14 Φεβ 2014

Το ζήτημα του ΔΣ της Αγγλικής Σχολής και οι δυσκολίες στήριξης των διακοινοτικών θεσμών: Όταν ένα ΔΣ λέει ψέματα, και όταν το γραφείο της επίτροπου Διοίκησης υποδεικνύει τη μεροληπτική στάση που συνιστά η καταργηση/«μη-τήρηση» της γιορτής του ΜπαϊραμιούΗ διαμάχη στην Αγγλική Σχολή εξελίσσεται σε μια διαμάχη με πολλαπλές προεκτάσεις – υπάρχει από τη μια η αντιπαράθεση για τον έλεγχο της Σχολής από μια ομάδα που εκφράζει μερίδα της Αστικής τάξης της Λευκωσίας, αλλά υπάρχει ένα υπόστρωμα αντιπαράθεσης με την παρουσία των τουρκοκύπριων στη Σχολή που πήρε διάφορες μορφές μέχρι τώρα. Η πιο πρόσφατη ήταν η απόφαση για κατάργηση της γιορτής του Μπαϊραμιού. Κάτι που οδήγησε στην αντιπαράθεση με τους τουρκοκύπριους γονείς, αλλά και μερίδα των ελληνοκυπρίων που είδαν στη συγκεκριμένη κίνηση, όχι μόνο ένα είδος καμωμάτων αυτοπροβολής -όπως οι άλλες προσπάθειες για έλεγχο της Σχολής- αλλά και μια στενοκέφαλη αντίληψη με αρνητικές προεκτάσεις για τη σχολή, αλλά και την κοινότητα των μαθητών.

Το ΔΣ, το οποίο διορίστηκε πρόσφατα, και το οποίο ήταν ο πυρήνας της αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια -όπου ο στόχος εκτός από τους τουρκοκύπριους ήταν και οι αριστεροί, αλλά και γενικά όσοι απειλούσαν τον έλεγχο της σχολής από μια ομάδα που θεωρούσε το σχολείο σαν κληρονομική ιδιοκτησία της- προσπάθησε να αποφύγει το θέμα με τη δικαιολογία ότι δεν πήρε τις αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την αντίδραση μιας μεγάλης μερίδας γονιών, το θέμα κατέληξε στην επίτροπο διοίκησης, όπου διερευνήθηκε και εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση για τα πορίσματα. Το πόρισμα είναι σαφέστατα καταδικαστικό για το ΔΣ. Του αποδίδει παραπλανητική πληροφόρηση, που θα μπορούσε να ονομαστεί και ψέμα, ενώ όσον αφορά στο θέμα, παραπέμπει και στις προσπάθειες της Κ.Κληρίδη για να τονίσει ότι η αποδοχή της μουσουλμανικής γιορτής για όλους του μαθητές, θα είναι μέσα στο πλαίσιο της ήδη δεδομένης λειτουργίας της Σχολής ως διακοινοτικό σχολείο.

Η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και αξίζει να διαβαστεί, γιατί ανάμεσα σε άλλα αναδεικνύει και τα προβλήματα με διορισμούς σε ΔΣ, οι οποίοι καθορίζονται από τη διαπλοκή και την εξυπηρέτηση ιδιοτελών -έστω και κομματικών- συμφερόντων, παρά από το γενικότερο συμφέρον του οργανισμού. Στην προκειμένη περίπτωση, τίθεται σαφώς θέμα για τη λειτουργία και τις προοπτικές του σχολείου, αφού για πολιτικούς και κομματικούς λόγους ακολουθήθηκε μια διαδικασία υπονόμευσης της λειτουργίας και των αρχών του, όπως αυτές καθορίζονται από την πρακτική και ιστορική του πορεία.
Αξίζει, επίσης, να παρατηρηθεί ότι η στάση του γραφείου της επίτροπου διοίκησης είναι πιο αποφασιστική σε αυτή την περίπτωση από ότι σε άλλες ανάλογες προηγουμένως.

Αναδημοσίευε την καταγραφή των γεγονότων και τις επισημάνσεις της γραφείου της επίτροπου:


ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΜΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Προϊστάμενος Αρχής Κατά των Διακρίσεων: Άριστος Τσιάρτας

Λευκωσία, 4 Φεβρουαρίου 2014

[……]
2. Υπό το φως των παραπάνω, εξέτασα καταγγελία, που μου υπέβαλαν, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, οι κ.κ. (--------) γονείς Τουρκοκύπριων μαθητών που φοιτούν στην Αγγλική Σχολή, σε σχέση με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το σχολικό έτος 2013-14 να μην περιλάβει στις αργίες του σχολείου τις πρώτες ημέρες της γιορτής του Μπαϊραμιού, κατά παρέκκλιση πρακτικής που είχε ακολουθηθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Οι γονείς υποστήριξαν ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία των παιδιών τους και το δικαίωμά των ιδίων να προσφέρουν στα παιδιά τους εκπαίδευση συμβατή με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις. Παράλληλα, συνιστά διάκριση, αφού οι εκατόν πενήντα Τουρκοκύπριοι / Μουσουλμάνοι μαθητές που φοιτούν στην Αγγλική Σχολή αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ό,τι αντιμετωπίζονται οι Ελληνοκύπριοι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Αρμένιοι, συμμαθητές τους, των οποίων οι εθνικές/θρησκευτικές επέτειοι κατοχυρώνονται ως αργίες όλου του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού.

3. Εξαιτίας της ιδιάζουσας φύσης της καταγγελίας, η οποία απαιτούσε έγκαιρη παρέμβαση, ώστε αυτή να μην καταστεί εκ των πραγμάτων άνευ αντικειμένου, στα 14 Οκτωβρίου 2013, απέστειλα στο Διαχειριστικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής επιστολή με τα προκαταρκτικά σχόλιά μου επί του ζητήματος. Ανέφερα, συγκεκριμένα, τα εξής:

«Σύμφωνα με το Καταστατικό της Αγγλικής Σχολής, «ο χαρακτήρας της σχολής θα είναι χριστιανικός, αλλά μη δογματικός και όλοι οι μαθητές (περιλαμβανομένων Μουσουλμάνων) θα έχουν διευκολύνσεις ως προς την άσκηση της δικής τους θρησκείας». Επίσης, σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφέρεται ότι «η Αγγλική σχολή αποτελεί είδος διακοινοτικής σχολής». Συνεπάγεται ότι η Αγγλική Σχολή έχει αυξημένη ευθύνη για παροχή θρησκευτικά ουδέτερης και πλουραλιστικής εκπαίδευσης στους μαθητές της. Πρέπει, δε, να επισημανθεί ότι η ενέργεια της υποχρέωσης αυτής εκτείνεται, όχι μόνο στο αντικείμενο διδασκαλίας, αλλά και στην οργάνωση του σχολείου, δηλαδή στους οργανωτικούς σχολικούς κανόνες που εφαρμόζονται, νοουμένου ότι αυτοί δεν θίγουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και δεν απαιτούν υπέρμετρες δαπάνες για τη διευθέτησή τους.»

Στη βάση των πιο πάνω, ζήτησα όπως επανεξεταστεί η απόφαση για μη τήρηση της αργίας της γιορτής του Μπαϊραμιού, «κατά τρόπο που δεν θα τίθεται υπό αμφισβήτηση ο θρησκευτικός πλουραλισμός του σχολείου και η διασφάλιση ίσων συνθηκών εκπαίδευσης για όλες τις ομάδες μαθητών, ανεξαρτήτως της θρησκείας ή της εθνοτικής καταγωγής του».

4. Έλαβα απάντηση από την Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου, καθώς και διευκρινιστικές πληροφορίες που κατόπιν της ζήτησα, μαζί με αποσπάσματα από πρακτικά συναντήσεων παλαιότερων Διαχειριστικών Συμβουλίων. Στις θέσεις τους εμβάθυναν περαιτέρω και οι καταγγέλλοντες γονείς, οι οποίοι έθεσαν υπόψη μου και άλλες σημαντικές σχετικές πληροφορίες. Από το σύνολο των στοιχείων που έχω συγκεντρώσει σε σχέση με την καθιέρωση των αργιών του Μπαϊραμιού στην Αγγλική Σχολή προκύπτουν τα ακόλουθα:

o Μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003, σημαντικός αριθμός Τουρκοκύπριων μαθητών άρχισε να φοιτά στην Αγγλική Σχολή, δεδομένου ότι αυτή έχει καθιερωθεί ως η μόνη δικοινοτική σχολή στη Δημοκρατία.

o Δεν είναι σαφές πότε τέθηκε για πρώτη φορά ζήτημα καθιέρωσης αργίας για τους εορτασμούς των θρησκευτικών εορτών του Μπαϊραμιού στην Αγγλική Σχολή. Φαίνεται, ωστόσο, πως, επειδή οι μέρες του Μπαϊραμιού, η οποία είναι κινητή γιορτή, συνέπιπταν είτε με μέρες εκπαίδευσης των καθηγητών, είτε με την προκαθορισμένη διακοπή του σχολείου στο μέσο του τριμήνου (half-term holiday), το σχολείο παρέμενε κλειστό για τους μαθητές και δεν χρειάστηκε να συζητηθεί η ανάγκη ή μη παραχώρησης αργίας.

o Τέτοια συζήτηση έγινε τελικά το Μάιο του 2009, όπου η Συμβουλευτική Επιτροπή της Σχολής εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο όπως, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 να παραχωρηθούν σε όλο το σχολικό πληθυσμό ως Μουσουλμανικές αργίες μία εκ των δύο ημερών του Ramazan Μπαϊραμιού και μία εκ των δύο ημερών του Kurban Μπαϊραμιού.

o Το Διαχειριστικό Συμβούλιο συμφώνησε με τα πιο πάνω, ενώ παράλληλα σημειώθηκε στα σχετικά πρακτικά ότι η διευθέτηση αυτή αφορούσε μόνο στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή περίοδο και πως το Συμβούλιο θα αποφάσιζε κατά τον επόμενο χρόνο σε σχέση με το ημερολόγιο πρόγραμμα της Σχολής και κατά πόσο οι αργίες του Μπαϊραμιού θα θεωρούνταν ως μόνιμες. Εντούτοις, φαίνεται πως καμιά σχετική απόφαση δεν ακολούθησε έκτοτε.

o Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής αποφάσισε όπως για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 παραχωρηθεί η 7η Ιανουαρίου 2013 ως επιπλέον σχολική αργία, για να συμπεριληφθεί η χριστουγεννιάτικη αργία των Αρμενίων.

o Σύμφωνα με την Πρόεδρο του νυν Διαχειριστικού Συμβουλίου το ημερολόγιο πρόγραμμα της Σχολής για το έτος 2013-2014 αποφασίστηκε από το προηγούμενο Συμβούλιο κατά τους τελευταίους μήνες της περσινής ακαδημαϊκής χρονιάς και ότι το νέο Δ.Σ. δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα αυτό.

o Εντούτοις, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τις 9 και 16 Σεπτεμβρίου 2013, το ζήτημα της αργίας του Μπαϊραμιού ήταν προς συζήτηση κατά τις ημερομηνίες αυτές.
Αυτό προκύπτει και από επιστολή μέλους του Δ.Σ., η οποία μου κοινοποιήθηκε, στην οποία αναφέρεται ότι το ζήτημα τέθηκε προς συζήτηση, καθώς και ψηφοφορία, την 9η Σεπτεμβρίου 2013.

o Η απόφαση που κατά πλειοψηφία λήφθηκε ήταν να μην παραχωρηθεί σχετική αργία, αφού κάτι τέτοιο δεν είχε αποφασιστεί από το προηγούμενο Δ.Σ. αλλά, σύμφωνα και με πρακτική που είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν, να δοθεί το δικαίωμα στους Μουσουλμάνους μαθητές να μην παραστούν για μια ημέρα στο σχολείο, χωρίς να τους χρεωθεί απουσία, με παράλληλες οδηγίες προς τους καθηγητές για μη διεξαγωγή κατά την ημέρα εκείνη διαγωνισμάτων ή παράδοση νέας ύλης.

o Την ίδια ημέρα, η Επίτροπος Προεδρίας για θέματα αποδήμων και θρησκευτικών ομάδων, κ. Καίτη Κληρίδου, ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι επιθυμούσε να έχει μαζί του συνάντηση, κατά την οποία να συζητηθούν θέματα που αφορούν στις θρησκευτικές ομάδες και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

o Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 συζητήθηκε εκ νέου το ζήτημα της αργίας του Μπαϊραμιού σε συνεδρία του Δ.Σ. και η απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου επαναβεβαιώθηκε.

o Στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, η κ. Κληρίδου συνάντησε τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολής. Σύμφωνα με τα όσα παραθέτει σε επιστολή που προαναφέρεται μέλους του Δ.Σ., στα πρακτικά της εν λόγω συνάντησης, σημειώθηκαν τα εξής: «Η κ. Κληρίδου αναγνώρισε ότι ζητά πολλά, αλλά είπε ότι το Συμβούλιο έχει την ευθύνη διαμόρφωσης πολιτικών και ότι θα την ευχαριστούσε να δει τις δύο κοινότητες να γιορτάζουν επίσημα η μια τις αργίες της άλλης. Η κ. Κληρίδου είπε ότι το επίσημο κλείσιμο ολόκληρης της Σχολής ως αργίας για το Μπαϊράμι θα έδινε ένα θετικό μήνυμα στους Τουρκοκυπρίους, χωρίς να σημαίνει ότι οι Ελληνοκύπριοι πρέπει κι αυτοί να γιορτάσουν, και θα ήταν μια ένδειξη σεβασμού ή ακόμα και μια ευκαιρία για να γιορτάσουν μαζί και να κατανοήσουν καλύτερα την κουλτούρα ο ένας του άλλου.»

o Τελικά, η Σχολή παραχώρησε σε όλους του Μουσουλμάνους (μαθητές και καθηγητές) τρεις ημέρες δικαιολογημένης απουσίας για τους εορτασμούς του Μπαϊραμιού, με οδηγίες προς τους καθηγητές του σχολείου να αποφύγουν τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων ή την παράδοση νέας ύλης.

o Ωστόσο, οι οδηγίες αυτές φαίνεται να μην τηρήθηκαν από το σύνολο του προσωπικού, αφού με βάση τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. της 21 Οκτωβρίου 2013, ζητήθηκε από το Διευθυντή της Σχολής να δώσει στο Δ.Σ. τα ονόματα των καθηγητών που παραβίασαν την εν λόγω οδηγία.

5. Όπως σημειώνεται παραπάνω, η Αγγλική Σχολή έχει καθιερωθεί ως η μόνη δικοινοτική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην οποία, εκτός από τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές, φοιτούν και παιδιά που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών, καθώς και μαθητές που κατάγονται από ένα μεγάλο αριθμό ξένων χωρών. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Καταστατικό της Σχολής, το οποίο ορίζει, αφενός, ως γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική και, αφετέρου, ως θρησκευτικό χαρακτήρα της το χριστιανικό, ο οποίος ωστόσο υπογραμμίζεται ότι είναι μη δογματικό και ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν διευκολύνσεις ως προς την άσκηση της δικής τους θρησκείας.

6. Στα πλαίσια αυτά, όπως έχει επισημάνει και η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχολής, παρέχεται θρησκευτικά ουδέτερη και πλουραλιστική εκπαίδευση, μέσω του μαθήματος Θρησκευμάτων (Religious Education) που προσφέρεται στους μαθητές μέχρι την 5η Τάξη. Παράλληλα, η αποδοχή της διαφορετικότητας φαίνεται να επιδιώκεται όχι μόνο μέσω των μαθημάτων, αλλά και με τη διοργάνωση πολύμορφων εκδηλώσεων όπου όλοι όσοι απαρτίζουν το σχολικό πληθυσμό ή συνδέονται με τη Σχολή συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται ανεξαρτήτως της εθνικής ή θρησκευτικής τους καταγωγής. Υπό την έννοια αυτή, η Σχολή αποτελεί πρότυπο αρμονικής και δημιουργικής συνύπαρξης προσώπων με διαφορετικά εθνοτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και αντιμετώπισης της ετερότητας όχι ως απειλής αλλά ως πηγής πλούτου και ενδυνάμωσης.7. Είναι γι αυτό που είναι ακατανόητη και παράδοξη η απροθυμία και η επιμονή για μη παραχώρηση αργίας δύο ημερών για τους εορτασμούς του Μπαϊραμιού. Θα αναμενόταν, λογικά, ένα σχολείο με τα χαρακτηριστικά της Αγγλικής Σχολής, ότι όχι μόνο θα αναγνώριζε, αλλά θα αναδείκνυε, θα υπερασπιζόταν και θα προήγαγε το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας και της συνάντησης πολλών και διαφορετικών εθνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων. Και πως δεν θα απαντούσε σε ένα τόσο καίριο ζήτημα, όπως αυτό της ισότιμης αντιμετώπισης των θρησκευτικών πεποιθήσεων όλων των μαθητών, με ποσοτικές λογικές εκπέμποντας, έτσι, μιαν εικόνα δογματικής ταύτισης με τη θρησκεία της πλειοψηφίας, δοθέντος ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τις αρχές του ίδιου του Καταστατικού της Σχολής, ενώ θέτει σε αμφιβολία τη θρησκευτική ουδετερότητά της. Κατά μείζονα λόγο, στην προκειμένη περίπτωση η προστατευτική εμβέλεια των θρησκευτικών δικαιωμάτων των τουρκοκυπρίων μαθητών, ενόψει και του χαρακτήρα της σχολής, δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στη δικαιολόγηση της αποχής τους κατά τη γιορτή του Μπαιραμιού.

8. Ανεξάρτητα αν το θέμα είχε αποφασιστεί από το προηγούμενο Διαχειριστικό Συμβούλιο, αποτελεί γεγονός ότι το νέο Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να συζητήσει εξ υπαρχής το ζήτημα και να λάβει σχετική απόφαση. Μεσολάβησε, μάλιστα, και παρέμβαση της Επιτρόπου Προεδρίας κ. Κληρίδου, με σαφή παρότρυνση για παραχώρηση σχολικής αργίας σε όλο το σχολικό πληθυσμό, κάτι που ούτως ή άλλως είχε γίνει, τόσο για τους Τουρκοκύπριους μαθητές κατά το 2009-10, όσο και για τους Αρμενίους το 2012-13.

9. Αναμενόταν, συνεπώς, το νέο Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία, προσμετρώντας όλες τις παραμέτρους, τις συνέπειες και τις επιπλοκές της όποιας απόφασής του, τόσο στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον, όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας ευρύτερα. Εντέλει, η διευθέτηση που προκρίθηκε, πέρα από το ότι αποδείχθηκε απρόσφορη, αποτελούσε ημίμετρο το οποίο δεν ικανοποιούσε ούτε τις απαιτήσεις που απορρέουν από την προστατευτική εμβέλεια του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία, ούτε και από το θρησκευτικά μη δογματικό χαρακτήρα της Σχολής και την υποχρέωσή της όχι απλώς για ανοχή και σεβασμό αλλά και για προαγωγή της θρησκευτικής ετερότητας.

10. Χωρίς να παραγνωρίζω το ειδικό βάρος και την επιρροή του χριστιανικού στοιχείου στην πλειοψηφία των μαθητών, έχω τη γνώμη ότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του σχολείου, όπως προκύπτει από τις καταστατικές αρχές του, καθώς και την πραγματική πολυθρησκευτική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του, δικαιολογούσε την καθιέρωση της αργίας του Μπαϊραμιού για ολόκληρο το σχολείο.

11. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι και η μόνη λύση η οποία θα διασφάλιζε την αρχή της ισότητας και θα απέτρεπε την πρόκληση νέων ζητημάτων διακρίσεων, κι αυτό αφού, όπως προκύπτει, κατά τη δικαιολογημένη απουσία των Μουσουλμάνων μαθητών από το σχολείο για τους εορτασμούς του Μπαϊραμιού και παρά τις οδηγίες που δόθηκαν για αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών, υπήρξαν περιπτώσεις συνέχισης της διδασκαλίας και παράδοση νέας ύλης, με αποτέλεσμα οι απόντες μαθητές να υφίστανται, κατ αποτέλεσμα, νέα δυσμενή διάκριση σε σχέση με την εκπαίδευση και την πρόοδό τους.

12. Πέραν των πιο πάνω, κρίνω σκόπιμο να υπογραμμίσω το εξής: Το υπό εξέταση ζήτημα δεν άπτεται μόνο της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης του δικαιώματος σε θρησκευτικά ουδέτερη εκπαίδευση. Σαφώς και συνδέεται άρρηκτα με τις δύο πιο πάνω θεμελιώδεις αξίες της έννομης μας τάξης, ταυτόχρονα, όμως, τις υπερβαίνει και τις ανανοηματοδοτεί, καθώς ο χειρισμός του θέματος θα μπορούσε να συνιστά ένα μήνυμα μη εύνοιας και θρησκευτικής αλληλοκατανόησης όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, η οποία αποκτά βαθμιαία πολυθρησκευτικά και πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Γι αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι και σημαντικοί οι συμβολισμοί και τα μηνύματα που εκπέμπονται σε σχέση με την ικανότητα, αλλά και με τη θέληση, των δύο κοινοτήτων να συνυπάρχουν ειρηνικά, να επιλύουν χωρίς εντάσεις τις διαφωνίες τους και να αποδεικνύουν με πράξεις το σεβασμό και την εκτίμηση της μιας για τα ιδιαίτερα θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της άλλης.

13. Υπό το φως των πιο πάνω, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στο Διαχειριστικό Συμβούλιο της Σχολής, με την εισήγηση όπως επανεξετάσει την απόφαση του λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διαλαμβάνονται στην Έκθεση μου για το μελλοντικό σχεδιασμό του προγράμματος του σχολείου. Θεωρώ συγκεκριμένα, ως αναγκαιότητα τη λήψη μόνιμης απόφασης σε σχέση με την καθιέρωση των σημαντικότερων θρησκευτικών μουσουλμανικών εορτών ως αργιών για όλο το σχολικό πληθυσμό και αυτή είναι η ειδικότερη εισήγησή μου προς τη Διεύθυνση της Σχολής. Κάτι τέτοιο συνάδει πλήρως με το καταστατικό πλαίσιο λειτουργίας της Αγγλικής Σχολής, κάνει πράξη την αρχή της θρησκευτικής ανεκτικότητας, την οποία ενστερνίζεται και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ εξοικειώνει τους μαθητές με τις αρχές μιας ανοικτής, πολυθρησκευτικής και πλουραλιστικής κοινωνίας.

Ελίζα Σαββίδου
Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρχή Κατά των Διακρίσεων

Χωρίς να παραγνωρίζω το ειδικό βάρος και την επιρροή του χριστιανικού στοιχείου στην πλειοψηφία των μαθητών, έχω τη γνώμη ότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του σχολείου, όπως προκύπτει από τις καταστατικές αρχές του, καθώς και την πραγματική πολυθρησκευτική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του, δικαιολογούσε την καθιέρωση της αργίας του Μπαϊραμιού για ολόκληρο το σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου