραθέσουμε τις προτάσεις που καταγράφονται και τίθενται στην έκθεση υπό τον τίτλο «Ευκαιρίες για Ενδυνάμωση την Πολιτική Εκπαιδευτικών» (Opportunities for Strengthening Teacher Policy) και παρουσιάζονται ως επιλογές. Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται διάφορες εναλλακτικές για κάθε περίπτωση, ώστε  να μπορεί να γίνει επιλογή, ούτε καταγράφεται κάποιος τρόπος εφαρμογής των επιλογών ή και μετάβασης από τη σημερινή κατάσταση σε αυτή που προτείνεται.
Όσον αφορά στις προσλήψεις, προτείνεται η κατάργηση του καταλόγου με το επιχείρημα ότι η ύπαρξή του είναι αποθαρρυντική και δεν διασφαλίζονται κριτήρια για την πρόσληψη των καλύτερων και εξυπνότερων. Αναφέρεται ότι η πρόσφατη πρόταση (επί Κενεβέζου) για υιοθέτηση σχεδίου το «οποίο θα δίνει περισσότερο βάρος στα προσόντα», όπως χαρακτηρίζεται, θα εφαρμοστεί σταδιακά μεταξύ της περιόδου 2015-2020 και έχει τις ακόλουθες παραμέτρους :
-          Σταδιακή κατάργηση του καταλόγου με νέο σύστημα προσλήψεων
-          Νέο σύστημα προαγωγών και πληρωμής βάση της απόδοσης στην τάξη
-          Αυτονομία των διευθυντικών στελεχών στα σχολεία για τις εργασιακές συνθήκες
-          Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών να περιορίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό χρόνων και να αποτελεί είδος επιβράβευσης
-          Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση και λιγότερο βάρος στην αρχαιότητα σε περιπτώσεις προαγωγών, κάτι το οποίο να βασίζεται στις αξιολογήσεις εκπαιδευτικών
Ο τρόπος επίτευξη των πιο πάνω με ακριβοδίκαιο τρόπο και χωρίς παρεμβάσεις και ρουσφέτι δεν καταγράφεται, κάτι το οποίο αποτελεί ενδιαφέρον, αφού βασικός στόχος είναι η βελτίωση και όχι η διατήρηση και ενίσχυση κατεστημένων.

Όσον αφορά στις προσδοκίες, από το εκπαιδευτικό προσωπικό προτείνεται όπως:
-          Αναθεωρηθούν τα εθνικά εκπαιδευτικά πρότυπα για τους μαθητές που προτάθηκαν το 2004 και τεθούν νέα
-          Αναπτυχθεί ένα σύστημα όσον αφορά στο χρόνο των εκπαιδευτικών στην τάξη
-          Αναθεωρηθεί το σύστημα το οποίο δίδει στους αρχαιότερους λιγότερες ώρες στην τάξη
-          Παροχή κινήτρων για εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές

Όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους, γίνεται η παραδοχή ότι τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει συνέχεια και προτείνεται όπως:
-          Παρέχονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και να επιβραβεύονται γι’ αυτό
-          Ανάθεση μεντόρων στους εκπαιδευτικούς που σημειώνουν χαμηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις
-          Συνεχιζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης

Προτείνεται, επίσης, υποχρεωτική δοκιμαστική περίοδος για εκπαιδευτικούς   και συνεχής αξιολόγησή τους κατ’ αυτή την περίοδο με συστηματικό τρόπο σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα μάθησης των μαθητών/ τριών. Σε αυτή την περίπτωση, δίδεται η ευχέρεια στο Υπουργείο Παιδείας να μην μονιμοποιήσει εκπαιδευτικούς με χαμηλή αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τόσο κατά τη δοκιμαστική περίοδο, όσο και αργότερα, προτείνεται όπως συνδεθεί με μετρήσεις που σχετίζονται με τους/τις μαθητές/ τριες.

Οι προαγωγές να πραγματοποιούνται ως αναγνώριση βάση της αξιολόγησης, ενώ προτείνεται όπως πραγματοποιηθούν έρευνες για τη διαπίστωση των συνθηκών και υπευθυνοτήτων των διευθυντικών στελεχών, παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στη διαχείριση του προϋπολογισμού τους σχολείου τους και διασύνδεση της μισθοδοσίας τους με τις αξιολογήσεις τους.

Στο επόμενο τεύχος, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις που αφορούν στη λειτουργία και δομή του Υπουργείου Παιδείας. Ενδεικτικά γίνεται αναφορά στη διασύνδεση των αξιολογήσεων των μαθητών/ τριών με τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών, όπως αναφέρεται στην έκθεση για εκπαιδευτικούς, ενώ όσον αφορά στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων γίνεται αναφορά στην αντίθεση ομάδων με συμφέροντα για διατήρηση του στάτους κβο, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι οργανώσεις εκπαιδευτικών

Είναι εντυπωσιακό ότι οι προτάσεις καταγράφονται χωρίς πλαίσιο εφαρμογής. Εντυπωσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι βασικά ζητήματα (που μαθαίνουν φοιτητές ανάλυσης πολιτικών στα πρώτα χρόνια των σπουδών τους) σε εκθέσεις για δημόσιες πολιτικές απουσιάζουν, όπως το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής, ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή της πρότασης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νέων πολιτικών, προτεινόμενοι τρόποι κάμψης των αντιστάσεων, όπως η δημιουργία συνεργιών με την ενεργό και άμεση εμπλοκή διαφόρων ομάδων με συμφέροντα στην προτεινόμενη πολιτική. Και ενώ αυτό συμβαίνει, η Παγκόσμια Τράπεζα χαρακτηρίζεται ως η επιτομή της εμπειρογνωμοσύνης σε τέτοια θέματα.

[1] Οι δύο εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτούσιες http://media.philenews.com/PDF/education.pdf
και 
http://media.philenews.com/PDF/teacherspolicy.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου