10 Ιαν 2014

Προκαταρκτική Έκθεση της Ευρωβουλής για την Τρόικα αναφορικά με τις χώρες σε μνημόνιοΗ προκαταρκτική έκθεση της Ευρωβουλής για την τρόικα, το ρόλο και τη λειτουργία της σε σχέση με τις χώρες σε μνημόνιο, δημοσιοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2013, λίγο πριν αρχίσουν οι επισκέψεις αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στις χώρες αυτές.
Όπως αναφέρεται ο στόχος της έκθεσης είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας της τρόικα σε τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρος στη νομική βάση, τις αρμοδιότητες και τη δομή της τρόικα, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα από θεσμούς και σε σχέση με άλλες δομές όπως το Γιούρογκρουπ, τη νομιμότητα, τη θεωρητική βάση των αποφάσεων περιλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων, προβλέψεων, προσδοκιών, και τις συνέπειες των εργασιών της τρόικα, περιλαμβανομένων παραβάσεων και κακής διοίκησης.
Επισημαίνεται ότι στάληκαν ερωτηματολόγια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις στις 22 Νοεμβρίου 2013 και στις κυβερνήσεις των χωρών υπό μνημονιακή σύμβαση. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν μεταξύ άλλων:
-           ποιός και πότε αποφάσισε για την εμπλοκή στα προγράμματα οικονομικής στήριξης [μνημόνια] στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλλία και Κύπρο, αντίστοιχα,
-          ποιό το modus operandi για την υιοθέτηση των προσχέδιων προγραμμάτων,
-          ποιό το περιθώριο των χωρών υπό αναφορά για να αποφασίσουν το σχεδιασμό των μέτρων που θα λαμβάνονταν,
-          ποιά η εμπλοκή του Γιούρογκρουπ στο λεπτομερή σχεδιασμό των προγραμμάτων και ποιά η διαδικασία στο ίδιο το Γιούρογκρουπ για την έγκριση των προγραμμάτων σε κάθε περίπτωση, το βαθμό
-          κατά πόσον ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM) διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη διαπραγμάτευση και σχεδιασμό των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης
-          πώς λειτουργεί η συνεργασία με τα κράτη και κατά πόσον εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης απόφασης
-          πόσες φορές εκπρόσωποι της τρόικα βρέθηκαν ενώπιον του κοινοβουλίου της κάθε χώρας και κατά πόσον τα μέτρα που λήφθηκαν βασίστηκαν από την ενδεδειγμένη δημοκρατική λογοδοσία και νομιμότητα
-          πόσες περιπτώσεις παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας που αμφισβητούν τη νομιμότητα των αποφάσεων που προκύπτουν από το μνημόνιο, υπάρχουν σε κάθε χώρα και κατά πόσων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησαν στη συμμόρφωση των μέτρων με τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές και δικαιώματα που αναφέρονται στις Συνθήκες
-          Ποιά μέτρα λήφθηκαν για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως δανειστής
-          (για τα κράτη σε μνημόνιο) θεωρείται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν επηρέασαν ισότιμα όλους τους πολίτες
-          Ποιός ήταν ο ρόλος σας στη διαπραγμάτευση και διαμόρφωση του προγράμματος

Στην έκθεση καταγράφεται ότι τόσο η Ε.Ε., όσο και διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ, επέδειξαν έλλειψη προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας κρίσης τέτοιου εύρους στην οικονομική ένωση [ευρωζώνη] και επισημαίνεται η έλλειψη διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις μνημονίων, κάτι το οποίο πιθανώς έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και την πολιτική κατάσταση των χωρών. Σημαιώνεται, επίσης, ότι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα μνημόνια σηματοδοτούν απόκλιση από τη λογική της στρατηγικής της Λισσαβώνας και των στρατηγικών Ευρώπη 2020, έστω και αν χρησιμοποιηθεί το επιχειρήμα ότι έπρεπε να εφαρμοστούν σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα και σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, καταγράφεται ότι οι μεταρρυμίσεις και περικοπές στο σύστημα υγείας της Ελλάδας, Ιρλανδίας και Πορτογαλλίας δεν συνάδουν με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις Συνθήκες, ενώ και στις τέσσερις χώρες οι περικοπές στην κοινωνική επιδότηση και η αυξανόμενη ανεργία οδηγούν στην αύξηση της φτώχιας. Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Πορτογαλλία σημείωσαν δριμύα αύξηση της ανεργίας των νέων και η εφαρμογή μνημονίου στην Ελλάδα δεν εμπόδισε την επέκταση της κρίσης σε άλλες χώρες.

Τα υπεραισιόδοξα σενάρια της τρόικα, ειδικά όσον αφορά στην ανάπτυξη, δεν εκπληρώνονται, το εθνικό χρέος σημείωσε δραματική αύξηση και οι αρμοδιότητές της παραμένουν ασαφείςς και αδιαφανείς. Εξαιτίας της ad hoc φύσης της δεν υπάρχει η ενδεδειγμένη νομική βάση σύμφωνα με την πρωτογενική νομοθεσία της Ε.Ε., επιπρόσθετα της γενικώς αδύναμης δημοκρατικής λογοδοσίας σε εθνικό επίπεδο.

Ενώ η προκαταρκτική αυτή έκθεση θεωρείται ως βάση για περαιτέρω πολιτικές συζητήσεις και αποφάσεις εντός του 2014 και σημειώνεται ότι δεν αποτελεί απόπειρα να εξαχθούν τελικά αποτελέσματα, δίνει σαφώς τις πρώτες ενδείξεις της όλης πορείας των μνημονιακών προγραμμάτων και διαγράφει μια εικόνα – καθ΄όλου έγχρωμη. Κι’ αν τελικά, το Ευρωκοινοβούλιο καταλήξει να επιβεβαιώνει τις αρχικές αυτές έστω υποθέσεις; Οι χιλιάδες μετανάστες θα επιστρέψουν; Οι χιλιάδες κατασχέσεις θα αρθούν; Τα επαχθή μέτρα στους πολίτες θα ανασταλούν; Τα επίπεδα φτώχιας θα μειωθούν; Και ποιοί ένοχοι και πώς θα τιμωρηθούν; Η κατατρακύλα που διαγράφηκε και διαγράφεται, πώς θα αντιστραφεί;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου