15 Σεπ 2013

Υπάρχει ισονομία ή μερικοί κατασκευάζουν παρακράτος; Διακρίσεις στην Αγγλική Σχολή, ενάντια σε νομικές αποφάσεις


Το πρόσφατα διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής με πρόεδρο την κα. Μάγδα Νίκολσον, υποχρεώνει το σχολείο να παραμείνει ανοικτό κατά τη γιορτή του Μπαϊράμ!

Η απόφαση λήφθηκε στην τελευταία συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, και είναι κατά της θέσης του ίδιου του σχολείου, του διευθυντή του και της επιτρόπου διοικήσεως (Τμήμα Ισότητας). Θεωρείται διακριτική και αντι-εκπαιδευτική, αφού σημαίνει ότι μια μεγάλη ομάδα μαθητών εξαναγκάζεται να χάσει μαθήματα. Ο Σενέρ Ελτζίλ (Γενικός Γραμματέας της συνδικαλιστικής  Οργάνωσης εκπαιδευτικών KTOS και εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαίδευτικών), ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με αυτή την κίνηση και τη λύπη του για τη διακριτική απόφαση, η οποία προωθεί επίσης το διαχωρισμό, όπως και άλλες αποφάσεις του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η Επίτροπος Ανθρωπιστικών θεμάτων, κα. Κ. Κληρίδη, επίσης, ανέφερε τη διαφωνία της με αυτή την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Η Αγγλική Σχολή εισήγαγε δύο μουσουλμανικές γιορτές μετά το παράπονο που υπέβαλε τουρκοκύπριος γονιός στην Επίτροπό Ισότητας το 2006. Στην έκθεση της Επιτρόπου, Ηλ. Νικολάου, αναγνωρίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά της σχολής, η θεσμοθέτηση των δύο θρησκευτικών γιορτών των τουρκοκυπρίων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία και την προώθηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της σχολής. Η Επιτροπή Ισότητας υπέβαλε αυτήν την εισήγηση στο Διαχειριστικό Συμβούλιο της Σχολής, καλώντας για την υιοθέτησή της. Επιπρόσθετα, γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελία αναφέρει ότι «η Αγγλική Σχολή που απεικονίζεται στο νόμο, αποτελεί ένα είδος δια-κοινοτικής σχολής με τη ευθύνη διαχείρισης στα χέρια της Δημοκρατίας.» (A.G. File No. 74/35).

Περίπου 150 Τουρκοκύπριοι μαθητές φοιτούν σήμερα στην Αγγλική Σχολή. Η επιστροφή τους το 2004, μετά από απόφαση του τότε προέδρου της δημοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου, αντιμετωπίστηκε με έντονη αντίδραση από μέρους μιας ομάδας εθνικιστών γονιών για των οποίων τις διακριτικές δράσεις υποβλήθηκαν παράπονα και εκθέσεις σε διάφορα αρμόδια όργανα, περιλαμβανομένου και του ίδιου του σχολείου. Μέλη αυτής της ομάδας, διορίστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της σχολής από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, συνεπώς, ενέργειες διάσπασης αναμένονταν. Αυτό που εξέπληξε τη σχολική κοινότητα είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται να διασφαλίζει πλειοψηφία στο συμβούλιο και η ταχύτητα με την οποία λαμβάνουν τέτοιες διακριτικές αποφάσεις, αμέσως μετά το διορισμό τους.

Μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμμένου άρθρου, υποβλήθηκε παράπονο στο γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως:

Complaint to the the Anti-racism and Anti-discrimination Body against The English School for discrimination on the ground of religion and ethnic origin

Ms. Eliza Savvidou
Anti-racism and Anti-discrimination Body
Era House
2 Diagorou Street
1097 Nicosia.

Dear Ms. Eliza Savvidou


Re: Complaint Against The English School for discrimination on the ground of religion and ethnic origin

It is with regret that we have to resort to the Anti-racism and Anti-discrimination Body by way of formal complaint.

We feel particularly sorry and disappointed because the Board of Management of the English School have decided to change policy to deny the religious holiday for the Turkish-Cypriot and other Muslim students, a holiday granted for the last four years. We note that the Turkish-Cypriot students are a large number of 150 and that we are dealing with a constitutionally protected and recognised community. We also note the discriminatory treatment Turkish-Cypriot students, who celebrate the Muslim holidays when compared to the treatment Greek-Cypriots (Orthodox Christians) who are granted holidays in full, as well as the Armenian students, a special holiday for whom is granted to the whole school on the 7th January every year, despite the fact that they are a much smaller numerically speaking.

We should stress at this juncture that this arrangement in the school calendar turned out to be more than a mere acknowledgment of a couple of religious holidays. The first days of the Bayrams were included in the school calendar as holidays in 2009-10 and 2010-2011, and in 2011-12 and 2012-13. Making reasonable arrangements of the holidays, for instance by connecting them to half term etc, is in conformity with the spirit of the School’s Mission Statement and the legal obligations not to discriminate, but also had a more resounding and visibly favourable effect on both the Turkish Cypriot pupils and their parents. The most detectable outcome has clearly been in the sense of “belonging” felt by the Turkish Cypriot pupils, and a raise in their appreciation of sharing common values and qualities in the embodiment of “The English School”, not to mention the increased but still discreet pride they feel for being a part and parcel of such a great educational institution.

We are deeply concerned that the purposeful exclusion the Bayram days in the Schools’s calendar for 2013-2014, departing from the previous practice, with whatever sight in mind, not only will rapidly weaken this hard-attained communal spirit but also will imply a “political” message, no doubt to the detriment of pupils and parents, but to the benefit of segregationists from all denominations of the political spectrum, regardless of ethnic background. Turkish Cypriot parents share these views and feelings, though I must sadly say that the Board of Management and the School management seemed not too concerned about the wider implications.

We underscore that failure to continue with the arrangement of the school calendar to acknowledge Turkish Cypriot religious holidays in the form of accommodating the first days of these holidays should those days coincide with a school day is discriminatory:
1. It violates the EU Directive on discrimination on the basis of religion as well as race or ethnic origin, as transposed in Cypriot Law;
2. It violates the relevant articles of the Cyprus Constitution;
3. It violates the UN Convention on the rights of the Child;
4. It is expressly in violation of the School’s Mission Statement, which affirms that, “The school is committed to the principle of equal opportunities for all and seeks to uphold the rights of every individual within the school community. It celebrates diversity and its ethos is one of trust, mutual respect and understanding of each other’s culture, ethnicity, religion, gender and individual needs.”

We therefore request that you investigate this complaint to avoid the anticipated planned discrimination by the Management.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου