17 Ιαν 2014

Το σχέδιο αναδιάρθωσης των Δήμων: μελετώντας το ξανά και ξανά…


Πριν μερικούς μήνες, συγκεκριμένα τον Οκτώβρη, ο κος Χάσικος, αναφερόμενος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αναδιάρθρωσή της, αναφώνησε «Φέρτε νομοσχέδιο για κατάργηση δήμων και πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε». [1] Ένα μήνα πιο πριν είχε επισκεφτεί την Κύπρο η Παγκόσμια Τράπεζα (όπως και ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Ηνωμένο Βασίλειο) σε πλαίσιο συμφωνίας με το κράτος για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, περιλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και όπως αναφέρθηκε τότε, θα καθοδηγήσουν το σχεδιασμό και θα υποστηρίξουν στην υλοποίηση των μεταρρυμίσεων. Τη βδομάδα που μας πέρασε μάθαμε από τον κ. Χάσικο ότι η τελική μελέτη αναφορικά με τους ΟΤΑ αναμένεται τέλος Ιανουαρίου, δύο μήνες αργότερα θα υποβληθεί ολοκληρωμένη εισήγηση, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή τον Ιούνιο[2].  Σε προσχέδιο κείμενο των εμπειρογνωμόνων από το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται αναφορά σε νέες αρμοδιότητες των δήμων που πιθανώς να συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων τους - χωρίς απαραίτητα να φαίνεται σε αυτό το στάδιο η μελέτη της δυνατότητας ανάληψης αυτών των αρμοδιοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων και των μικρών δήμων - αλλά και το μέλλον των σχολικών εφοριών. Η Ένωση Δήμων από την άλλη, προχώρησε σε δική της μελέτη για το ίδιο θέμα για να διασφαλίσει και αντιπρόταση.

Η αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις στους ΟΤΑ αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός και από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται γι’ αυτούς στις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας . Ενδεικτικά και μόνο παρατίθεται το πιο κάτω απόσπασμα της τελευταίας έκθεσης:
«... στους περισσότερους Δήμους, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Προϋπολογισμός Αναπτύξεως για τα έτη 2011 και 2012 δεν ετοιμάστηκε πάνω σε ορθολογιστική και ρεαλιστική βάση, ούτε και συμβαδίζει με τη δυνατότητα εκτέλεσής του, με αποτέλεσμα το ποσοστό των αδαπάνητων ποσών προς τις προϋπολογισθείσες δαπάνες να είναι πολύ ψηλό» [σελ. 450]
«Σε αρκετούς Δήμους εξακολουθεί να παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους και ιδιαίτερα των Οικονομικών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη μη πιστή εφαρμογή Νόμων, Κανονισμών και των ενδεδειγμένων διαδικασιών, στις αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη μη ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και στα προβλήματα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα λογισμικά που εφαρμόστηκαν, καθώς και στην ελλιπή οργάνωση/διαχείριση του Αρχείου» [σελ. 451]
Όλα καλά τα πιο πάνω, όμως για να μη ξεχνίομαστε, το 2009 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας είχε αναλάβει και είχε ετοιμάσει μελέτη αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εξακολουθεί να είναι αναρτησμένη στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων[3] Στη βάση αυτής, είχε ετοιμαστεί και υποβληθεί στη βουλή σχετικό νομοσχέδιο το οποίο περιλάμβανε αρμοδιότητες, συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών (συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεως, διαχείριση σκυβάλων) επαρχιακά συμβούλια και πολλά άλλα που περιλαμβάνουν και οι νέες εκθέσεις.

Η απορία που δημιουργείται εύλογα, αλλά δεν έγινε οποιαδήποτε δήλωση επ’ αυτού είναι για ποιό λόγο η προηγούμενη μελέτη, αλλά και το νομοσχέδιο που ως γνωστό εκκρεμεί στη βουλή εδώ και μήνες, παραμερίστηκαν και προχώρησε η κυβέρνηση, αλλά και η Ένωση Δήμων στην εκπόνηση νέων μελετών για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, δαπανόντας ξανά και ξανά κονδύλια – καθόλου ευκαταφρόνητα πιθανώς – σε μια χρονική περίοδο που και το παραμικρό σεντ είναι αναγκαίο. Ιδιαίτερα, αφού την προηγούμενη φορά είχε πραγματοποιηθεί και μιας μορφής δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, ενώ τώρα, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, τα χρονικά περιθώρια που τίθενται είναι αρκετά περιορισμένα. Τόσο στην προηγούμενη μελέτη αναδιάρθρωσης, όσο και στο σημερινό προσχέδιο, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα εξοικονομήσεων και ορθολογικού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ΟΤΑ. Μήπως η συνεχής επανάληψη μελετών που όπως φαίνεται στην παρούσα φάση καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα λίγο πολύ, αποτελούν παράδειγμα οικονομικής περισυλλογής και ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών του δημοσίου;

Με την υποβολή της τελικής έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας και των εμπειρογνωμόνων του Ηνωμένου Βασίλειου, θα επανελθουμε για ανάλυση και συγκριτική προσέγγιση των μελετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου